ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
3801 3 ก.ย. 2555 120810501 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กทม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3802 3 ก.ย. 2555 120830066 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3803 3 ก.ย. 2555 120830123 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปี2555 บ้านพักข้าราชการตึก11 06:00 โรงแรมไดอาน่า การ์เดน รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3804 4 ก.ย. 2555 120710356 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
3805 4 ก.ย. 2555 120710659 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ซื้อของรางวัลจับสลากกอล์ฟปี 55 กพน. 10:00 โบ้เบ้ + ร้านอุปกรณ์กอล์ฟ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3806 4 ก.ย. 2555 120810023 ญส-3851 กองกฎหมาย ฟังคำพิพากษาคดีดำ อ2472/2555 ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 ศาลจังหวัดธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
3807 4 ก.ย. 2555 120810057 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ การเขียนโครงการ และการเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์องค์กร คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารสำนักงานคณบดี 07:30 โรงแรม ที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ 1 เก๋งสองตอน
3808 4 ก.ย. 2555 120810094 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร ร.ร.อุดมศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 08:20 ร.ร.อุดมศึกษา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3809 4 ก.ย. 2555 120810207 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3810 4 ก.ย. 2555 120810316 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษา ไปศึกษาดูงาน ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ (อพวช) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:00 อุทยานวิทยาศาสตร์ (อพวช) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี 60 รถบัสโดยสาร
3811 4 ก.ย. 2555 120810352 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ แมนไคน์ ถ่ายทำรายการ และสปอตโฆษณา ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองประชาสัมพันธ์ 09:00 บริเวณ มทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3812 4 ก.ย. 2555 120810444 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุม ม พระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน บ้านพัก 1695 ม ชมฟ้า 10:00 ม พระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3813 4 ก.ย. 2555 120810494 นค-4543(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯ ฝบ.สัมมนา "ระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ : สรุปข้อเสนอสำหรับการนำไปปฏิบัติจริง" ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 รร.มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. หอพัก ตึก 9 06:30 ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 รร.มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3814 4 ก.ย. 2555 120810498 นค-4527(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เยี่ยมนักศึกษาที่ รพ.ห้วยพลู นครปฐม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 09:00 รพ.ห้วยพลู จ.นครปฐม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3815 4 ก.ย. 2555 120810506 นค-4552(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปสนามบินดอนเมือง และทำโล่โครงการคุณธรรมฯ ที่สนามศุภชลาสัย กองพัฒนานักศึกษา 12:00 ดอนเมืองและสนามศุภชลาสัย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3816 4 ก.ย. 2555 120810508 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองคลัง ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 08:00 อาคารฟอร์จูนทาวเวอร์ 2 นั่งสามตอนแวน
3817 4 ก.ย. 2555 120820037 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปซื้อต้นไม้ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 คลอง 7,คลอง 9 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3818 4 ก.ย. 2555 120830122 นค-4549(10ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา รับวิทยากร-คุณชลิต ลิมปนะเวช เพื่อไปบรรยายในโครงการสัมมนา (ถึงบ้านวิทยากร 08.30 น.) หมายเลขโทรศัพท์วิทยากร 081-6584000 เลขที่ 72 ซอยวัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม 08:00 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3819 4 ก.ย. 2555 120910038 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมกลยุทธ์บริหารสถานศึกษา อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:40 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3820 4 ก.ย. 2555 120910042 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมกรรมการครุศาสตร์อุตสาหกรรมไทย อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12:00 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3821 5 ก.ย. 2555 120710167 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี กองพัฒนานักศึกษา 09:00 โรงเรียนศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3822 5 ก.ย. 2555 120710357 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 5 นั่งสองตอนแวน
3823 5 ก.ย. 2555 120710646 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. ตึก สวท. 09:00 ธ.กรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3824 5 ก.ย. 2555 120810208 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3825 5 ก.ย. 2555 120810270 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ อิมแพ็คเมืองทองธานี มบ.ชมฟ้า ซ.10 เลขที่ 1695 09:00 อิมแพ็คเมืองทองธานี 1 เก๋งสองตอน
