ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
9901 4 ม.ค. 2557 131210176 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำของขวัญไปมอบให้วัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 วัดคลอง๖ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9902 4 ม.ค. 2557 140110012 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน.(งานแนะแนว) กพน 12:00 ีจ.สมุทรปราการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9903 4 ม.ค. 2557 140120003 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย (กรณีพิเศษ) สนามบินสุวรรณภูมิ 07:00 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน สี่แยก อสมท. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9904 5 ม.ค. 2557 131220005 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (พิเศษ) หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 09:00 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน สี่แยก อสมท. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9905 5 ม.ค. 2557 131220006 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (พิเศษ) หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 09:00 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน สี่แยก อสมท. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9906 5 ม.ค. 2557 131230059 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9907 5 ม.ค. 2557 140120002 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย (กรณีพิเศษ) บริษัท ไทยนครอินทิเม็กซ์ จำกัด เลขที่ 79 ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 09:00 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน สี่แยก อสมท. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
9908 5 ม.ค. 2557 140120004 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย (กรณีพิเศษ) สนามบินสุวรรณภูมิ 07:00 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน สี่แยก อสมท. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9909 6 ม.ค. 2557 130610217 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9910 6 ม.ค. 2557 131110141 ญส-3850 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w9.รับวิทยากร สุขุมวิท ย่านเอกมัย-พระโขนง 06:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
9911 6 ม.ค. 2557 131210061 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (สิงคโปร์) ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ, มทร. ธัญบุรี, ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9912 6 ม.ค. 2557 131230018 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9913 6 ม.ค. 2557 131230057 ฮภ-8150 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 ฟาร์มจิมทอมสัน ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 40 ตู้นั่งสี่ตอน
9914 6 ม.ค. 2557 131230058 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกาษดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 ฟาร์มจิมทอมสัน ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 40 รถบัสโดยสาร
9915 6 ม.ค. 2557 140110015 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเผาศพ ณ วัดโพสพผลเจริญ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14:30 วัดโพสพผลเจริญ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9916 6 ม.ค. 2557 140110029 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไปฟังสวดอภิธรรมศพ แม่ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ณ วัดบัวขวัญ นนทบุรี 16:30 วัดบัวขวัญ นนทบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
9917 6 ม.ค. 2557 140110030 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปฟังสวดอภิธรรมศพ แม่ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ณ วัดบัวขวัญ นนทบุรี ตึกสำนักงานอธิการบดี 16:30 วัดบัวขวัญ นนทบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
9918 6 ม.ค. 2557 140110031 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ไปฟังสวดอภิธรรมศพ แม่ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ณ วัดบัวขวัญ นนทบุรี ตึกสำนักงานอธิการบดี 16:30 วัดบัวขวัญ นนทบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
9919 6 ม.ค. 2557
ถึง 7 ม.ค. 2557
140130003 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองคลัง (รวมงานเผาศพ) หน้า สอ.ใหม่ 12:00 จ.นครสวรรค์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9920 7 ม.ค. 2557 130610218 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9921 7 ม.ค. 2557 131210029 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่ง พระสงฆ์ วิศว 9 ชั้น 08:30 วัดหว่านบุญ 40 รถบัสโดยสาร
9922 7 ม.ค. 2557 131210043 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมกองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กพอ.บก.สปท.) ศึกษาภาพวาดเหตุการณ์สำคัญใน ประวัติศาสตร์ของชาติไทย แบบ ๓๖๐ องศา และการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจภายในอาคารทั้ง 3 หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:30 กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กพอ.บก.สปท.) 40 รถบัสโดยสาร
