ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
1 1 ต.ค. 2554 111010055 วศ-2052 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้ทรงคุณวุฒิ ไปประชุมที่ โรงแรมปริ้นตั๊น ดินแดง สำนักงานอธิการบดี 11:00 หลักสี่-รร.ปริ๊นตั้น 2 เก๋งสองตอน
2 17 ต.ค. 2554
ถึง 21 ต.ค. 2554
111010017 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อม ม.ธัญบุรี 09:05 โตโยต้าพารากอนคลองเจ็ด 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3 17 ต.ค. 2554 111010022 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับส่งหนังสือราชการ เรื่องด่วน และประชุมที่หอประชุมรินลอุบล สถาบัวิจัยและพัฒนา 13:00 สำนักงานอธิการบดี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4 18 ต.ค. 2554 111010006 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับนักศึกษาชาวต่างชาติ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5 18 ต.ค. 2554 111010010 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำนักกีฬาอลเลย์ไปฝึกซ้อม กีฬามหาวิทยาลัย โรงอาหารกลาง ข้างกองพัฒนานักศึกษา 13:00 มศว.องค์รักษ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6 18 ต.ค. 2554
ถึง 21 ต.ค. 2554
111010013 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำนักกีฬาวอลเลย์บอลไปฝึกซ้อม กีฬามหาวิทยาลัย โรงอาหารกลาง ข้างกองพัฒนานักศึกษา 13:00 มศว.องค์รักษ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7 18 ต.ค. 2554 111010073 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปรับเสื่อที่วัดเกตประภา สถาบันวิจัยและพัฒนา 17:25 วัดเกตประภา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8 18 ต.ค. 2554 111020008 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16:00 วัดมหาวงษ์ ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9 19 ต.ค. 2554 111010015 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ่ายค่าบริการ TURN ตึก ICT 10:00 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10 19 ต.ค. 2554 111010031 นค-4543(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา พานักศึกษาไปรับทุนที่วัดอรุณราชวราราม ตึกสวท. 06:00 วัดอรุณราชวราราม 7 ตู้นั่งสี่ตอน
11 19 ต.ค. 2554
ถึง 21 ต.ค. 2554
111010061 วศ-2052 กองอาคารสถานที่ นำรถเช้าซ่อมศูนย์บริการhondaธัญบุรี มทร.ธัญบุรี 09:00 ศูนย์บริการhondaธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
12 19 ต.ค. 2554 111010071 นค-2968(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เปลี่ยนตั๋วเครื่องบินโดยสารของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดร อาคาร 48 พระชันษา 13:30 บริษัท การบินไทย จำกัด (หลานหลวง) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
13 20 ต.ค. 2554 111010044 นค-4550(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ซื้อวัสดุฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ 10:30 โลตัส คลองเจ็ด 2 ตู้นั่งสี่ตอน
14 20 ต.ค. 2554
ถึง 21 ต.ค. 2554
111010046 นค-4550(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับ-ส่ง ผู้อบรม ,วิทยากร ,ซื้ออาหารผู้อบรม และวิทยากร ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ 09:00 ภาควิศวกรรมไฟฟ้า 15 ตู้นั่งสี่ตอน
15 20 ต.ค. 2554 111010074 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อรับคณบดีคณะเทคโนลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่อาคารฟอร์จูน ซอยชินเขต (ร.ร.ราชวินิตบางเขน) สี่แยกพงษ์เพชร 07:00 อาคารฟอร์จูน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
16 20 ต.ค. 2554 111010076 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปประชุมร่วมกับสภามหาวิทยาลัยฯ อาคารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 06:30 อาคารฟอร์จูน รัชดา กทม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
17 20 ต.ค. 2554 111010086 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ รับอาจารย์มาสอบนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 เก๋งสองตอน
18 20 ต.ค. 2554 111010089 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุม สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 10:35 โรงแรมฟอร์จูล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
19 20 ต.ค. 2554 111010092 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ขอยกเลิกและเปลียนแปลงเอกสารใบกำกับภาษีการเติมน้ำมัน กองกลาง 11:00 ปตท.คลองเจ็ด 1 ตู้นั่งสี่ตอน
20 20 ต.ค. 2554 111030015 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเดินทางไปประชุมข่ายงาน IE NETWORK 2011 ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2554 อาคารนาฏศิลป์ 9 ชั้น 09:00 โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี 31 รถบัสโดยสาร
21 21 ต.ค. 2554 111010091 นค-4556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุม มทรธ. อาคาร9 ชั้น วิศวกรรมศาตร์ 07:30 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
22 21 ต.ค. 2554 111010101 นค-3289 สำนักงานอธิการบดี ส่งไปรษณีย์ (ธนาคารกรุงไทยคลอง 4 สหกรณ์ออมทรัพย์) สำนักงานอธิการบดี 14:30 ไปรษณีย์ธัญบุรี , ธนาคารกรุงไทยคลอง 4 1 ตู้นั่งสี่ตอน
23 21 ต.ค. 2554 111010115 6ฝ-7464 คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาต่างชาติไปหอพักพรธิสาร คณะบริหารธุรกิจ 15:15 หอพักพรธิสาร 4 ตู้นั่งสี่ตอน
