ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
4701 2 พ.ย. 2555
ถึง 4 พ.ย. 2555
121030024 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมการทัศนศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เมืองเชียงคาน จังหวัดเลย คณะศิลปศาสตร์ 06:00 จังหวัดเลย 9 ตู้นั่งสี่ตอน
4702 2 พ.ย. 2555
ถึง 4 พ.ย. 2555
121030026 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมการทัศนศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เมืองเลย คณะศิลปศาสตร์ 06:00 เชียงคาน จังหวัดเลย 9 ตู้นั่งสี่ตอน
4703 2 พ.ย. 2555 121110007 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเอกสาร กองคลัง 09:30 รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4704 2 พ.ย. 2555 121110009 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสด อาคารโรงเรียนสาธิตอนุบาล 09:00 ตลาดไท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4705 2 พ.ย. 2555 121110028 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พาอาจารย์ชาวต่างประเทศกลับที่พัก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 โรงแรมสาทร 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4706 3 พ.ย. 2555 121010138 40-0785(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กลับจากราชการ ณ ประเทศเกาหลีใต้ สนามบินสุวรรณภูมิ 13:00 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 20 รถบัสโดยสาร
4707 3 พ.ย. 2555 121010165 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปรับคณะอาจารย์กลับจากประเทศเกาหลี สนามบินสุวรรณภูมิ วิศว 9ชั้น 13:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4708 3 พ.ย. 2555 121010166 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปรับคณะอาจารย์ที่กลับจากประเทศเกาหลี สนามบินสุวรรณภูมิ วิศว 9 ชั้น 13:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4709 3 พ.ย. 2555 121010329 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พรีเซ็นต์งาน โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 อินเเพ็คเมืองทองธานี 2 เก๋งสองตอน
4710 3 พ.ย. 2555 121020047 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับอาจารย์และนักศึกษาที่สนามบินดอนเมือง หมายเหตุ เครื่องบินลงเวลา 19.30 น. ติดต่อ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง 086 899 2996 สนามบินดอนเมือง 18:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4711 3 พ.ย. 2555 121020048 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับอาจารย์และนักศึกษาที่สนามบินดอนเมือง หมายเหตุ เครื่องบินลงเวลา 19.30 น. ติดต่อ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง 086 899 2996 สนามบินดอนเมือง 18:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4712 3 พ.ย. 2555 121020049 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับอาจารย์และนักศึกษาที่สนามบินดอนเมือง หมายเหตุ เครื่องบินลงเวลา 19.30 น. ติดต่อ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง 086 899 2996 สนามบินดอนเมือง 18:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4713 3 พ.ย. 2555 121030010 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานมงคลสมรส อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16:00 โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4714 3 พ.ย. 2555 121030031 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับรองผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม กองประชาสัมพันธ์ 07:30 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ม.เกษตร จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี 10 นั่งสามตอนแวน
4715 3 พ.ย. 2555 121120001 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สุทธิสาร 08:00 มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
4716 4 พ.ย. 2555 120910423 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ วัดกองแก้ว ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพบิดา ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน จ.สมุทรปราการ วิศว 9 ชั้น 12:00 วัดกองแก้ว จ.สมุทรปราการ 40 รถบัสโดยสาร
4717 4 พ.ย. 2555 120910424 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ วัดกองแก้ว ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพบิดา ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน จ.สมุทรปราการ วิศว 9 ชั้น 12:00 วัดกองแก้ว จ.สมุทรปราการ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
4718 4 พ.ย. 2555 121010330 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พรีเซ็นต์งาน โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 อิมเเพ็คเมืองทองธานี 2 เก๋งสองตอน
4719 4 พ.ย. 2555 121010347 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานพระราชทานเพลิงศพ บิดา ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13:00 วัดกองแก้ว พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4720 4 พ.ย. 2555 121020046 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ งานพระราชทานเพลิงศพ มารดา ดร.ไพบูลย์ อจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกนาฏศิลป์และดุริยางค์ 10:00 วัดกรองแก้ว เขตราชบูรณะ ถนนสุขสวัสดิ์ กทม 30 ตู้นั่งสี่ตอน
4721 4 พ.ย. 2555 121020046 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ งานพระราชทานเพลิงศพ มารดา ดร.ไพบูลย์ อจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกนาฏศิลป์และดุริยางค์ 10:00 วัดกรองแก้ว เขตราชบูรณะ ถนนสุขสวัสดิ์ กทม 30 ตู้นั่งสี่ตอน
4722 4 พ.ย. 2555 121020046 0103-2.1740-005-0002/1-34 คณะศิลปกรรมศาสตร์ งานพระราชทานเพลิงศพ มารดา ดร.ไพบูลย์ อจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกนาฏศิลป์และดุริยางค์ 10:00 วัดกรองแก้ว เขตราชบูรณะ ถนนสุขสวัสดิ์ กทม 30 รถขุด
