ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
4101 20 ก.ย. 2555 120910063 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ขอแทนอาจารย์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 2 09:30 อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4102 20 ก.ย. 2555 120910226 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โรงเรียนช่างสิบหมู่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:00 โรงเรียนช่างสิบหมู่ พุทธมลฑล สาม5 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4103 20 ก.ย. 2555 120910236 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ม.ชมฟ้า คลอง 2 06:30 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 1 เก๋งสองตอน
4104 20 ก.ย. 2555 120910241 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมฯ กพน. 07:30 ศูนย์เยาวชน กทม. ไทย-ญี่ปุ่น 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4105 20 ก.ย. 2555 120910265 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พาอาจารย์ชาวต่างประเทศไปต่อวีซ่าฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 อ.สามโคก,จังหวัดปทุมธานี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4106 20 ก.ย. 2555 120910327 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งผู้บริหารเดินทางไปต่างประเทศ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4107 20 ก.ย. 2555 120930003 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดงานฝ้ายทอใจ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ และนำนศ.ที่เข้ารอบร่วมประกวดงานรอบตัดสินสุดท้าย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จ.อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4108 20 ก.ย. 2555 120930021 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี (ลานจอดรถชั้นใต้ดิน) 09:00 อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก 2 เก๋งสองตอน
4109 21 ก.ย. 2555 120710369 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
4110 21 ก.ย. 2555 120810392 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมการเขียนหนังสือราชการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4111 21 ก.ย. 2555 120810441 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์ SMEsจากมทร.ธัญบุรี ประสบกความสำเร็จ กองประชาสัมพันธ์ 08:00 อนุสาวรีย์ สาทร สมุทรปราการ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
4112 21 ก.ย. 2555 120830127 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อนำข้าราชการจากประเทศเวียดนามศึกษาดูงาน 2 วัน 1 คืน 21 - 22 กันยายน 55 โรงแรมราชบงกช 08:30 จังหวัดประจวบคีรีขัน์ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4113 21 ก.ย. 2555 120830128 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อนำข้าราชการจากประเทศเวียดนามศึกษาดูงาน 2 วัน 1 คืน วันที่21-22 กันยายน 2555 โรงแรมราชบงกช 08:30 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4114 21 ก.ย. 2555 120830129 นค-3289 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อนำข้าราชการจากประเทศเวียดนามศึกษาดูงาน 2 วัน 1 คืน วันที่21-22 กันยายน 2555 โรงแรมราชบงกช 08:30 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4115 21 ก.ย. 2555 120910051 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1. บริษัท ทรูวิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทเคพี ชอฟท์ จำกัด 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4116 21 ก.ย. 2555 120910101 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 มหาวิทยาลัยสยาม ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4117 21 ก.ย. 2555 120910135 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมวิชาการเครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาอุดมคติไทย กองพัฒนานักศึกษา 07:00 มหาวิทยาลัยสยาม 3 นั่งสามตอนแวน
4118 21 ก.ย. 2555 120910149 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมวิชาการ กพน 07:00 มหาวิทยาลัยสยาม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4119 21 ก.ย. 2555 120910167 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปนิเทศนักศึกษาที่ กสท. และ บริษัท จัสมิน แจ้งวัฒนะ หลักสี่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 12:30 บริษัท กสท. และ บริษัท จัสมิน 1 เก๋งสองตอน
4120 21 ก.ย. 2555 120910170 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับอาจารย์มาสอบนักศึกษา ป.เอก (คุณธานี งามโฉมฉิน) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 63 ลาดพร้าว 102 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4121 21 ก.ย. 2555 120910223 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับอาจารย์สอบนักศึกษา ป.เอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร4 07:00 คณะบัญชี ม.รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4122 21 ก.ย. 2555 120910243 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นิเทศนักศึกษา อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 อนุบาลธรรมศาสตร์รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4123 21 ก.ย. 2555 120910251 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปสำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 ไปสำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
4124 21 ก.ย. 2555 120910261 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 09:00 สำนักงานเทคโนโลยีเเผนที่ กรมที่ดิน นนทบุรี , บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด , กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2 เก๋งสองตอน