3826 5 ก.ย. 2555 120810325 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ หมู่บ้านชมฟ้า 07:00 เมืองทองธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3827 5 ก.ย. 2555 120810353 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ แมนไคน์ ถ่ายทำรายการ และสปอตโฆษณา สำนักวิทยฯ สโมสรข้าราชการ กองประชาสัมพันธ์ 09:00 บริเวณ มทร.ธัญบุรี องครักษ์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3828 5 ก.ย. 2555 120810386 ญส-3851 กองคลัง ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 2 เก๋งสองตอน
3829 5 ก.ย. 2555 120810405 ญส-3850 กองกฎหมาย ไปอบรม หลักสูตร หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับผู้บริหาร หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 2 เก๋งสองตอน
3830 5 ก.ย. 2555 120810410 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปดูงาน หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 45 รถบัสโดยสาร
3831 5 ก.ย. 2555 120810497 นค-4546(10ที่นั่ง) กองคลัง ติดต่องานกรมบัญชีกลาง ข้างตึกอธิการบดี 11:00 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3832 5 ก.ย. 2555 120810537 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับกรรมการตัดสินโครงการกีฬาภายใน ศิลปกรรมศาสตร์เกมส์ และรับ-ส่งระหว่างสนามการแข่งขันในมหาวิทยาลัยฯ และไปส่งที่วิทยาเขตพละศึกษากรุงเทพฯ คลอง13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 09:00 วิทยาเขตพละศึกษากรุงเทพ คลอง13 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3833 5 ก.ย. 2555 120810546 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจเยี่ยมและติดตามผลกองทุนให้กู้ยืม กพน 12:00 วิทยาลัยพยาบาลแพทยศาสตร์กรุงเทพ 1 นั่งสามตอนแวน
3834 5 ก.ย. 2555 120820043 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ครบ 34 ปี ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16:30 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3835 5 ก.ย. 2555 120830121 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา รับวิทยากร -คุณทวีศักดิ์ หมัดเนาะ (ถึงบ้านวิทยากร 07.30 น.) เพื่อไปบรรยายในโครงการสัมมนา หมายเลขโทรศัพท์วิทยากร 081-563-3362, 0 2375 6120 64/14 ม.4 ซอยเสรีไทย 26 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 07:30 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3836 5 ก.ย. 2555 120830126 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11:30 โรงเรียนสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3837 5 ก.ย. 2555 120830135 ญส-3852 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปราชการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม หน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 06:00 อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติ ค่ยพระรามหก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1 เก๋งสองตอน
3838 5 ก.ย. 2555 120830138 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปแนะแนวการศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11:30 โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3839 5 ก.ย. 2555 120910041 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับน้ำตาลทราย บริษัทไทยรวมทุน 09:30 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3840 5 ก.ย. 2555 120910043 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมกรรมการครุศาสตร์อุตสาหกรรมไทย อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12:00 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3841 5 ก.ย. 2555 120910059 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซื้อของเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10:35 แฟชั่นไอส์แลนด์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3842 6 ก.ย. 2555 120630052 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พานักศึกษาไปทัศนศึกษาถ่ายภาพ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 อุทยานประวัติศาสตร์จ.พระนครศรีอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
3843 6 ก.ย. 2555
ถึง 9 ก.ย. 2555
120630083 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมสภามหาวิทยาลัย และทบทวนงานนโยบาย (Retreat)ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) 05:00 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย(สถานที่ไป) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3844 6 ก.ย. 2555 120710358 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
3845 6 ก.ย. 2555 120710518 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนว ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี กองพัฒนานักศึกษา 12:00 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3846 6 ก.ย. 2555 120810065 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาทำ Work Shop อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10:00 บริษัทอารืแอนด์เทคโนโลยี สยามพารากอน 13 ตู้นั่งสี่ตอน
3847 6 ก.ย. 2555 120810067 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาทำ Work Shop อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10:00 บริษัทอารืแอนด์เทคโนโลยี สยามพารากอน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3848 6 ก.ย. 2555 120810068 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาทำ Work Shop อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10:00 บริษัทอารืแอนด์เทคโนโลยี สยามพารากอน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3849 6 ก.ย. 2555 120810228 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการเรียน การสอน รับ อ.สุวรรณี, อ.สะอิ้ง, อ.วันทนีย์ ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับ อ.มณฑา, อ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3850 6 ก.ย. 2555 120810243 ญส-3852 กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร ร.ร.สามโคก กองพัฒนานักศึกษา 08:00 ร.ร.สามโคก 2 เก๋งสองตอน
