ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
5201 4 ธ.ค. 2555 121110350 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ใช้รับ-ส่งแขกของ RCP (Dr.Schoeder,Dr.Gennrich)ที่จะเข้าพบท่านอธิการ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 10:30 โรงแรมซอยสุขุมวิท 16 กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5202 4 ธ.ค. 2555 121110358 นค-4530(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปซื้อของที่แม็คโครรังสิต เพื่อใช้ในงานฝึกอบรมหุ่นยนต์ใต้น้ำ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 13:30 แม็คโครรังสิต 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5203 4 ธ.ค. 2555 121130083 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บริการวิชาการ ถกเชือกเป็นกระถางต้นไม้ อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 กลุ่มแม่บ้าน บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 13 ตู้นั่งสี่ตอน
5204 4 ธ.ค. 2555 121210003 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนามบินดอนเมือง ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16:30 สนามบินดอนเมือง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5205 4 ธ.ค. 2555 121210008 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เดินทางไปราชการประเทศอินโดนีเซีย อาคารศึกษาศาสตร์1 12:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5206 4 ธ.ค. 2555 121210011 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุจัดของที่ระลึกงานปีใหม่ อาคาร 4 ครัวพวงชมพู 09:00 เบเกอรี่แลนด์เรียบทางด่วนรามอินทรา/บางกอกกลาส/ตลาดไท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5207 4 ธ.ค. 2555 121210014 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุม OTOP อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12:00 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5208 4 ธ.ค. 2555 121210015 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปสนามบินดอนเมืองเพื่อเดินทางไปโครงการ EMSES ครั้งที่ 10 คณะอาจารย์ภาควิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 สนามบินดอนเมือง 8 ตู้นั่งสี่ตอน
5209 4 ธ.ค. 2555 121210018 นค-4556 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุ อาคาร 4 ครัวพวงชมพู 08:00 ตลาดรังสิต/พาหุรัด 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5210 5 ธ.ค. 2555 121120028 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปแจกเบอร์ชัวงานบวิ่งการกุศล กพน 05:30 สวนลุมพินี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5211 5 ธ.ค. 2555 121220006 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร กองพัฒนานักศึกษา 13:00 สนามหลวง 45 ตู้นั่งสี่ตอน
5212 6 ธ.ค. 2555 120810204 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน งานพระราชทานปริญญาบัตร สจส 08:30 งานพระราชทานปริญญาบัตร 2 นั่งสองตอนแวน
5213 6 ธ.ค. 2555 121010129 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม สภาวิชาการ มังคลอุบล สวพ. 09:15 มังคลอุบล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5214 6 ธ.ค. 2555 121010209 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 2 นั่งสามตอนแวน
5215 6 ธ.ค. 2555 121010400 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอน ของภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5,บ้านอ.สุวรรณี และบ้านอ.สอิ้ง แถวราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,วิทยาลัยนาฏศิลป์รับ อ.มณฑา 06:00 ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5216 6 ธ.ค. 2555 121030072 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5217 6 ธ.ค. 2555 121110166 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปสำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
5218 6 ธ.ค. 2555 121110299 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กพน. 07:00 กระทรวงศึกษาธิการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5219 6 ธ.ค. 2555 121110353 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาลาวไปศึกษาดูงาน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5220 6 ธ.ค. 2555 121210013 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปประชุมที่กระทรวงศึกษา วิศว 9 ชั้น 09:00 กระทรวงศึกษา 3 เก๋งสองตอน
5221 6 ธ.ค. 2555 121210016 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ติดต่อราชการ ขน-ส่งอุปกรณ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:00 โรงพิมพืธรรมศาสตร์ รังสิต 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5222 6 ธ.ค. 2555 121210027 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ใช้อำนวยความสะดวกให้ผู้อบรม โครงการการฝึกอบรมหุ่นยนต์ใต้น้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยฯ พรธิสาร เคหะคลองหก เป็นต้น 120 ตู้นั่งสี่ตอน