4723 4 พ.ย. 2555 121120002 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สุทธิสาร 08:00 มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
4724 5 พ.ย. 2555 120810177 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
4725 5 พ.ย. 2555 121010332 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พรีเซ็นต์งาน โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 อิมเเพ็ค เมืองทองธานี 2 เก๋งสองตอน
4726 5 พ.ย. 2555 121010356 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาต่างประเทศรายงานตัว 90 วัน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4727 5 พ.ย. 2555 121030055 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ กองประชาสัมพันธ์ 06:00 จังหวัดเชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4728 5 พ.ย. 2555 121030062 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4729 5 พ.ย. 2555 121110011 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมความเห็นต่อการเตรียมรับมือภัยพิบัติจากจ้ำท่วม รร.มิราเคิล มบ.ชมฟ้า 07:00 รร.มิราเคิล กทม. 1 เก๋งสองตอน
4730 5 พ.ย. 2555 121110013 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งานประชุมคณะกรรมการด้านพัฒนานักศึกษา กพน 12:30 ภายในมหาวิทยาลัย 5 นั่งสามตอนแวน
4731 5 พ.ย. 2555 121110014 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อนำนักศึกษาโครงการครูมืออาชีพเข้าร่วมจับฉลากเลือกสถานที่บรรจุข้าราชการ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 07:30 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 6 ตู้นั่งสี่ตอน
4732 5 พ.ย. 2555 121110027 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา เบิกวัสดุสำนักงาน อาคาร ICT 14:00 กองคลัง ชั้น 3 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4733 5 พ.ย. 2555 121110043 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมการเงินมหาวิทยาลัย กพน. 10:00 ฟอร์จูน รัชดาภิเษก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4734 5 พ.ย. 2555 121110049 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี อาคารเรียนรวมวิศว 11:00 ไปศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4735 6 พ.ย. 2555 120810178 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
4736 6 พ.ย. 2555 121010264 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณข้าราชการ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 สถานีวิทยุ โรงแรมฟอร์จูน 6 ตู้นั่งสี่ตอน
4737 6 พ.ย. 2555 121010306 นค-4539(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล site visits ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สำนักงานอธิการบดี 07:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4738 6 พ.ย. 2555 121010331 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พรีเซ็นต์งาน โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 อินเเพ็คเมืองทองธานี 2 เก๋งสองตอน
4739 6 พ.ย. 2555 121010379 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุม มาตรฐาน บ้านพัก 1695 ม ชมฟ้า ซ 10 ถ รังสิต-นครนายก อ ธัญบุรี ปทุมธานี 08:00 มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 801/22 ซ.งามวงศ์วาน27 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 1 เก๋งสองตอน
4740 6 พ.ย. 2555 121010398 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปรับทุนโครงการวิจัย หน้าคณะวิทยาศาสตร์ฯ 09:30 สวทช 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4741 6 พ.ย. 2555 121010411 ญส-3850 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 12:00 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 1 เก๋งสองตอน
4742 6 พ.ย. 2555 121030056 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ กองประชาสัมพันธ์ 06:00 จังหวัดเชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4743 6 พ.ย. 2555 121110012 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯ ฝบ. ประชุมระดมความคิดเรื่องแนวทางการให้ทุนวิจัยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ณ วช. หอพัก 9 มทรธ. 06:30 ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ อาคาร วช.1 ชั้น2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4744 6 พ.ย. 2555 121110033 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับเช็ค ซีพีออลล์ กพน. 09:00 บ.ซีพี ออลล์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4745 6 พ.ย. 2555 121110035 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ตรวจครุภัณฑ์ กองกลาง 09:00 ถานีวิทยุ ฟลอจูน รัชดา 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4746 6 พ.ย. 2555 121110036 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมและแนะนำอุปกรณ์เครื่องวัดสัญญาณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 ธรรมศาสตร์ รังสิต 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4747 6 พ.ย. 2555 121110047 นค-4549(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ไปประชุมศูนย์รังสิต กพน. 10:00 ศูนย์รังสิต 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4748 6 พ.ย. 2555 121110048 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เพื่อจัดทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหาร หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 กรมการกงศุล แจ้งวัฒนะ กทม. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4749 6 พ.ย. 2555 121110056 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ส่งผลงานตามคณะฯต่างๆภายในมหาลัย สำนักงานอธิการบดี 14:00 คณะฯต่างๆภายในมหาลัย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4750 6 พ.ย. 2555 121110059 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปรับเอกสาร อาคารศึกษาศาสตร์1 10:00 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี บางมด , แจ้งวัฒนะ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4751 6 พ.ย. 2555 121110064 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เพื่อซื้อของฯ และขนสิ่งของภายในมหาวิทยาลัยฯ กองพัฒนานักศึกษา 10:00 โลตัส คลอง 7 และบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 4 นั่งสามตอนแวน