3851 6 ก.ย. 2555 120810271 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ตรวจ SAR สถาบันปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. มบ.ชมฟ้า ซ. 10 เลขที่ 1695 07:00 สถาบันปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3852 6 ก.ย. 2555 120810387 40-0785(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปจัดทำโครงการเทคโนฯ สร้างสรรค์ปันสื่อให้น้อง อาคารศึกษาศาสตร์ 2 06:00 โรงเรียนราษฏร์บำรุง พระนครศรีอยุธยา 38 รถบัสโดยสาร
3853 6 ก.ย. 2555 120810404 ญส-3851 กองกฎหมาย ไปอบรม หลักสูตร หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับผู้บริหาร หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรม ริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 2 เก๋งสองตอน
3854 6 ก.ย. 2555 120810504 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารสถาบันวิจัยเคมี) 11:00 บริษัทที โอ เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3855 6 ก.ย. 2555 120810529 นค-4527(10ที่นั่ง) กองคลัง กรมสรรพากรและสำนักงานประกันสังคม กองคลัง 09:00 ประกันสังคมและกรมสรรพากร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3856 6 ก.ย. 2555 120830067 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3857 6 ก.ย. 2555 120830077 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา รับกลับจากการสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระศรีอยุธยา 13:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3858 6 ก.ย. 2555 120910019 อร-8846(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่กรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3859 6 ก.ย. 2555 120910035 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ช่อง 9 ทำข่าวคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:30 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 นั่งสามตอนแวน
3860 6 ก.ย. 2555 120910046 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (หลักสี่ กทม) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3861 6 ก.ย. 2555 120910080 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมกลยุทธ์บริหารการศึกษา อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:45 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 1 เก๋งสองตอน
3862 6 ก.ย. 2555 120910083 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์อบรมการเงิน พัสดุผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3863 6 ก.ย. 2555 120930001 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร สวท. สวท. 12:00 โรงแรม แคนทารีโฮเทคกบินทร์บุรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3864 7 ก.ย. 2555 120630053 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พานักศึกษาไปทัศนศึกษาถ่ายภาพ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 อุทยานประวัติศาสตร์จ.พระนครศรีอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
3865 7 ก.ย. 2555 120710359 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
3866 7 ก.ย. 2555 120710473 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนว ร.ร.เตรียมอุดมฯ ลำลูกกา กองพัฒนานักศึกษา 11:00 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3867 7 ก.ย. 2555 120710615 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมสภามหาวิทยาลัย กพน 06:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 นั่งสามตอนแวน
3868 7 ก.ย. 2555 120710672 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดทำถ้วยรางวัลกอล์ฟประจำปี 55 กพน. 10:00 บ.BKS Sport Golf 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3869 7 ก.ย. 2555
ถึง 8 ก.ย. 2555
120810113 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมระเบียบ กองคลัง 06:30 โรงแรมแกรนด์เดอวิล กรุงเทพ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3870 7 ก.ย. 2555 120810137 ญส-3851 กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา กองพัฒนานักศึกษา 12:00 ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา 2 เก๋งสองตอน
3871 7 ก.ย. 2555 120810272 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ตรวจ SAR สถาบันปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. มบ.ชมฟ้า ซ. 10 เลขที่ 1695 07:00 สถาบันปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3872 7 ก.ย. 2555 120810304 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ ถ่ายทำรายการ สัมภาษณ์ นิทรรศการศิลปสีน้ำ และการสอนแต่งหน้าให้กับบุคคลภายนอก บริการวิชาการ กองประชาสัมพันธ์ 09:00 บริเวณ มทร.ธัญบุรี จตุจักร บองมาเช่ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3873 7 ก.ย. 2555 120810313 กง-3446(4ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับวิทยากร อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 05:00 หมู่บ้านภักดี พระราม 3 ซอย 8 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
3874 7 ก.ย. 2555 120810317 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษา ไปศึกษาดูงาน ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ (อพวช) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:00 อุทยานวิทยาศาสตร์ (อพวช) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี 60 รถบัสโดยสาร
3875 7 ก.ย. 2555 120810341 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ไปศึกษาดูงาน Food & Hotel ศูนย์ฝึกงานการโรงแรมราชบงกช 08:30 ไบเทค บางนา 11 ตู้นั่งสี่ตอน
3876 7 ก.ย. 2555 120810406 ญส-3850 กองกฎหมาย ไปอบรม หลักสูตร หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับผู้บริหาร หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 2 เก๋งสองตอน