5223 6 ธ.ค. 2555 121210028 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับเสื้อนัีกกีฬาของคณะฯ อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 14:00 สนามกีฬาหัวหมาก 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5224 6 ธ.ค. 2555 121210032 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุม ตึกอธิการบดี 09:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5225 6 ธ.ค. 2555 121210045 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-ราชบัณฑิตยสถาน(สนามเสือป่า) สำนักงานอธิการบดี 07:00 ราม21-ราชบัณฑิตยสถาน(สนามเสือป่า) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5226 6 ธ.ค. 2555 121210047 อร-8846(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่ ราชบัณฑิตยสถาน(สนามเสือป่า) สำนักงานอธิการบดี 07:00 ราชบัณฑิตยสถาน(สนามเสือป่า) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5227 6 ธ.ค. 2555 121220001 นค-4530(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินทางไปประชุมและบรรยาย บ้านพัก 1695 ม.ชมฟ้า ซอย 10 ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 06:00 สนามบินดอนเมือง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5228 7 ธ.ค. 2555 120810205 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน งานพระราชทานปริญญาบัตร สจส 08:30 งานพระราชทานปริญญาบัตร 2 นั่งสองตอนแวน
5229 7 ธ.ค. 2555 121010410 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯ ฝบ.สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประชาคมอาเซียน หอพักตึก 9 มทรธ. 06:00 รร.เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กทม. 1 เก๋งสองตอน
5230 7 ธ.ค. 2555 121110160 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ทำถ้วยรางวัลฯ กพน. 10:00 บ.รางวัลไทย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5231 7 ธ.ค. 2555 121110201 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล site visits ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สำนักงานอธิการบดี 07:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5232 7 ธ.ค. 2555 121110222 ญส-3850 กองคลัง รับใบเสร็จรับเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ปทุมธานี สหกรณ์กระทรวง 1 เก๋งสองตอน
5233 7 ธ.ค. 2555 121110305 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสาร กพน 09:30 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
5234 7 ธ.ค. 2555 121130024 ญส-3851 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนที่วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี 1 เก๋งสองตอน
5235 7 ธ.ค. 2555 121130079 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาลาวไปดูงาน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 เทคนิคอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5236 7 ธ.ค. 2555 121210007 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองคลัง ประกันสังคม สรรพากร ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กองคลัง มทร.ธัญบุรี 09:00 ประกันสังคม สรรพากร ธนาคารต่าง ๆ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5237 7 ธ.ค. 2555 121210010 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับหนังสือบริจาคห้องสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กทม. คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 2 09:00 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กทม. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5238 7 ธ.ค. 2555 121210017 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ติดต่อราชการ ขน-ส่งอุปกรณ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5239 7 ธ.ค. 2555 121210029 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับนักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลจัดกิจกรรมวันพ่อ ณ.ห้องประชุมรินลอุบล ร.ร.สาธิตอนุบาลราชมงคล 08:30 ห้องประชุมรินลอุบล 80 รถบัสโดยสาร
5240 7 ธ.ค. 2555 121210052 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ทำหนังสือเดินทาง ศูนย์นักศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 09:00 กรมการกงศุล 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5241 7 ธ.ค. 2555 121210056 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรับเช็คโครงการเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ สวพ. 10:30 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5242 7 ธ.ค. 2555 121210079 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปซื้อของที่ระลึก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:00 เจ เจ มอลล์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5243 7 ธ.ค. 2555 121220002 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินทางไปประชุมและบรรยาย สนามบินดอนเมือง 13:40 บ้านพัก 1695 ม.ชมฟ้า ซอย 10 ถ.รังสิตนครนายก อ.ธัญบุุรี ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
5244 8 ธ.ค. 2555
ถึง 14 ธ.ค. 2555
120710720 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 45 รถบัสโดยสาร
5245 8 ธ.ค. 2555
ถึง 14 ธ.ค. 2555
120710721 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 45 นั่งสองตอนแวน
5246 8 ธ.ค. 2555
ถึง 14 ธ.ค. 2555
120710721 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 45 นั่งสามตอนแวน
5247 8 ธ.ค. 2555
ถึง 14 ธ.ค. 2555
120710721 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 45 รถบัสโดยสาร
5248 8 ธ.ค. 2555
ถึง 14 ธ.ค. 2555