24 21 ต.ค. 2554 111030025 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปจัดงานประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network 2011) โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี 17:00 มทร.ธัญบุรี (ให้ไปถึงโรงแรม 17.00 น. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
25 21 ต.ค. 2554 111030026 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปจัดงานประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network 2011) โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี 17:00 มทร.ธัญบุรี (ให้ไปถึงโรงแรม 17.00 น. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
26 22 ต.ค. 2554
ถึง 24 ต.ค. 2554
111030007 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาชนบท จังหวัดบึงกาฬ ตึกวิศวกรรมศาสตร์ (ตึก 9 ชั้น) 06:00 จังหวัดบึงกาฬ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
27 24 ต.ค. 2554
ถึง 22 ต.ค. 2554
111010050 นค-4550(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เดินทางไปต่างประเทศ พร้อมสัมภาระ สนามบินสุวรรณภูมิ 23:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
28 26 ต.ค. 2554 111010088 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 กองทัพอากาศ ดินแดง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
29 26 ต.ค. 2554 111010098 6ฝ-7464 กองคลัง ติดต่อราชการ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอศ. คลอง 2, กรงไทย คลอง 4 1 ตู้นั่งสี่ตอน
30 27 ต.ค. 2554 111010002 นค-2968(14ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมทางวิชาการ Asia Education Leader Forum ตึก ICT 07:00 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
31 27 ต.ค. 2554 111010107 6ฝ-7464 กองคลัง ติดต่อราชการเพื่อชำระเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ปทุม สหกรณ์ ศธ. ชพค. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
32 29 ต.ค. 2554 111020011 40-0785(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ นำกฐินสามัคคีของคณะฯไปทอด คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 วัดถ้ำซับมือ ตำบลจันทึก ปากช่อง จ.นครราชสีมา 40 รถบัสโดยสาร
33 29 ต.ค. 2554 111020012 นค-3289 คณะบริหารธุรกิจ นำกฐินสามัคคีของคณะฯไปทอด คณ่ะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 วัดถ้ำซับมืด ตำบลจันทึก ปากช่อง จ.นครราชสีมา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
34 30 ต.ค. 2554 111020013 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาเอก(ดร.กัลยา) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 บ้านเลขที่ 367/186 ถนนจรัลสนิทวงศ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
35 31 ต.ค. 2554 111010018 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวิชาการ เรื่อง Online Information and Education Conference 2011 ตึก ICT 06:30 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
36 1 พ.ย. 2554 111010034 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวิชาการ เรื่อง Online Information and Education Conference 2011 ตึก ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 07:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
37 1 พ.ย. 2554 111010047 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปรับผู้ทรงคุณวุฒิ มาประชุมที่โรงแรมปริ๊นตั้น ดินแดง ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 บางแค 2 ตู้นั่งสี่ตอน
38 1 พ.ย. 2554 111010056 วศ-2052 กองบริหารงานบุคคล รับผู้ทรงคุณวุฒิที่หลักสี่ไปโรงแรมปริ๊นตั้น สำนักงานอธิก่บดี 11:00 หลักสี่ - โรงแรมปริ๊นตั้น 2 เก๋งสองตอน
39 1 พ.ย. 2554 111010057 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21 ไปประชุม รร.ปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:30 ราม21-รร.ปริ๊นตั้น 2 เก๋งสองตอน
40 1 พ.ย. 2554 111010058 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ รร.ปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:30 รร.ปริ๊นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
41 1 พ.ย. 2554 111010059 นค-3289 กองบริหารงานบุคคล รับผู้ทรงคุณวุฒิม.เกษตร ไปประชุมที่ รร.ปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั๊น 3 ตู้นั่งสี่ตอน
42 1 พ.ย. 2554 111010087 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ test กองกลาง 09:30 ฟิวเจอร์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
43 2 พ.ย. 2554
ถึง 5 พ.ย. 2554
111030010 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตึกสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 12:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
44 2 พ.ย. 2554
ถึง 5 พ.ย. 2554
111030010 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตึกสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 12:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
45 12 พ.ย. 2554
ถึง 16 พ.ย. 2554
111030013 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย ตึกสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
46 24 พ.ย. 2554
ถึง 26 พ.ย. 2554
111030014 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานประกันคุณภาพของรองคณบดีประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย ตึกสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 06:00 จ.ชลบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
47 29 พ.ย. 2554 111010075 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 กองพัฒนานักศึกษา 13:00 ม.สยาม ท่าพระ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
