ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
6301 16 ก.พ. 2556 130110388 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์และพนักงานไปประชุมที่กระทรวงศึกษา วิศว 9 ชั้น 07:00 กระทรวงศึกษา 13 ตู้นั่งสี่ตอน
6302 16 ก.พ. 2556 130110389 ฮภ-8151 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์และพนักงานปประชุมที่กระทรวงศึกษา วิสว 9 ชั้น 07:00 กระทรวงศึกษา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6303 16 ก.พ. 2556 130110391 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ไปกระทรวงศึกษาธิการ ตึกสำนักงานอธิการลดี 07:00 ไปกระทรวงศึกษาธิการ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
6304 16 ก.พ. 2556 130120017 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงศึกษา กทม. 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6305 16 ก.พ. 2556 130120023 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ กองคลัง 07:00 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6306 16 ก.พ. 2556 130120024 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานอธิการบดี 07:30 สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
6307 16 ก.พ. 2556 130120024 นค-4534(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานอธิการบดี 07:30 สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
6308 16 ก.พ. 2556 130120024 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานอธิการบดี 07:30 สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
6309 16 ก.พ. 2556 130120024 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานอธิการบดี 07:30 สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
6310 16 ก.พ. 2556 130120024 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานอธิการบดี 07:30 สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
6311 16 ก.พ. 2556
ถึง 18 ก.พ. 2556
130130039 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 07:05 นครราชสีมา 100 รถบัสโดยสาร
6312 16 ก.พ. 2556 130210138 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 14:00 สำนักการสังคีตศาลา 63 ตู้นั่งสี่ตอน
6313 16 ก.พ. 2556 130210138 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 14:00 สำนักการสังคีตศาลา 63 ตู้นั่งสี่ตอน
6314 16 ก.พ. 2556 130210138 0103-2.1740-005-0002/1-34 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 14:00 สำนักการสังคีตศาลา 63 รถขุด
6315 16 ก.พ. 2556 130210176 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารยสมหมาย ผิวสอาด พา นศ.ไปเยี่ยมชมบริษัท ADDA (089-900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 บริษัท ADDA บางบอน 6 นั่งสามตอนแวน
6316 16 ก.พ. 2556 130220001 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบไปส่ง สวท. คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 สวท. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6317 16 ก.พ. 2556 130220006 ญส-3852 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุม ปอมท. ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ สุขุมวิท 23 4 เก๋งสองตอน
6318 16 ก.พ. 2556 130220009 นค-4544(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สหกรณ์ ศธ. สอ.ใหม่ 07:00 สหกรณ์ ศธ. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6319 17 ก.พ. 2556 121210364 นค-4554(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ ผอ.สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ 10:00 มบ.ชมฟ้า ซ.10 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6320 17 ก.พ. 2556 130110242 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับผู้บริหาร Mean Chey University มาลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัฯ ณ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หอพักอาจารย์ อาคาร 14 06:00 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 13 ตู้นั่งสี่ตอน
6321 17 ก.พ. 2556 130120027 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แข่งขันกีฬา กพน. 08:00 สนามนอร์ธเทิร์น รังสิต 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6322 17 ก.พ. 2556 130210123 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปงานพระราชทานเพลิงศพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 15:00 วัดด่านสำโรง ต.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6323 17 ก.พ. 2556 130210128 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 09:00 วัดด่านสำโรง สุขุมวิท 113 30 ตู้นั่งสี่ตอน
6324 17 ก.พ. 2556 130210128 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 09:00 วัดด่านสำโรง สุขุมวิท 113 30 ตู้นั่งสี่ตอน
6325 17 ก.พ. 2556 130220002 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบไปส่ง สวท. คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 สวท. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6326 17 ก.พ. 2556 130220005 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คหกรรม คณะคหกรรม 08:00 จ.เพชรบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6327 17 ก.พ. 2556 130220005 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คหกรรม คณะคหกรรม 08:00 จ.เพชรบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6328 17 ก.พ. 2556 130220012 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ งานศพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 จ.สมุทรปราการ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