4752 7 พ.ย. 2555 120810179 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
4753 7 พ.ย. 2555 121010147 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปส่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงแรมอมารีแอร์ วิศว 9 ชั้น 06:45 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4754 7 พ.ย. 2555 121010208 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 2 นั่งสามตอนแวน
4755 7 พ.ย. 2555 121010334 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พรีเซ็นต์งาน โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 อิมเเพ็ค เมืองทองธานี 2 เก๋งสองตอน
4756 7 พ.ย. 2555 121010370 นค-4546(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งกรรมการสอบสัมภาษณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:30 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (สำนักงานอธิการบดี) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4757 7 พ.ย. 2555 121010412 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับถ้วยรางวัลฯ + ซื้อของรางวัล กพน. 10:00 บ.BKS sport golf 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4758 7 พ.ย. 2555 121110034 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อาคารศึกษาศาสตร์ 2 06:45 โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
4759 7 พ.ย. 2555 121110037 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองคลัง สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร กองคลัง 09:00 สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4760 7 พ.ย. 2555 121110045 นค-4544(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สนามบินดอนเมือง กองประชาสัมพันธ์ 09:30 สนามบินดอนเมือง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4761 7 พ.ย. 2555 121110053 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ไปประชุมบัญชีถือจ่ายที่สอง กพน. 12:00 กระทรวงศึกษาธิการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4762 7 พ.ย. 2555 121110062 ญส-3852 คณะศิลปศาสตร์ รับอาจารย์พิเศษ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 07:30 คณะศิลปศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
4763 7 พ.ย. 2555 121110081 นค-4549(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสรรพากร คลอง 2 ตึก ICT 10:00 ไปสรรพากร คลอง 2 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4764 7 พ.ย. 2555 121110092 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนความเป็นผลเมือง ครั้งที่ 2/2555 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12:15 สกอ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4765 7 พ.ย. 2555 121120006 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังสวดพระอภิธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18:00 หมู่บ้านคลองควาย ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
4766 7 พ.ย. 2555 121120009 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18:00 หมู่บ้านคลองควาย ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4767 7 พ.ย. 2555 121130007 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปติดตามผลการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4768 8 พ.ย. 2555 120810180 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
4769 8 พ.ย. 2555 121010049 นค-4529(8ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ กพน. 07:00 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4770 8 พ.ย. 2555 121010148 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปส่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต วิศว 9 ชั้น 06:45 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4771 8 พ.ย. 2555 121010227 ญส-3850 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมสัมมนาวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 14 บ้านพักสวัสดิการตึก 7 09:30 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก 1 เก๋งสองตอน
4772 8 พ.ย. 2555 121010261 ญส-3852 กองคลัง รับใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์ปทุม 1 เก๋งสองตอน
4773 8 พ.ย. 2555 121010285 นค-4546(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับส่งเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:30 คลินิก คลองหก 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4774 8 พ.ย. 2555 121010335 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พรีเซ็นต์งาน โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 อิมเเพ็ค เมืองทองธานี 3 เก๋งสองตอน
4775 8 พ.ย. 2555 121010364 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน ที่ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ บ้านอ.สุวรรณี แถวราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, บ้านอ.สอิงแถวราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, บ้านอ.ประคอง แถวแมคโคจรัล,บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5,วิทยาลัยนาฏศิลป์รับ อ. มณฑา 06:00 ตึกนาฏศิลป์และดุริยางค์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