4125 21 ก.ย. 2555 120910267 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปต่อวีซ่าฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:30 ตรวจคนเข้าเมืองปทุมธานี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4126 21 ก.ย. 2555 120910292 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เก็บข้อมูลงานวิจัย อาคารศึกษาศาสตร์ 1 10:00 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4127 21 ก.ย. 2555 120910304 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เก็บข้อมูลงานวิจัย อาคารศึกษาศาสตร์ 1 10:00 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4128 21 ก.ย. 2555 120930004 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษา ไปเรียนรู้วิ่ทยาศาสตร์นอกสถานที่ ที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน(โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) อ.บางปะอิน จ.อยุธยา หน้าอาคารเรียนรวม (ตึก 13 ชั้น) 12:00 ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน(โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 60 รถบัสโดยสาร
4129 21 ก.ย. 2555 120930032 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4130 21 ก.ย. 2555
ถึง 24 ก.ย. 2555
120930033 ญส-3852 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่7/55 ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:30 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 เก๋งสองตอน
4131 22 ก.ย. 2555 120820045 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แข่งขันกีฬา กพน. 08:00 ส.วินเซอร์ปาร์ค 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4132 22 ก.ย. 2555 120830130 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อนำข้าราชการจากประเทศเวียดนามศึกษาดูงาน 2 วัน 1 คืน วันที่21-22 กันยายน 2555 โรงแรมราชบงกช 08:30 จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4133 22 ก.ย. 2555 120830131 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อนำข้าราชการจากประเทศเวียดนามศึกษาดูงาน 2 วัน 1 คืน วันที่21-22 กันยายน 2555 โรงแรมราชบงกช 08:30 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4134 22 ก.ย. 2555 120830132 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อนำข้าราชการจากประเทศเวียดนามศึกษาดูงาน 2 วัน 1 คืน วันที่21-22 กันยายน 2555 โรงแรมราชบงกช 08:30 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4135 22 ก.ย. 2555 120910296 นค-4530(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เข้าร่วมงาน ASEAN Beyond 2012 เด็กไทย (ไม่) ไปอาเซียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 ชั้น 12:00 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4136 22 ก.ย. 2555 120920017 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปรับทุนพระราชทาน "คหวัฒนา" อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 สมาคมคหเศรษฐศาสตร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4137 22 ก.ย. 2555 120920020 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานเกษียรอายุราชการ สวพ. 08:00 ลาดพร้าว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4138 22 ก.ย. 2555 120920036 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา งานเลี้ยงเกษียณอายุ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:30 ร้านอาหารเรือนรจนา ลาดพร้าว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4139 23 ก.ย. 2555 120910138 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อขนกระเป๋าเดินทางข้าราชการจากประเทศเวียดนามจำนวน 34 ใบ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 04:30 โรงแรมSC PARK / สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4140 23 ก.ย. 2555 120910314 นค-4535 (10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับเงินและของบริจาคของชมรมค่ายอาสาพัฒนา กพส.เดิม (โรงจอดรถ) 08:30 สมุทรปราการ 9 ตู้นั่งสี่ตอน
4141 23 ก.ย. 2555 120910315 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขนกระเป๋าข้าชการประเทศเวียดนาม 34 ใบ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 04:30 โรงแรมSC PARK / สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4142 23 ก.ย. 2555 120920046 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ไปร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมศพบิดา ผศ.สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์ คณะศิลปศาสตร์ 13:00 สมุทรสงคราม 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4143 23 ก.ย. 2555 120930007 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อนำข้าราชการจากประเทศเวียดนามศึกษาดูงาน 3 วัน 2 คืน วันที่21-23 กันยายน 2555 โรงแรมราชบงกช 08:30 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4144 23 ก.ย. 2555 120930008 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อนำข้ราชการจากประเทศเวียดนามศึกษาดูงาน 3วัน 2 คืน วันที่21-23 กันยายน 2555 โรงแรมราชบงกช 08:30 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4145 23 ก.ย. 2555 120930009 นค-3289 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อนำข้ราชการจากประเทศเวียดนามศึกษาดูงาน 3วัน 2 คืน วันที่21-23 กันยายน 2555 โรงแรมราชบงกช 08:30 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4146 24 ก.ย. 2555 120710370 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
4147 24 ก.ย. 2555 120830072 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ- ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์ 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4148 24 ก.ย. 2555 120910197 40-0785(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาไปศึกษาดูงานที่บริษัทบางกอกกลาส คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 บริษัทบางกอกกลาส 55 รถบัสโดยสาร
