ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
12501 18 เม.ย. 2559 160310012 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยที่เรือนจำกลางระยอง คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำกลางระยอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12502 19 เม.ย. 2559 160410003 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน หอพักนักศึกษา(หอใน) 08:00 ม.รามคำแหง 14 ตู้นั่งสี่ตอน
12503 20 เม.ย. 2559
ถึง 21 เม.ย. 2559
160330021 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.กาญจนบุรี 22 ตู้นั่งสี่ตอน
12504 20 เม.ย. 2559 160330022 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.กาญจนบุรี 22 ตู้นั่งสี่ตอน
12505 20 เม.ย. 2559 160330023 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาบุคลากรของกองนโยบายและแผน ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.กาญจนบุรี 22 ตู้นั่งสี่ตอน
12506 21 เม.ย. 2559 151210017 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้าพระราม5รับอาจารย์นพรัตน์,บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับอาจารย์สุวรรณ๊,บ้านแมคโคจรัญรับอาจารย์ประคอง 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12507 21 เม.ย. 2559 160310013 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยที่เรือนจำกลางระยอง คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำกลางระยอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12508 22 เม.ย. 2559 160130003 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยปูนซีเมนต์ธรรมชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 คลองโคน สมุทรสงคราม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12509 22 เม.ย. 2559 160310016 ฮภ-8151 สภาคณาจารย์และข้าราชการ รับส่งผู้เข้าร่วมประชุม ปอมท. ตึกอธิการบดี 13:00 สนามบินดอนเมือง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12510 22 เม.ย. 2559 160310018 ฮภ-8149 สภาคณาจารย์และข้าราชการ รับส่งผู้เข้าร่วมประชุม ปอมท. ตึกอธิการบดี 13:00 สนามบินดอนเมือง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12511 23 เม.ย. 2559 160310017 ฮภ-8151 สภาคณาจารย์และข้าราชการ รับส่งผู้เข้าร่วมประชุม ปอมท. โรงแรมราชบงกฎ 08:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12512 23 เม.ย. 2559 160310019 ฮภ-8149 สภาคณาจารย์และข้าราชการ รับส่งผู้เข้าร่วมประชุม ปอมท. โรงแรมราชบงกฎ 08:30 ตึกสำนักงานอธิการบดี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12513 24 เม.ย. 2559
ถึง 30 เม.ย. 2559
160130015 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.จัดงานสถาปนิก59 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12514 24 เม.ย. 2559
ถึง 28 เม.ย. 2559
160130016 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.จัดงานสถาปนิก59 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12515 24 เม.ย. 2559
ถึง 26 เม.ย. 2559
160130017 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van.จัดงานสถาปนิก59 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12516 27 เม.ย. 2559 160310001 ฮภ-8149 กองคลัง ชำระหนี้ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ธ.กสิกรไทย-คลอง6/ธอส.-คลอง 2/กรุงไทย-คลอง 4/ออมสิน-คลองหลวง/สหกรณ์-ปทุม/ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12517 28 เม.ย. 2559 160310014 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยที่เรือนจำกลางระยอง คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำกลางระยอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12518 29 เม.ย. 2559 160130004 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยปูนซีเมนต์ะรรมชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 คลองโคน สมุทรสงคราม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12519 29 เม.ย. 2559 160330004 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางระยอง คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำกลางระยอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12520 30 เม.ย. 2559 160420001 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองง สวส อาคารวิทยบริการ 04:00 วังสวนจิตรลดา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12521 30 เม.ย. 2559 160420002 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค สอ.ใหม่ 05:00 สายใหม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12522 30 เม.ย. 2559 160420002 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค สอ.ใหม่ 05:00 สายใหม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12523 1 พ.ค. 2559 160130018 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.จัดงานสถาปนิก59 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12524 1 พ.ค. 2559 160130019 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.จัดงานสถาปนิก59 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12525 1 พ.ค. 2559 160130020 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van.จัดงานสถาปนิก59 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12526 2 พ.ค. 2559 151210024 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษาบริษัทเดโชโย่ กรุงเทพฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 บริษัทเดโชโย่ กรุงเทพฯ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12527 2 พ.ค. 2559 151210025 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษาบริษัทเดโชโย่ กรุงเทพฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 บริษัทเดโชโย่ กรุงเทพฯ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12528 2 พ.ค. 2559 151210026 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษาบริษัทเดโชโย่ กรุงเทพฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 บริษัทเดโชโย่ กรุงเทพฯ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12529 3 พ.ค. 2559 160410016 ฮภ-8149 สำนักสหกิจศึกษา ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล พานักศึกษาสหกิจศึกษาต่างชาติไปต่อวีซ่า อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) 08:30 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12530 3 พ.ค. 2559 160410017 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 09:10 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12531 3 พ.ค. 2559 160430019 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ดูสถานที่จัดประชุมโครงการติดตามแผนรอบ 6 เดือน ปี 2559 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สามพราน จ.นครปฐม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12532 4 พ.ค. 2559 160410011 ฮภ-8149 กองกฎหมาย ไปยื่นคำขอออกหมายบังคับคดี หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 13:00 ศาลปกครองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12533 4 พ.ค. 2559
ถึง 7 พ.ค. 2559
160430008 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.สำรวจตลาดยอดพิมาน โครงการศูนย์COE คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 ตลาดยอดพิมาน ปากคลองตลาด กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12534 4 พ.ค. 2559