4776 8 พ.ย. 2555 121010372 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:15 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4777 8 พ.ย. 2555 121030063 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4778 8 พ.ย. 2555 121110060 นค-4544(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประชุมที่ ซอฟต์แวร์ปาร์ค แจ้งวัฒนะ ตึก ICT 07:00 ซอฟต์แวร์ปาร์ค แจ้งวัฒนะ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4779 8 พ.ย. 2555 121110075 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวพิธีมอบทุนพัฒนาผลงานนวัตกรรม 3R ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:30 อาคาร อีสท์ วอเตอร์ ถ.วิภาวดีรังสิต 1 นั่งสามตอนแวน
4780 8 พ.ย. 2555 121110082 อร-8846(10ที่นั่ง) กองกฎหมาย ยื่นคำให้การต่อศาลปกครองกลาง หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 ศาลปกครองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4781 8 พ.ย. 2555 121110083 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมถ่ายทำรายการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4782 8 พ.ย. 2555 121110084 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมถ่ายทำรายการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4783 8 พ.ย. 2555 121110085 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมถ่ายทำรายการ คณะทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4784 8 พ.ย. 2555 121110087 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งานตักบาตร กพน. 05:45 วัดบริเวณมหาวิทยาลัย 9 ตู้นั่งสี่ตอน
4785 8 พ.ย. 2555 121130003 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงานกรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ.ลพบุรี ดร.สมหมาย ผิวสอาด (089-900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:00 กรมสรรพาวุธทหาราอากาศ อ.เมือง จ.ลพบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4786 9 พ.ย. 2555 120810181 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
4787 9 พ.ย. 2555 121010001 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม ม.ไทยบนเวทีโลก ครังที่ 17 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กทม. มบ.ชมฟ้า 06:30 ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กทม. 1 เก๋งสองตอน
4788 9 พ.ย. 2555 121010149 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปส่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต วิศว 9 ชั้น 06:45 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4789 9 พ.ย. 2555 121010228 ญส-3850 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 14 บ้านพักสวัสดิการตึก 7 06:00 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก 1 เก๋งสองตอน
4790 9 พ.ย. 2555 121010307 นค-4539(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล site visits ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4791 9 พ.ย. 2555 121010336 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พรีเซ็นต์งาน โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 อิมเเพ็ค เมืองทองธานี 2 เก๋งสองตอน
4792 9 พ.ย. 2555 121030097 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมโครงการ"ศิลปกรรมร่วมสมัยระดับอุดมศึกษา ไทย-เวียดนาม 2013" คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 08:00 ม.บูรพา จังหวัดชลบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4793 9 พ.ย. 2555 121110030 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปรับเช็ค ที่ กสทช. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:20 สำนักงาน กสทช. ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4794 9 พ.ย. 2555 121110041 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งการ์เชิญงานพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:30 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4795 9 พ.ย. 2555 121110066 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุญาตใช้รถเพื่อแจกการ์ดเชิญเนื่องในงานพิธีราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:30 ภายในกรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4796 9 พ.ย. 2555 121110070 ออ-1597(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ - ส่งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมแผนไทย (สอบถามรายละเอียด อ.เขมจิรา 08-7579-9190) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก ,บ้านกลาง ,วัดประยูร 9 ตู้นั่งสี่ตอน
4797 9 พ.ย. 2555 121110071 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการซื้อของในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:00 แมคโคร (รังสิต) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4798 9 พ.ย. 2555 121110073 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมระเบียบโรงเรียนสาธิต อาคารศึกษาศาสตร์ 2 10:00 มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4799 9 พ.ย. 2555 121110095 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมหลักสูตรรถไฟฟ้า ดร.กฤษณ์ชนม์ 08-41119051 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:30 สวทน. ตึกจามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4800 9 พ.ย. 2555 121110106 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุในการแสดงงานอาเซียน อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 10:00 ตลาดพาหุรัด 5 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132