6329 17 ก.พ. 2556 130220013 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรม นาฎศิลป 9 ชั้น 13:00 กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6330 17 ก.พ. 2556 130220013 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรม นาฎศิลป 9 ชั้น 13:00 กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6331 17 ก.พ. 2556 130220013 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรม นาฎศิลป 9 ชั้น 13:00 กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6332 17 ก.พ. 2556 130220013 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรม นาฎศิลป 9 ชั้น 13:00 กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6333 17 ก.พ. 2556 130230051 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลางสำนักงานอธิการ รับรองท่านที่ปรึกษา ใต้ตึก สอ.ใหม่ 08:00 ปากช่อง จ.โคราช 1 เก๋งสองตอน
6334 18 ก.พ. 2556 121210161 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
6335 18 ก.พ. 2556 130110241 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยฯและบริเวณใกล้เคียง สำหรับผู้บริการ Mean Chey University เพื่อมาลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ราชบงกช 08:00 ภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียง 13 ตู้นั่งสี่ตอน
6336 18 ก.พ. 2556 130110406 ฮภ-8150 กองประชาสัมพันธ์ รับที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานีวิทยุประชุม สนามบินดอนเมือง, ประชานิเวศร์ 1 10:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6337 18 ก.พ. 2556 130110410 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ งานธนาคารความดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 11:00 โรงเรียนนายเรืออากาศ ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6338 18 ก.พ. 2556 130110509 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่ง อาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ รุ่นที่ 13 (หลักสูตร คณาจารย์นิเทศ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 3 เก๋งสองตอน
6339 18 ก.พ. 2556 130130067 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6340 18 ก.พ. 2556 130130096 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 กำแพงแสน จ.นครปฐม 11 ตู้นั่งสี่ตอน
6341 18 ก.พ. 2556 130210039 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบไปส่ง สวท. คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 สวท. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6342 18 ก.พ. 2556 130210069 ญส-3852 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมที่คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) หมู่บ้านสินธานีแกรนด์ คลองห้า เลขที่ 31/400 ซอย P7 07:00 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เกษตร กรุงเทพฯ 3 เก๋งสองตอน
6343 18 ก.พ. 2556 130210095 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งคณบดีเข้าร่วมประชุม คณะวิทยาศาสตร์ฯ 06:30 โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 2 เก๋งสองตอน
6344 18 ก.พ. 2556 130210147 ฮภ-8149 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปถ่ายทำวีดิโอ อาคารวิทยบริการ 08:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6345 18 ก.พ. 2556 130210151 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุม ณ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง 2 นั่งสามตอนแวน
6346 18 ก.พ. 2556 130210161 ฮภ-8149 สำนักบัณฑิตศึกษา เบิกวัสดุ อาคาร ICT 14:00 กองคลัง พัสดุ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6347 18 ก.พ. 2556 130210185 อร-8846(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รายการเจาะใจ ช่อง 5 สัมภาษณ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิกรบดี 13:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6348 18 ก.พ. 2556 130210190 นค-4544(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 13:30 กระทรวงพาณิชย์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6349 18 ก.พ. 2556 130210195 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ e-Budgeting หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 11:00 สำนักงบประมาณ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6350 18 ก.พ. 2556 130210198 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมประกันคุณภาพ กพน. 07:00 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6351 18 ก.พ. 2556 130210218 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อไปรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินโดนีเซียที่สนามบินสุวรรณภูมิ เเละไปส่งที่โรงเเรมเซ็นเตอร์ พ้อย อาคารเก้าชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15:00 โรงเเรมเซ็นต์พ้อย 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6352 18 ก.พ. 2556
ถึง 19 ก.พ. 2556
130230029 ฮภ-8151 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมฝึกอบรม ที่ ม.บูรพา โดยงานวิจัยของ RCP อาคารศึกษาศาสตร์1 07:00 ม.บูรพา ชลบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6353 19 ก.พ. 2556 121210162 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