ถึง 7 พ.ค. 2559
160430009 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.สำรวจตลาดยอดพิมาน โครงการศูนย์COE คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 ตลาดยอดพิมาน ปากคลองตลาด กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12535 9 พ.ค. 2559 160310006 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 บริษัทเดโชโย่ (ไทยแลนด์) จำกัด 47 ตู้นั่งสี่ตอน
12536 9 พ.ค. 2559 160310007 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 บริษัทเดโชโย่ (ไทยแลนด์) จำกัด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12537 9 พ.ค. 2559 160310008 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 บริษัทเดโชโย่ (ไทยแลนด์) จำกัด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12538 10 พ.ค. 2559
ถึง 11 พ.ค. 2559
160430014 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ ศูนย์ รปภ. 04:00 จ.ตราด 12 ตู้นั่งสี่ตอน
12539 10 พ.ค. 2559
ถึง 11 พ.ค. 2559
160430014 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ ศูนย์ รปภ. 04:00 จ.ตราด 12 ตู้นั่งสี่ตอน
12540 10 พ.ค. 2559
ถึง 11 พ.ค. 2559
160430014 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ ศูนย์ รปภ. 04:00 จ.ตราด 12 ตู้นั่งสี่ตอน
12541 12 พ.ค. 2559 160210016 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้ทรงคุณวุฒิ (ศ.เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง) คณะจิตรกรรม. มหาวิทยาลัยศิลปากร. วังท่าพระ 06:00 มทร.ธัญบุรี. - ม.ศิลปากร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12542 12 พ.ค. 2559 160310025 ฮภ-8151 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์-ศธ./ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12543 13 พ.ค. 2559 160410006 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบริการชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 ตลาดระแหง ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
12544 13 พ.ค. 2559
ถึง 14 พ.ค. 2559
160530001 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.โครงการสำรวจรังวัดแบบVERNADOC(เตรียมสถานที่) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ราชเทวี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12545 13 พ.ค. 2559
ถึง 14 พ.ค. 2559
160530002 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.โครงการสำรวจรังวัดแบบVERNADOC(เตรียมสถานที่) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ราชเทวี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12546 15 พ.ค. 2559
ถึง 16 พ.ค. 2559
160530003 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01.จัดนิทรรศการ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17:00 เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลียบทางด่วนรามอินทรา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12547 15 พ.ค. 2559
ถึง 16 พ.ค. 2559
160530004 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02.จัดนิทรรศการ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17:00 เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลียบทางด่วนรามอินทรา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12548 15 พ.ค. 2559
ถึง 22 พ.ค. 2559
160530005 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03.จัดนิทรรศการ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17:00 เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลียบทางด่วนรามอินทรา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12549 17 พ.ค. 2559
ถึง 31 พ.ค. 2559
160530006 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.โครงการสำรวจรังวัดแบบVERNADOC คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ราชเทวี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12550 17 พ.ค. 2559
ถึง 26 พ.ค. 2559
160530007 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.โครงการสำรวจรังวัดแบบVERNADOC คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ราชเทวี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12551 23 พ.ค. 2559
ถึง 31 พ.ค. 2559
160530009 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van.โครงการสำรวจรังวัดแบบVERNADOC คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ราชเทวี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12552 27 พ.ค. 2559 160310002 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี้ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ธ.กสิกรไทย-คลอง6/ธอส.-คลอง 2/กรุงไทย-คลอง 4/ออมสิน-คลองหลวง/สหกรณ์-ปทุม/ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12553 28 พ.ค. 2559
ถึง 30 พ.ค. 2559
160530008 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02/2Van.โครงการสำรวจรังวัดแบบVERNADOC คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ราชเทวี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12554 31 พ.ค. 2559 160310028 ฮภ-8150 กองกลาง ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2559 สำนักงานอธิการบดี 06:15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12555 1 มิ.ย. 2559 160410007 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting ใต้ถุนตึกอธิการบดี 06:00 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กทม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12556 1 มิ.ย. 2559 160510007 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.อัศนีย์ ชูอรุณ (โทร.081-7003782) พระรามที่ 6 ซอย 28 (ซอยศาสนา) ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 07:00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12557 2 มิ.ย. 2559 160410008 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting ใต้ถุนตึกอธิการบดี 06:00 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กทม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12558 2 มิ.ย. 2559 160510014 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค-สำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 06:00 จสมุทรปราการ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12559 2 มิ.ย. 2559 160510014 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค-สำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 06:00 จสมุทรปราการ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12560 3 มิ.ย. 2559 160410009 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting ใต้ถุนตึกอธิการบดี 06:00 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กทม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12561 4 มิ.ย. 2559 160530010 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สกอ. สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12562 4 มิ.ย. 2559 160530010 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สกอ. สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12563 4 มิ.