48 30 พ.ย. 2554 111010062 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 กองพัฒนานักศึกษา 07:00 ม.สยาม ท่าพระ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
49 6 ธ.ค. 2554 111210001 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับเช็คสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 54 กพน. 08:00 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
50 6 ธ.ค. 2554 111210004 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล จ่างตรงเงินเดือน ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
51 6 ธ.ค. 2554 111210006 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมชี้แจงงบประมาณ กพน. 08:00 มทร.กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
52 7 ธ.ค. 2554 111210002 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับทุน กพน. 09:00 วัดอรุณ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
53 7 ธ.ค. 2554 111210007 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน. 08:30 มทร.กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
54 7 ธ.ค. 2554 111210013 นค-2968(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 14:30 ไปรษณีย์ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
55 8 ธ.ค. 2554 111210012 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งสัญญา ธนาคารกรุงไทย กพน. 09:00 ธนาคารกรุงไทย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
56 8 ธ.ค. 2554
ถึง 9 ธ.ค. 2554
111210016 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ - ส่ง หนังสือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 10:30 สำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
57 8 ธ.ค. 2554 111210021 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปธนาคารกรุงศรีฯ กพน 13:00 ธ.กรุงศรีฯ(คลอง7) 2 นั่งสามตอนแวน
58 8 ธ.ค. 2554 111210023 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 14:30 ไปรษณีย์ธ้ญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
59 9 ธ.ค. 2554 111210019 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารการประชุม กพน. 10:00 รามคำแหง 1 นั่งสามตอนแวน
60 9 ธ.ค. 2554 111210025 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับเอกสารกองทุนกยศ.,เบิกเงินประกันอุบัติเหตุ ตึกสวท. 10:00 ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงศรีฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
61 9 ธ.ค. 2554 111210026 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ธนาคารกรุงศรี ตึกสวท. 10:00 ธนาคารกรุงศรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
62 9 ธ.ค. 2554 111210036 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 14:30 ไปรษณีย์ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
63 10 ธ.ค. 2554 111210030 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เทศบาลคลองหลวง ดร.กฤษณ์ชนม์08-4111-9051 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:00 เทศบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
64 10 ธ.ค. 2554 111210031 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เทศบาลธัญบุรี (ดร.กฤษณ์ชนม์ 08-4111-9051 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 เทศบาลธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
65 12 ธ.ค. 2554 111210047 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปธนาคารและซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับจัดประชุม ตึก ICT 13:30 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คลอง 7 และ โลตัส 2 ตู้นั่งสี่ตอน
66 12 ธ.ค. 2554 111210056 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งของวัด สวพ. 13:00 วัดศรีประภา ลำลูกกา ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
67 12 ธ.ค. 2554
ถึง 13 ธ.ค. 2554
111210057 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่งหนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
68 13 ธ.ค. 2554 111210034 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ธนาคารกรุงไทย ตึกสวท. 13:00 ธนาคารกรุงไทย สาขาใหญ่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
69 13 ธ.ค. 2554 111210039 ญส-3852 คณะศิลปศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 10:30 มทร.พระนคร ณ ห้องรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 เก๋งสองตอน
70 13 ธ.ค. 2554 111210040 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 14:30 ไปรษณีย์ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
71 13 ธ.ค. 2554 111210044 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรูปพระราชินีที่วังสวนจิตรลดา สำนักงานอธิการบดี 09:00 วังสวนจิตรลดา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
72 13 ธ.ค. 2554 111210048 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ด้านหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 กระทรวงศึกษาธิการ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
73 13 ธ.ค. 2554 111210053 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปเปลี่ยนใบเสร็จ(งานวิจัย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 กระทรวงยุติธรรม แจ้งวัฒนะ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