120710722 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5249 8 ธ.ค. 2555
ถึง 14 ธ.ค. 2555
120710722 นค-4534(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5250 8 ธ.ค. 2555
ถึง 14 ธ.ค. 2555
120710722 นค-4539(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5251 8 ธ.ค. 2555
ถึง 14 ธ.ค. 2555
120710722 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5252 8 ธ.ค. 2555
ถึง 14 ธ.ค. 2555
120710722 นค-4544(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5253 8 ธ.ค. 2555
ถึง 14 ธ.ค. 2555
120710722 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5254 8 ธ.ค. 2555
ถึง 14 ธ.ค. 2555
120710722 นค-4551(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5255 8 ธ.ค. 2555
ถึง 14 ธ.ค. 2555
120710722 นค-4552(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5256 8 ธ.ค. 2555
ถึง 14 ธ.ค. 2555
120710722 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5257 8 ธ.ค. 2555
ถึง 14 ธ.ค. 2555
120710722 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5258 8 ธ.ค. 2555
ถึง 14 ธ.ค. 2555
120710722 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5259 8 ธ.ค. 2555
ถึง 14 ธ.ค. 2555
120710722 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5260 8 ธ.ค. 2555
ถึง 14 ธ.ค. 2555
120710722 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 10 เก๋งสองตอน
5261 8 ธ.ค. 2555
ถึง 14 ธ.ค. 2555
120710722 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 10 เก๋งสองตอน
5262 8 ธ.ค. 2555
ถึง 14 ธ.ค. 2555
120710722 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 10 เก๋งสองตอน
5263 8 ธ.ค. 2555
ถึง 12 ธ.ค. 2555
120710724 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 07:00 กองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5264 8 ธ.ค. 2555 121110300 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในงานการแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 15:00 หมู่บ้านสุรีวรรณ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
5265 8 ธ.ค. 2555 121110300 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในงานการแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 15:00 หมู่บ้านสุรีวรรณ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
5266 9 ธ.ค. 2555
ถึง 21 ธ.ค. 2555
121030052 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "World Green City & Eco-Product Exhibitition 2012" อาคารศุนย์วิจัยประยุกต์ ลม น้ำ และแสงอาทิตย์ 09:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียยงใหม่ วิทยาเขต สะลวง-ขี้เหล็ก 7 ตู้นั่งสี่ตอน
5267 9 ธ.ค. 2555 121120016 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับอาจารย์มาสอนนักศึกษา ป.เอก (ดร.กัลยา) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 บ้านเลขที่ 367/186 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5268 10 ธ.ค. 2555 121220008 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 17:00 สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5269 11 ธ.ค. 2555 121110127 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองกฎหมาย ไปประชุมคณะกรรมการติดตามและส่งเสริมจรรยาบรรณข้าราชการ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมฟอร์จูนทาวเวอร์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
5270 11 ธ.ค. 2555 121210094 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้เชียวชาญจาก HIU โดยมีผู้ประสานงาน(นางสาวดวงกมล นุ้ยจำนัล โทร0816185463) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
5271 11 ธ.ค. 2555 121210095 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สัมมนาวิชาการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 11:30 โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5272 11 ธ.ค. 2555 121210110 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นิมนต์พระ กพน. 09:30 คลอง 15 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5273 12 ธ.ค. 2555 121010223 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ม.สยาม กองพัฒนานักศึกษา 10:00 ม.สยาม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5274 12 ธ.ค. 2555 121110306 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสาร กพน 09:30 กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5275 12 ธ.ค. 2555 121210093 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ จุฬา-วิศวฯ มทร.ธัญบุรี จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย 06:00 จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย-วิศวฯ มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5276 12 ธ.ค. 2555 121210097 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปแข่งขันตอบปัญหา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 60 ตู้นั่งสี่ตอน