9923 7 ม.ค. 2557 131210062 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (สิงคโปร์) อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 มทร. ธัญบุรี, ภายในกรุงเพทและปริมณฑล 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9924 7 ม.ค. 2557 131210169 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปรับของที่ตลาดรังสิต ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 ไปรับของที่ตลาดรังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9925 7 ม.ค. 2557 131210175 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบของขวัญปีใหม่ จ.นนทบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา 09:00 จ.นนทบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9926 7 ม.ค. 2557 140110004 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เอาเอกสาร คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 10:00 ลาดพร้าว 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9927 7 ม.ค. 2557 140110008 ญส-3852 สำนักงานบริหารจัดการหอพักสวัสดิการนักศึกษา ส่งเงินภาษีประจำเดือน ธันวาคม 2556 สนง.หอพักนักศึกษา 14:00 สรรพากร จังปทุมธานี อำเภอคลองหวง 2 เก๋งสองตอน
9928 7 ม.ค. 2557 140110009 ญส-3851 กองคลัง ประกันสังคม กรมสรรพากร ธนาคารกรุงไทย (คลอง 4) ตึกสำนกังานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม 1 เก๋งสองตอน
9929 7 ม.ค. 2557 140110016 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปอบรมสัมนา ม.เกษตรศาสตร์ (ผศ.สมควร สนองอุทัย 081-2682276) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:00 ม.เกษตรศาสตร์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9930 7 ม.ค. 2557 140110018 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร (รับ-ส่ง ผู้บริหารชาวจีน) คณะบริหาร 4 08:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9931 7 ม.ค. 2557 140110045 ญส-3850 กองนโยบายและแผน รับเอกสารทีท่าอากาศยานดอนเมือง หน้าตึกอธิการบดี 10:00 สนามบินดอนเมือง 2 เก๋งสองตอน
9932 8 ม.ค. 2557 130610219 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9933 8 ม.ค. 2557 131110003 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปสัมมนา เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมเดอะบลูม ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ไปสัมมนา เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมเดอะบลูม 26 ตู้นั่งสี่ตอน
9934 8 ม.ค. 2557 131110004 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปสัมมนา ณ โรงแรมเดอะบูลม จ.นครราชสีมา ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ไปสัมมนา ณ โรงแรมเดอะบูลม จ.นครราชสีมา 26 ตู้นั่งสี่ตอน
9935 8 ม.ค. 2557 131110005 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปสัมมนา ณ โรงแรมเดอะบูลม จ.นครราชสีมา ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ไปสัมมนา ณ โรงแรมเดอะบูลม จ.นครราชสีมา 26 ตู้นั่งสี่ตอน
9936 8 ม.ค. 2557 131110109 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย 45 รถบัสโดยสาร
9937 8 ม.ค. 2557 131110110 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA 45 รถบัสโดยสาร
9938 8 ม.ค. 2557 131210016 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานเพื่อการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 พิพิธภัณฑ์สยาม 16 ตู้นั่งสี่ตอน
9939 8 ม.ค. 2557 131210016 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานเพื่อการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 พิพิธภัณฑ์สยาม 16 ตู้นั่งสี่ตอน
9940 8 ม.ค. 2557 131210065 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (สิงคโปร์) อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ, ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 6 ตู้นั่งสี่ตอน
9941 8 ม.ค. 2557 131210102 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับคณาจารย์และนักศึกษา กลับจากการเข้าร่วมแข่งขันแกะสลัก ณ ประเทศจีน (รถตู้ไปถึงสุวรรณภูมิเวลา 22.30 น. ติดต่อ อาจารย์ดิษฐวัฒน์ 089-8155450) สนามบินสุวรรณภูมิ 21:30 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 7 ตู้นั่งสี่ตอน
9942 8 ม.ค. 2557 131210165 ญส-3852 กองคลัง รับใบแจ้งหนี้ และใบเสร้จรับเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
9943 8 ม.ค. 2557
ถึง 9 ม.ค. 2557
131230063 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (งานจับสายกีฬา) กพน 06:00 มทร.อีสาน 2 เก๋งสองตอน
9944 8 ม.ค. 2557 140110052 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร(นำนักศึกษาต่อวีซ่า) คณะบริหาร อาคาร 3 09:30 ตม.ปทุมธานี 2 เก๋งสองตอน
9945 9 ม.ค. 2557 130610220 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9946 9 ม.ค. 2557 131110006 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปสัมมนา ณ โรงแรมเดอะบูลม จ.นครราชสีมา ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ไปสัมมนา ณ โรงแรมเดอะบูลม จ.นครราชสีมา 26 ตู้นั่งสี่ตอน
9947 9 ม.ค. 2557 131110007 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปสัมมนา ณ โรงแรมเดอะบูลม จ.นครราชสีมา ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ไปสัมมนา ณ โรงแรมเดอะบูลม จ.นครราชสีมา 26 ตู้นั่งสี่ตอน
9948 9 ม.ค. 2557 131110008 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปสัมมนา ณ โรงแรมเดอะบูลม จ.นครราชสีมา ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ไปสัมมนา ณ โรงแรมเดอะบูลม จ.นครราชสีมา 26 ตู้นั่งสี่ตอน
9949 9 ม.ค. 2557 131110093 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอน บ้านอ.สุวรรณี ย่าน มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ อ.สุวรรณ๊และอ.วันทนีย์ ,บ้าน อ นพรัตน์ ย่านพระราม5 ,บ้าน อ.ประคอง แถวแม็คโคจลัญ อ มณฑา ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