ย. 2559 160530010 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สกอ. สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12564 5 มิ.ย. 2559 160410010 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting (ทดสอบ) ใต้ถุนตึกอธิการบดี 06:00 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12565 6 มิ.ย. 2559 160410013 ฮภ-8150 สำนักสหกิจศึกษา งานวันสหกิจศึกษาไทย พ.ศ.2559 ลานจอดรถ ตึกอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12566 6 มิ.ย. 2559 160410014 ฮภ-8151 สำนักสหกิจศึกษา งานวันสหกิจศึกษาไทย พ.ศ.2559 ลานจอดรถ ตึกอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12567 6 มิ.ย. 2559 160410015 ฮภ-8149 สำนักสหกิจศึกษา งานวันสหกิจศึกษาไทย พ.ศ.2559 ลานจอดรถ ตึกอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12568 7 มิ.ย. 2559 160530011 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สกอ. สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12569 7 มิ.ย. 2559 160530011 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สกอ. สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12570 7 มิ.ย. 2559 160530011 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สกอ. สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12571 8 มิ.ย. 2559 160310029 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ รุ่นที่ 1/59 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมแมนดาริน โอเต็ล สามย่าน กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12572 9 มิ.ย. 2559 160310026 ฮภ-8150 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์-ศธ./ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12573 9 มิ.ย. 2559 160310030 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ รุ่นที่ 1/59 สอ 07:00 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรงุเทพ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12574 10 มิ.ย. 2559 160310031 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ รุ่นที่ 1/59 สอ 07:00 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเเทพ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12575 10 มิ.ย. 2559
ถึง 13 มิ.ย. 2559
160430015 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ ศูนย์ รปภ. 04:00 จ.จันทบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12576 10 มิ.ย. 2559
ถึง 13 มิ.ย. 2559
160430015 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ ศูนย์ รปภ. 04:00 จ.จันทบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12577 13 มิ.ย. 2559 160310032 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ รุ่นที่ 1/59 สอ 07:00 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12578 14 มิ.ย. 2559 160310033 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ รุ่นที่ 1/59 สอ 07:00 ดรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12579 14 มิ.ย. 2559
ถึง 20 มิ.ย. 2559
160530012 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สกอ. สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12580 14 มิ.ย. 2559
ถึง 20 มิ.ย. 2559
160530012 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สกอ. สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12581 14 มิ.ย. 2559
ถึง 20 มิ.ย. 2559
160530012 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สกอ. สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12582 15 มิ.ย. 2559 160310034 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ รุ่นที่ 1/59 สอ 07:00 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12583 16 มิ.ย. 2559
ถึง 21 มิ.ย. 2559
160530013 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สกอ สอ.ใหม่ 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12584 21 มิ.ย. 2559 160310023 ฮภ-8150 กองกลาง ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2559 สำนักงานอธิการบดี 06:15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12585 22 มิ.ย. 2559
ถึง 30 มิ.ย. 2559
160630009 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01.Van สำรวจอาคารราชตณมัยสมาคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ราชตณมัยสมาคม นางเลิ้ง ถนนเพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12586 22 มิ.ย. 2559
ถึง 28 มิ.ย. 2559
160630015 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ รร.ราชบงกช 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12587 22 มิ.ย. 2559
ถึง 28 มิ.ย. 2559
160630015 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ รร.ราชบงกช 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12588 29 มิ.ย. 2559
ถึง 30 มิ.ย. 2559
160630010 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันต์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12589 1 ก.ค. 2559
ถึง 4 ก.ค. 2559
160630011 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01/2Van.โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:55 หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันต์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12590 1 ก.ค. 2559
ถึง 4 ก.ค. 2559
160630021 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12591 1 ก.ค. 2559
ถึง 4 ก.ค. 2559
160630021 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12592 4 ก.ค. 2559 160610040 ฮภ-8149 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในประจำปี 2559 ใต้ถุนตึกอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12593 5 ก.ค. 2559 160610041 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในประจำปี 2559 ใต้ถุนตึกอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12594 5 ก.ค. 2559
ถึง 6 ก.ค. 2559
160730001 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12595 5 ก.ค. 2559
ถึง 10 ก.ค. 2559
160730005 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 08:20 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12596 6 ก.ค. 2559 160610042 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในประจำปี 2559 ใต้ถุนตึกอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12597 7 ก.ค. 2559 160610043 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในประจำปี 2559 ใต้ถุนตึกอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12598 7 ก.ค. 2559 160610047 ฮภ-8149 กองกลาง ประชุมคณะกรรมการอะิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5/2559 สำนักงานอธิการบดี 06:15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12599 8 ก.ค. 2559 160610044 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในประจำปี 2559 ใต้ถุนตึกอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12600 8 ก.ค. 2559 160610048 ฮภ-8149 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์-ศธ./ปทุม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 [126] 127 128 129 130 131 132