5277 13 ธ.ค. 2555 120110590 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือนให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 รัชดาฯ,วิภาวดี,พญาไท,พระราม6,ราชเทวี,สุขุมวิท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5278 13 ธ.ค. 2555 120110592 นค-4556 สำนักงานอธิการบดี ส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือนให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 ปากเกร็ด,บางกะปิ,ดุสิต,ห้วยขวาง,ปทุมวัน,หลักสี่,บางพลัด 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5279 13 ธ.ค. 2555 121010060 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ม.สยาม กองพัฒนานักศึกษา 06:30 ม.สยาม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5280 13 ธ.ค. 2555 121010214 นค-4527(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5281 13 ธ.ค. 2555 121210072 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปส่งเอกสารราชการ คณะบริหารธรกิจ อาคาร 4 08:30 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5282 13 ธ.ค. 2555 121210112 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อไปลงทะเบียนระบบ EGP คณะศิลปศาสตร์ 09:00 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5283 14 ธ.ค. 2555 121010061 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ม.สยาม กองพัฒนานักศึกษา 06:30 ม.สยาม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5284 14 ธ.ค. 2555 121110319 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผู้เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน( ดร.สมหมาย 08-9900-3227) หมู้่บ้านสินธานีแกรนด์ เลขที่ 31/400 ซอย P7 18 คลองห้า 05:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5285 14 ธ.ค. 2555 121130032 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนที่วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5286 14 ธ.ค. 2555 121210120 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ไปศึกษาดูงาน ณ สหภาพพม่า อาคารบ้านพักราชการ อาคาร 36 04:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
5287 14 ธ.ค. 2555 121210121 นค-4543(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ไปศึกษาดูงาน ณ สหภาพพม่า อาคารบ้านพักราชการ อาคาร 36 04:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
5288 14 ธ.ค. 2555 121210155 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปรับเอกสาร สมาคมโรงเรียนอาชีวะ กับ มจธ. (บางมด) ตึกศึกษาศาสตร์ 1 10:00 มจธ. (บางมด) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5289 14 ธ.ค. 2555 121210165 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปสัมภาษณ์วีซ่า (สาธร หรือ อังรีนังต์) กับไปรับเอกสารที่ บางมด ตึกศึกษาศาสตร์ 1 09:00 บางมด 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5290 14 ธ.ค. 2555 121210175 ญส-3850 กองคลัง อบรม กรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
5291 14 ธ.ค. 2555 121210194 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นศ.รับรางวัลประกวดภาพถ่าย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
5292 14 ธ.ค. 2555 121220023 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาและอาจารย์ซ่อมแซมวัด อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16:00 วัดใหญ่โพธาราม จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5293 15 ธ.ค. 2555 121110298 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในงานการแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 13:00 วัดลำกระดาน กรุงเทพมหานคร 30 รถบัสโดยสาร
5294 15 ธ.ค. 2555 121120030 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา กีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ กพน 08:00 มศว. องครักษ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5295 15 ธ.ค. 2555 121120034 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับ-ส่งนักกีฬาและขนของฯ คณะบริหารธุรกิจอาคาร 4 08:00 ภายในมหาวิทยาลัยฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5296 15 ธ.ค. 2555 121210190 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ-ส่ง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จากหอพักสุทธิพันธ์ มาราชบงกช หอพักสุทธิพันธ์ 13:00 ราชบงกช 8 ตู้นั่งสี่ตอน
5297 15 ธ.ค. 2555 121220013 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01อำนวยการ โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15ธค.55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15:00 SCG ถนนเลียบทางด่วน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5298 15 ธ.ค. 2555 121220014 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02อำนวยการ โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15ธค.55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15:00 SCG ถนนเลียบทางด่วน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5299 15 ธ.ค. 2555 121220015 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03อำนวยการ โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15ธค.55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15:00 SCG ถนนเลียบทางด่วน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5300 15 ธ.ค. 2555 121220025 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ซื้อของขวัญปีใหม่ ให้ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 กรุงเทพ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132