6354 19 ก.พ. 2556 121230004 40-0785(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาไปศึกษาดูงานในรายวิชาทัศนศึกษา อาคารศึกษาศาสตร์1 06:30 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม 57 รถบัสโดยสาร
6355 19 ก.พ. 2556 130110380 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 บริษัทโสสุโ้ก้ จังหวัดสระบุรี 45 รถบัสโดยสาร
6356 19 ก.พ. 2556 130110413 ญส-3850 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ตึก ICT 11:00 สถานีวิทยุ อาคารฟลอจูน 3 เก๋งสองตอน
6357 19 ก.พ. 2556 130120011 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับผู้บริการมหาวิทยาลัย Mean Chey ที่อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หอพักอาจารย์ ตึก 14 06:00 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 13 ตู้นั่งสี่ตอน
6358 19 ก.พ. 2556 130120030 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้รับส่งนักดนตรีงานคอนเสิร์ตRajamangala Concert ครั้งที่18 ซอยสวนพลู ถนนสาทร สถาบันคีตมิวสิคสคลู 07:30 นาฏดุริยางคศิลป์ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
6359 19 ก.พ. 2556 130120031 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้รับส่งนักดนตรีงานคอนเสิร์ตRajamangala Concert ครั้งที่18 ตึกนาฏดุริยางคศิลป์ 07:30 ซอยสวนพลู ถนนสาทร สถาบันคีตมิวสิคสคูล 7 ตู้นั่งสี่ตอน
6360 19 ก.พ. 2556 130130023 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาไปศึกษาดูงานในรายวิชาทัศนศึกษา อาคารศึกษาศาสตร์ 1 06:30 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6361 19 ก.พ. 2556 130210057 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการ สกอ. (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 2 เก๋งสองตอน
6362 19 ก.พ. 2556 130210153 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อติดต่อสถานที่แสงดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 08:00 มศว. ประสานมิตร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6363 19 ก.พ. 2556 130210159 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินโดนีเซียที่สนามบินสุวรรณภูมิ เเละไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 9 ชั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6364 19 ก.พ. 2556 130210165 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมประเมินหัวหน้าส่วนราชการ ตึก ICT 11:00 อาคารฟลอจูน ถ.รัชดา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6365 19 ก.พ. 2556 130210206 ฮภ-8150 กองคลัง ติดต่องาน ข้างตึกอธิการ 08:00 สำนักงานที่ดิน (ห้วยขวาง) 7 ตู้นั่งสี่ตอน
6366 19 ก.พ. 2556 130210216 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปประกันสังคม ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 ไปประกันสังคม ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
6367 19 ก.พ. 2556 130210221 นค-4544(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล site visite No. 3 สำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6368 19 ก.พ. 2556 130210237 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ-ส่ง เอกสาร กพน. 09:00 กรงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
6369 19 ก.พ. 2556 130210259 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับผ้าปูโต๊ะงานนัดพบ กองพัฒนานักศึกษา 10:00 พรธิสาร 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6370 19 ก.พ. 2556 130230048 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่วมงานศพบิดาของนางสาวกุลฉัตร ยิ้มซ้าย ที่ จ.ชุมพร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 08:00 จ.ชุมพร 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6371 19 ก.พ. 2556 130230049 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่วมงานศพบิดา น.ส.กลฉัตร กิ้มซ้าย ที่ จ.ชุมพร วิศวกรรมเกษตร 08:00 จ.ชุมพร 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6372 20 ก.พ. 2556 121210046 40-0785(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาไปทัศนศึกษาในรายวิชาทัศนศึกษา อาคารศึกษาศาสตร์1 10:00 บริษัท ทรู คอปอเรชั่น จำกัด 57 รถบัสโดยสาร
6373 20 ก.พ. 2556 121210163 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
6374 20 ก.พ. 2556 121210176 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ศึกษาดูงานสถานพยาบาลแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ยศเส กทม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 11:00 สถานพยาบาลแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ยศเส กทม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6375 20 ก.พ. 2556 121210177 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ศึกษาดูงานสถานพยาบาลแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ยศเส กทม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 11:00 สถานพยาบาลแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ยศเส กทม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6376 20 ก.พ. 2556 130110176 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม คกก.บห.วชก.&วจ. เวลา 9.30 น. ณ มังคลอุบล สวพ. 09:20 สอ.ใหม่ 1 เก๋งสองตอน
6377 20 ก.พ. 2556 130110328 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 โรงเรียนศรีสังวาลย์ปากเกร็ด 50 รถบัสโดยสาร