74 13 ธ.ค. 2554 111210058 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ - ส่ง ผู้บริหารจาก Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน (เดินทางไปรับ เวลา 09.00 น. และส่งกลับโรงแรมโดยออกจาก มทร.ธัญบุรี เวลา 14.00 น.) คณะศิลปศาสตร์ 09:00 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
75 13 ธ.ค. 2554 111210066 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ขนส่งน้ำจากวิทยบริการ และจัดซื้อวัสดุรับรองผู้บริหารที่รังสิต สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 09:30 รังสิต วิทยบริการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
76 13 ธ.ค. 2554 111210068 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ซ่อมเครื่องฉีดน้ำ กพน. 10:30 โฮมโปร ลำลูกกา 2 นั่งสามตอนแวน
77 13 ธ.ค. 2554 111210070 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่งหนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
78 13 ธ.ค. 2554 111210071 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งของวัด สวพ. 13:00 วัดศรีประภา ลำลูกกา ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
79 13 ธ.ค. 2554 111210072 กง-3446(4ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทศบาลธัญบุรี อาคาร 9 ชั้น 13:00 เทศบาลธัญบุรี 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
80 13 ธ.ค. 2554 111210096 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ ไปส่งหนังสือราชการ กองกลาง 14:30 วิทยาลัยการปกครอง , ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต 1 เก๋งสองตอน
81 14 ธ.ค. 2554 111210020 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ติดต่องานประกันสังคม จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 ประกันสังคมปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
82 14 ธ.ค. 2554 111210037 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งหนังสือขอรับการสนับสนุน กพน. 08:00 ปตท. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
83 14 ธ.ค. 2554 111210038 วค-2102 คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนต่อวีซ่า คณะศิลปศาสตร์ 10:00 ตม. สามโคก 2 เก๋งสองตอน
84 14 ธ.ค. 2554 111210062 ญส-3852 กองคลัง รับใบเสร็จรับเงิน ส่งเรื่องเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำ กองคลัง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ปทุมฯ, ศธ. และกรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
85 14 ธ.ค. 2554 111210095 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สมัครเข้าเป็นสมาชิก ชบค. สำนักงานอธฺการบดี 08:30 สำนักงาน ชบค. 7 ตู้นั่งสี่ตอน
86 14 ธ.ค. 2554 111210097 ญส-3850 คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนต่อวีซ่า คณะศิลปศาสตร์ 10:00 ตม. สามโคก 2 เก๋งสองตอน
87 14 ธ.ค. 2554 111210098 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ t t 09:30 t 2 ตู้นั่งสี่ตอน
88 14 ธ.ค. 2554 111210100 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตึก ICT 10:00 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
89 14 ธ.ค. 2554 111210101 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่งหนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
90 14 ธ.ค. 2554 111210103 กง-3446(4ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
91 14 ธ.ค. 2554 111210117 นค-4549(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ชี้แจงงบงานวิจัย สวพ. 07:30 รัฐสภา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
92 14 ธ.ค. 2554 111210125 นค-4550(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไปส่งวิทยากร 13:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
93 14 ธ.ค. 2554 111210139 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 14:30 ไปรษณีย์ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
94 14 ธ.ค. 2554 111230002 นค-2968(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 06:00 โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ. ชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
95 14 ธ.ค. 2554 111230007 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมประชุมสัมมนางานวิจัย ของมทร.ตะวันออก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:00 จ.ชลบุรี (พัทยา) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
96 14 ธ.ค. 2554
ถึง 17 ธ.ค. 2554
111230054 นค-4556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาดูงานด้านพืชสวน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 07:00 งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
97 15 ธ.ค. 2554 111210009 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ประชุม กบม. สำนักงานอธิการบดี 07:30 มทร.กรุงเทพ 1 เก๋งสองตอน
98 15 ธ.ค. 2554 111210045 นค-4550(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุม เรื่อง สพฐ. ตรวจรับงาน ตึก ICT 06:00 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค อาคาร 2 ชั้น 11 8 ตู้นั่งสี่ตอน
99 15 ธ.ค. 2554 111210075 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ส่งเอกสาร (งานของคณะศิลปกรรม) คณะศิลปกรรม 10:00 กระทรวงศึกษาธิการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
100 15 ธ.ค. 2554 111210079 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (จีน) อาคาร 48 พระชันษา 06:00 มทร. ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132