3877 7 ก.ย. 2555 120810416 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับ-ส่ง วิทยากร รัชดา ซอย21 จำนวน 8 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 06:00 รัชดาซอย 21 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3878 7 ก.ย. 2555 120810503 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ไปสำนักพระราชวัง ส่งสมุดลงนามถวายพระพร ตึกอธิการบดี 09:00 สำนักพระราชวัง วังจิตรลดา 1 เก๋งสองตอน
3879 7 ก.ย. 2555 120810523 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1. บริษัท Chunbok Company Limited (เขตบางกระปิ กทม.) 2. กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3880 7 ก.ย. 2555 120810525 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นิเทศนักศึกษา อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 โรงเรียนวัดนาวง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3881 7 ก.ย. 2555 120830090 นค-4539(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำบุคลากรไปศึกษาดูงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 06:00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 จ.นครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3882 7 ก.ย. 2555 120910045 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1.บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 3. บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3883 7 ก.ย. 2555 120910066 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ นสพ.เดลินิวส์ สัมภาษณ์คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3884 7 ก.ย. 2555 120910084 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมการเงิน พัสดุผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3885 8 ก.ย. 2555
ถึง 9 ก.ย. 2555
120730006 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานรายวิชา 10-120-304 ทฤษฎีสถาปัตยกรรมไทย 2 (Theory of Thai Architecture II) **หมายเหตุ จองรถ 3คัน**(วันที่ 7-8-9 กย.2555) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เพชรบุรี-นครปฐม-สมุทรสงคราม (วันที่ 7-8-9 กย.2555) 150 รถบัสโดยสาร
3886 8 ก.ย. 2555 120810538 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับกรรมการตัดสินโครงการกีฬาภายใน ศิลปกรรมศาสตร์เกมส์ และรับ-ส่งระหว่างสนามการแข่งขันในมหาวิทยาลัยฯ และไปส่งที่วิทยาเขตพลศึกษากรุงเทพฯ คลอง13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:00 วิทยาเขตพลศึกษากรุงเทพฯ คลอง13 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3887 8 ก.ย. 2555 120820036 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สระแก้ว คณะครุศาสตร์ฯ 06:00 สระแก้ว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3888 8 ก.ย. 2555
ถึง 9 ก.ย. 2555
120830028 40-0785(40ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน (สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.อรษา 08-9754-2749) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 06:00 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 100 รถบัสโดยสาร
3889 8 ก.ย. 2555 120910058 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ ผอ.ไปส่งสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมไปประชุม retreat จ.เชียงราย มบ.ชมฟ้า ซ. 10 05:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3890 8 ก.ย. 2555 120910161 นค-4554(10 ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปร่วมงานเผาศพ ตึก ICT 10:00 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3891 8 ก.ย. 2555 120920013 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปฝึกภาคสนาม หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3892 8 ก.ย. 2555 120920019 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ งานกีฬาคณะบริหารธุรกิจ กองประชาสัมพันธ์ 09:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
3893 9 ก.ย. 2555 120720036 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ ผอ.ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กพน 18:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 นั่งสามตอนแวน
3894 9 ก.ย. 2555 120910169 นค-4550(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับดอกบัว สำหรับจัดอาหารว่าง และตกแต่งสถานที่ กองประชาสัมพันธ์ 09:00 คลอง 13 , ลำลูกกา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3895 9 ก.ย. 2555 120920015 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปฝึกภาคสนาม หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3896 10 ก.ย. 2555 120630054 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พานักศึกษาไปทัศนศึกษาถ่ายภาพ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 อุทยานประวัติศาสตร์จ.พระนครศรีอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
3897 10 ก.ย. 2555 120710360 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3898 10 ก.ย. 2555 120810259 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง กองพัฒนานักศึกษา 12:30 ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3899 10 ก.ย. 2555 120810343 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าว ทำข่าวประชาสัมพันธ์ การลงนามความร่วมมือระหว่างมทร.7 แห่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงพลังงาน กองประชาสัมพันธ์ 09:00 อนุสาวรีย์ ประชานิเวศน์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3900 10 ก.ย. 2555 120810351 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์ การลงนามความร่วมมือการไฟฟ้าภูมิภาค กระทรวงพลังงาน มทร.7 แห่ง กองประชาสัมพันธ์ 08:30 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า อนุสาวรีย์ หลักสี่ วัดเสมียนฯ 7 เก๋งสองตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132