4149 24 ก.ย. 2555 120910199 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาดูงานที่บริษัทบางกอกกลาส คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 บริษัทบางกอกกลาส 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4150 24 ก.ย. 2555 120910206 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง กองพัฒนานักศึกษา 12:00 ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง 6 ตู้นั่งสี่ตอน
4151 24 ก.ย. 2555 120910228 ญส-3850 สำนักสหกิจศึกษา ประชุมที่กระทรวงศึกษาธิการ (รอบที่ 3) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 กระทรวงศึกษาธิการ 3 เก๋งสองตอน
4152 24 ก.ย. 2555 120910288 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบ คณะศิลปศาสตร์ 12:15 คณะต่าง ๆ ภายใน มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4153 24 ก.ย. 2555 120910299 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบปลายภาค 1/2555 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 08:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4154 24 ก.ย. 2555 120910333 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปนิเทศ นักศึกษาที่บริษัท เอสชีจี และ บริษัท เอ็นเอสที จำกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 บริษัท เอสชีจี และ บริษัท เอ็นเอสที จำกัด 2 นั่งสามตอนแวน
4155 24 ก.ย. 2555 120910339 นค-4535 (10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ. ประชุมเพื่อยกร่างกำหนดประเด็นเพื่อใช้ประกอบในการประชุม Retreat ในกลุ่ม ค ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สอ. มทร.พระนคร (ถึงบ้าน ผอ. 8.00 น.) มบ.ชมฟ้า ซ.10 07:30 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สอ. มทร.พระนคร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4156 24 ก.ย. 2555 120910353 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซื้อของเพื่อใช้ในงานมุทิตาจิตของคณะฯ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14:00 ตลาดไท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4157 25 ก.ย. 2555 120710371 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
4158 25 ก.ย. 2555 120810505 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ รับที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ ประชุม สนามบินดอนเมือง, ประชานิเวศน์ 1 10:30 ตึกสำนักงานอธิการบดี 2 เก๋งสองตอน
4159 25 ก.ย. 2555 120810526 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับของรางวัลบริจาค กพน. 09:00 บ.เฟดเดอรัล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4160 25 ก.ย. 2555 120910127 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับกรรมการบริหารสถานีวิทยุประชุมฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 ศูนย์รังสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4161 25 ก.ย. 2555 120910141 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันวิจัยเคมี) 12:30 บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) 71 ถนนพหลโยธิน ตำบลสนับทึบ อ.วังน้อย จ.อยุธยา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4162 25 ก.ย. 2555 120910145 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการ กพน. กพน. 08:30 บริเวณข้างนอกมหาวิทยาลัย 41 รถบัสโดยสาร
4163 25 ก.ย. 2555 120910165 ญส-3851 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สัมมนาเบเกอรี่ อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:30 วัทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 2 เก๋งสองตอน
4164 25 ก.ย. 2555 120910244 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายวีดิโองานสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 20 อาคารวิทยบริการ 06:00 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กทม. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4165 25 ก.ย. 2555 120910283 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการกองพัฒนานักศึกษา กพน 09:00 ครัวยุพา 6 นั่งสามตอนแวน
4166 25 ก.ย. 2555 120910289 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบ คณะศิลปศาสตร์ 12:15 คณะต่าง ๆ ภายในมทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4167 25 ก.ย. 2555 120910294 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบ คณะศิลปศาสตร์ 12:15 คณะต่าง ๆ ภายใน มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4168 25 ก.ย. 2555 120910300 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบปลายภาค 1/2555 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 08:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4169 25 ก.ย. 2555 120910343 นค-3289 กองบริหารงานบุคคล ไปประชุม เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4170 25 ก.ย. 2555 120910345 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปธนาคารติดต่อธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 บิ๊กซี คลอง 7 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4171 25 ก.ย. 2555 120910350 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กทม. 2. บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด (เขตบางรัก กทม.) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4172 25 ก.ย. 2555 120910367 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเอกสาร ที่สถาบันสอนภาษา AUA อาคารฝึกอบรม 10:00 ราชดำริ กทม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4173 25 ก.ย. 2555 120910369 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 6 ตึกสื่อสารมวลชน 09:30 รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4174 25 ก.ย. 2555 120910380 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมวิทยาเขตปทุม อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14:00 วิทยาเขตปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4175 25 ก.ย. 2555 120910381 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ประชุม 13:15 UNESCO 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4176 25 ก.ย. 2555 120930030 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปสำรวจพื้นที่ หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