6378 20 ก.พ. 2556 130110350 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองกฎหมาย ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง หน้าตึกกงานอธิกาญบุรีรบดีสำนั 08:30 ศาลจังหวัดธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6379 20 ก.พ. 2556 130110467 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่หนึ่ง กพน. 11:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 นั่งสามตอนแวน
6380 20 ก.พ. 2556 130110499 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ทรงคุณวุฒิ (ท่านชุมพล เที่ยงธรรม) มาประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า ส่วนราชการ บริษัทไทยนครอินทิแม็กซ์ 79 บ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 06:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก 1 เก๋งสองตอน
6381 20 ก.พ. 2556 130120028 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้รับส่งนักดนตรีงานแสดงคอนเสิร์ต Rajamangala Concert ครั้งที่ 18 ตึกนาฏดุริยางคศิลป์ 07:30 ถนนสาทร ซอยสวนพลู สถาบันคีตมิวสิคสคูล 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6382 20 ก.พ. 2556 130210052 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมทางศิลปกรรม สนง.คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 14:30 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 1 เก๋งสองตอน
6383 20 ก.พ. 2556 130210056 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล Site Visit No.3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6384 20 ก.พ. 2556 130210092 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รายการรักลูกถ่ายทำรายการนักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี กองประชาสัมพันธ์ 08:00 โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล บริเวณมทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6385 20 ก.พ. 2556 130210106 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไป อบต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ปราจีนบุรี หน้าตึกคณะครุศาสตร์อุตสหากรรม 08:00 อบต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ปราจีนบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6386 20 ก.พ. 2556 130210117 ฮภ-8151 คณะบริหารธุรกิจ ไปแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:30 โรงเรียนวัดเขียนเขต 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6387 20 ก.พ. 2556 130210144 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปดูงานหนังสือพิมพ์มติชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:30 หนังสือพิมพ์มติชน วัดเสมียนนารี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6388 20 ก.พ. 2556 130210174 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อบต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี หน้าตึกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 อบต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6389 20 ก.พ. 2556 130210220 นค-4534(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับตั๋วให้ท่านอธิการบดี หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 สำนักงานการบินไทย วิภาวดี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6390 20 ก.พ. 2556 130210224 นค-4527(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย พานักศึกไปศึกษาดูงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี 11:00 ศูนย์สุขภาพเชิงการแพทย์ Aqua fitness healyh club 40 ตู้นั่งสี่ตอน
6391 20 ก.พ. 2556 130210225 นค-4544(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย พานักศึกษาไปดูงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 11:00 ศูนย์สุขภาพเชิงการแพทย์ Aqua fitness health club 40 ตู้นั่งสี่ตอน
6392 20 ก.พ. 2556 130230020 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อสอบคัดเลือก ประจำปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6393 20 ก.พ. 2556 130230050 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่วมงานศพบิดาของ น.ส.กุลฉัตร กิ้มซ้าย ที่ จ.ชุมพร วิศวกรรมเกษตร 08:00 จ.ชุมพร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6394 21 ก.พ. 2556 121210035 40-0785(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับเอกสาร อาคารศึกษาศาสตร์1 10:15 มจธ. บางมด สมาคมอาชีวศึกษา (สามเสน) 2 รถบัสโดยสาร
6395 21 ก.พ. 2556 121210164 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 5 นั่งสองตอนแวน
6396 21 ก.พ. 2556 130110311 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปอบรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 06:00 โรงแรมเวียงใต้ ถ.รามบุตรี บางลำภู 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6397 21 ก.พ. 2556 130110407 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 เทคนิคนครนายก 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6398 21 ก.พ. 2556 130110510 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ อาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 13 (หลักสูตร คณาจารย์นิเทศ) โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา 13:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 เก๋งสองตอน
6399 21 ก.พ. 2556 130120029 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้รับนักดนตรีในงานแสดงคอนเสิร์ตRajamangala Concertครั้งที่ 18 ตึกนาฏดุริยางคศิลป์ 07:00 ซอยสวนพลู ถนนสาทร สถาบันคีตมิวสิคสคูล 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6400 21 ก.พ. 2556 130130068 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132