9950 9 ม.ค. 2557 131110104 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาดูงานบริษัท อิชิตัน กับ โอสถสภา ต.คลองสวนพูล อ.พระครศรีอยุธายา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 อิชิตัน กับ โอสถสภา ต.คลองสวนพูล อ.พระครศรีอยุธายา จ.พระนครศรีอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
9951 9 ม.ค. 2557 131110157 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ศึกษางานศิลปะด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และงานกราฟิกภายในพิพิธภัณฑ์เพื่อประกอบการเรียนรายวิชาออกแบบกราฟิก หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:00 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) 499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 37 รถบัสโดยสาร
9952 9 ม.ค. 2557 131210063 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (สิงคโปร์) ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ,ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 8 ตู้นั่งสี่ตอน
9953 9 ม.ค. 2557 140110044 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ลานจอดรถด้านข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 วัดบัวขวัญ นนทบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9954 9 ม.ค. 2557 140110049 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน สวดพระอภิธรรมศพ ลานจอดรถข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 16:00 วัดบัวขวัญ นนทบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9955 9 ม.ค. 2557 140110050 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี จัดส่งเอกสารสภามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี ไป สกอ. ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 09:00 สกอ. 1 เก๋งสองตอน
9956 9 ม.ค. 2557 140110053 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร(นำนักศึกษาต่อวีซ่า) คณะบริหาร อาคาร 3 09:30 ตม.ปทุมธานี 2 เก๋งสองตอน
9957 10 ม.ค. 2557 130610221 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9958 10 ม.ค. 2557 131110009 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปสัมมนา ณ โรงแรมเดอะบูลม จ.นครราชสีมา ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 ไปสัมมนา ณ โรงแรมเดอะบูลม จ.นครราชสีมา 26 ตู้นั่งสี่ตอน
9959 10 ม.ค. 2557 131110010 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปสัมมนา ณ โรงแรมเดอะบูลม จ.นครราชสีมา ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ไปสัมมนา ณ โรงแรมเดอะบูลม จ.นครราชสีมา 26 ตู้นั่งสี่ตอน
9960 10 ม.ค. 2557 131110011 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปสัมมนา ณ โรงแรมเดอะบูลม จ.นครราชสีมา ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ไปสัมมนา ณ โรงแรมเดอะบูลม จ.นครราชสีมา 26 ตู้นั่งสี่ตอน
9961 10 ม.ค. 2557 131110175 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ด้านเทคโนโลยีการออกอากาศ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อสัมพันธ์กับการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสื่อใหม่ (New Media) หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:00 ไทยพีบีเอส (Thai PBS) อาคารสำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 30 รถบัสโดยสาร
9962 10 ม.ค. 2557 131210133 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:00 บริษัทคอสมอสบริเวอรี่ 40 รถบัสโดยสาร
9963 10 ม.ค. 2557 140110032 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
9964 10 ม.ค. 2557 140110054 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร(นำนักศึกษาต่อวีซ่า) คณะบริหาร อาคาร 3 09:30 ตม.ปทุมธานี 2 เก๋งสองตอน
9965 10 ม.ค. 2557 140110058 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใชรับ-ส่งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป วัดลำกระดาน อ.คลองสามวา 05:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9966 10 ม.ค. 2557 140110069 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ อาคารศึกษาศาสตร์ อาคาร 2 06:00 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล เขต บางขุนเทียน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9967 10 ม.ค. 2557 140110071 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (ร่วมอภิปรายการพัฒนาการเมือง) กพน 06:30 รร.เสนาเพลส 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9968 10 ม.ค. 2557
ถึง 12 ม.ค. 2557
140130010 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ไปดูสถานที่ Retreat ผู้บริหารเกี่ยวกับแผน สำนักงานอธิการบดี 07:00 เชียงใหม่ 3 เก๋งสองตอน
9969 11 ม.ค. 2557 131110228 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมที่ รร. ที.เค.พาเลซ บ้านพักราชการ อาคาร 36 07:30 รร.ที.เค.พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. 2 เก๋งสองตอน
9970 11 ม.ค. 2557 131210044 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมกองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กพอ.บก.สปท.) ศึกษาภาพวาดเหตุการณ์สำคัญใน ประวัติศาสตร์ของชาติไทย แบบ ๓๖๐ องศา และการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจภายในอาคารทั้ง 3 หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:30 กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กพอ.บก.สปท.) 40 รถบัสโดยสาร
9971 11 ม.ค. 2557 140120006 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงานมงคลสมรส (เจ้าหน้าที่ มทร.ธัญบุรี) กพส 06:00 อ.สามโคก 45 ตู้นั่งสี่ตอน