4177 26 ก.ย. 2555 120710373 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
4178 26 ก.ย. 2555 120710649 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. ตึก สวท. 09:00 ธ.กรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4179 26 ก.ย. 2555 120810502 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสัมมนา อาคารวิทยบริการ 06:30 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4180 26 ก.ย. 2555 120810541 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชม บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดายจำกัด อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:15 บริษัท ไทย ออโต ทุลส์ แอด์ ดาย จำกัด ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4181 26 ก.ย. 2555 120810545 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชม บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:15 บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4182 26 ก.ย. 2555 120910014 ญส-3852 กองคลัง รับใบเสร็จรับเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์ปทุม 1 เก๋งสองตอน
4183 26 ก.ย. 2555 120910093 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูงานบริษัทไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 08:00 บริษัทไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 40 รถบัสโดยสาร
4184 26 ก.ย. 2555 120910291 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบ คณะศิลปศาสตร์ 08:15 คณะต่างๆ ภายใน มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4185 26 ก.ย. 2555 120910301 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบปลายภาค 1/2555 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 08:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4186 26 ก.ย. 2555 120910312 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับระบบงานทะเบียน อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4187 26 ก.ย. 2555 120910325 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พาอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผลงานวิจัยไปออกอากาศสด ทางรายการ Health plus channel ตึกสำนักงานอธิกรบดี และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 14:00 อาคาร OCM ซอยวิภาวดี 6 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4188 26 ก.ย. 2555 120910337 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปนิเทศ นักศึกษา บริษัท โอเรียลทัล บริษัท วีสมาร์ท และ ธนาคารออมสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 บริษัท โอเรียลทัล บริษัท วีสมาร์ท และ ธนาคารออมสิน 2 นั่งสามตอนแวน
4189 26 ก.ย. 2555 120910338 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปส่งเอกสารเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาัลยแห่งประเทศไทยครั้งที่40 กพน 08:00 ม.รามคำแหง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4190 26 ก.ย. 2555 120910346 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ติดเอกสารเข้าทำงานของอาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 จัดหางาน จ.ปทุมธานี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4191 26 ก.ย. 2555 120910348 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เก็บงานวิจัย อาคารศึกษาศาสตร์ 1 10:00 กระทรวงศึกษา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4192 26 ก.ย. 2555 120910351 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมการออกแบบตกแต่งประดับไฟในงานทำเนียบเกมส์ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 07:00 ทำเนียบรัฐบาล 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4193 26 ก.ย. 2555 120910382 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานเกษียณ ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16:00 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4194 26 ก.ย. 2555 120910384 นค-4551(6ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารให้นายกสภามหาวิทยาลัย หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 12:30 อาคารฟอร์จูน สี่แยก อสมท. ถนนรัชดาภิเษก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4195 26 ก.ย. 2555 120910394 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับส่งผู้ทรงคุณวุฒิ สวพ. 09:30 ภายใน มทรธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4196 26 ก.ย. 2555 120930034 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปสำรวจพื้นที่ หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
4197 27 ก.ย. 2555 120710374 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
4198 27 ก.ย. 2555 120710667 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ กพน. 10:00 บ.ดัชมิลล์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4199 27 ก.ย. 2555 120810232 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการเรียน การสอน รับ อ.สุวรรณี, อ.สะอิ้ง, อ.วันทนีย์ ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับ อ.มณฑา, อ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
4200 27 ก.ย. 2555 120810414 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปประชุมสัมมนาด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:30 ไบเทค บางนา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132