9972 11 ม.ค. 2557 140120006 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงานมงคลสมรส (เจ้าหน้าที่ มทร.ธัญบุรี) กพส 06:00 อ.สามโคก 45 ตู้นั่งสี่ตอน
9973 11 ม.ค. 2557 140120006 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงานมงคลสมรส (เจ้าหน้าที่ มทร.ธัญบุรี) กพส 06:00 อ.สามโคก 45 ตู้นั่งสี่ตอน
9974 11 ม.ค. 2557 140120007 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาสาสตร์ 08:00 จ.สุมทรสาคร 12 ตู้นั่งสี่ตอน
9975 11 ม.ค. 2557 140130050 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะคหกรรมศาสตร์ (งานเดินการกุศล) ครัวพวงชมพู 07:00 ลานบัวเหล็ก 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9976 11 ม.ค. 2557 140130052 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมร่วมกับ มทร.ล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก สำนักงานอธิการบดี 06:00 มทร.ล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก 2 เก๋งสองตอน
9977 11 ม.ค. 2557 140130053 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร(งานมงคลสมรส) คณะบริหาร 4 07:00 จ.นครสวรรค์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9978 12 ม.ค. 2557 131110229 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมที่ รร. ที.เค.พาเลซ บ้านพักราชการ อาคาร 36 07:30 รร.ที.เค.พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. 2 เก๋งสองตอน
9979 12 ม.ค. 2557 140110056 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี บ้านนายกสภา 06:00 ีบ้านนายกสภา มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9980 12 ม.ค. 2557 140120008 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาสาสตร์ 08:00 จ.สุมทรสาคร 12 ตู้นั่งสี่ตอน
9981 12 ม.ค. 2557 140130049 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี(งานมงคลสมรส น.ส.บานเย็น ล่าจำปา) หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.ชัยนาท 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9982 12 ม.ค. 2557 140130049 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี(งานมงคลสมรส น.ส.บานเย็น ล่าจำปา) หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.ชัยนาท 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9983 13 ม.ค. 2557 130610222 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9984 13 ม.ค. 2557
ถึง 23 ม.ค. 2557
130930041 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบมหกรรม กพน. 08:00 ม.ขอนแก่น 40 รถบัสโดยสาร
9985 13 ม.ค. 2557
ถึง 23 ม.ค. 2557
130930042 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบมหกรรม กพน. 08:00 ม.ขอนแก่น 40 รถบัสโดยสาร
9986 13 ม.ค. 2557 131210159 ญส-3851 กองคลัง ประชุมสัมมนากรมบัญชีกลาง ข้างตึกอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
9987 13 ม.ค. 2557 131210172 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมประชุม สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 สถาบันคลังสมอง อาคารมหานครยิบชั่ม 539/2 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. 1 เก๋งสองตอน
9988 13 ม.ค. 2557 131230019 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9989 13 ม.ค. 2557 140110038 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ราชการงานแสดง ตึกนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 07:45 วัดหว่านบุญ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9990 13 ม.ค. 2557 140110039 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ราชการงานแสดง ตึกนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 07:45 วัดหว่านบุญ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9991 13 ม.ค. 2557 140110041 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานอธิการบดี 07:00 มทร.สุวรรณภูมิ (ศุนย์นนทบุรีเขตเหนือ จ.นนทบุรี) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9992 13 ม.ค. 2557 140110043 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับวิทยากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 เก๋งสองตอน
9993 13 ม.ค. 2557 140110067 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 08:00 บางนา กม.26 9 ตู้นั่งสี่ตอน
9994 13 ม.ค. 2557
ถึง 15 ม.ค. 2557
140130011 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ไปดูสถานที่จัดงานประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานอธิการบดี 07:00 จังหวัดเชียงใหม่ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9995 14 ม.ค. 2557 130610223 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9996 14 ม.ค. 2557 140110077 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 12:30 บริษัท ศิริเกตุ จำกัด ถนนสาธรใต้ นราธิวาส 17 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9997 14 ม.ค. 2557 140110084 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะคหกรรมศาสตร์ ครัวพวงชมพู 09:00 ตลาดไท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9998 14 ม.ค. 2557 140110086 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน กพน 09:00 ตลาดไท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9999 14 ม.ค. 2557 140110087 ญส-3851 กองคลัง ประกันสังคม ธนาคารกรุงไทยคลอง 4 ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม 2 เก๋งสองตอน
10000 14 ม.ค. 2557 140130041 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองาน สำนักประกันคุณภาพ ดูสถานที่ ผู้บริหาร หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.เชียงใหม่ 3 เก๋งสองตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132