ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
8801 2 ก.ย. 2556 130810247 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 06:25 โรงเเรมคลาลสิค คานิโอ 2 เก๋งสองตอน
8802 2 ก.ย. 2556 130820014 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Aug-งานภาคสนาม2 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น-กลับ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) 08:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8803 2 ก.ย. 2556 130820015 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Aug-งานภาคสนาม2 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น-กลับ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) 08:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8804 2 ก.ย. 2556 130820016 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Aug-งานภาคสนาม2 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น-กลับ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) 08:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8805 2 ก.ย. 2556 130830071 ญส-3851 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 4 เก๋งสองตอน
8806 3 ก.ย. 2556 130610131 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
8807 3 ก.ย. 2556 130610364 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ศูนย์รังสิต ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8808 3 ก.ย. 2556 130620022 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W.14-ฟังบรรยาย และร่วมตรวจงาน คณะสถาปัตย์ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตย์ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
8809 3 ก.ย. 2556 130620023 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W.14-ฟังบรรยาย และร่วมตรวจงาน คณะสถาปัตย์ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตย์ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
8810 3 ก.ย. 2556 130620026 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W.14-ฟังบรรยาย และร่วมตรวจงาน คณะสถาปัตย์ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตย์ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8811 3 ก.ย. 2556 130620027 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W.14-ฟังบรรยาย และร่วมตรวจงาน คณะสถาปัตย์ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตย์ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8812 3 ก.ย. 2556 130710107 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา อบรมการเขียนโครงการตามหลัก PDCA เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
8813 3 ก.ย. 2556 130710108 ฮภ-8151 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา อบรมการเขียนโครงการตามหลัก PDCA เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
8814 3 ก.ย. 2556 130810112 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ส่งเครื่องมือสอบเทียบ บริษัท ฟิลพาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด 143 ซอยลาซาล 42 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม 10260 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:10 บริษัท ฟิลพาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด 143 ซอยลาซาล 42 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม 10260 1 เก๋งสองตอน
8815 3 ก.ย. 2556 130810158 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับหนังสือบริจาคจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ข้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) อาคาร 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:30 สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8816 3 ก.ย. 2556 130810211 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับรางวัลแข่งขันประกวดวาดภาพ ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ เขตปทุมวัน กทม. (อาจารย์สาโรจน์ เดินทางไปกับรถ 081 9886039) อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14:00 ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ เขตปทุมวัน กทม 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8817 3 ก.ย. 2556 130810245 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสถาปัตย คณะสถาปัตย 08:00 ม.รังสิต 45 ตู้นั่งสี่ตอน
8818 3 ก.ย. 2556 130810249 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 10:00 โรงเเรมคลาสลิค คานิโอ 2 เก๋งสองตอน
8819 3 ก.ย. 2556 130910007 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี หมู่บ้านชวนชื่น 05:00 มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
8820 4 ก.ย. 2556 130610132 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
8821 4 ก.ย. 2556 130610365 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย หอพักฝึกอบรม ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8822 4 ก.ย. 2556 130810075 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสาร 08:00 ปทุมธานี 40 รถบัสโดยสาร
8823 4 ก.ย. 2556 130810077 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสาร 08:00 ปทุมธานี 40 รถบัสโดยสาร
8824 4 ก.ย. 2556 130810204 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ กองพัฒนานักศึกษา 08:00 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8825 4 ก.ย. 2556 130810229 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ แถลงข้อเท็จจริงต่อกรรมมาธิการ หน้า สอ.ใหม่ 07:00 รัฐสภา 1 เก๋งสองตอน
8826 4 ก.ย. 2556 130810235 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา ร่วมพิธีมอบรางวัลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (ระดับภาค) ภาควิชาอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:30 ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ 1 เก๋งสองตอน
8827 4 ก.ย. 2556 130810250 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 10:00 โรงเเรมคลาสลิค คานิโอ 2 เก๋งสองตอน
8828 4 ก.ย. 2556 130910001 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (แทนรถบัส) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 จ.ปทุมธานี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
8829 4 ก.ย. 2556 130910001 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (แทนรถบัส) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 จ.ปทุมธานี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
8830 4 ก.ย. 2556 130910001 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (แทนรถบัส) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 จ.ปทุมธานี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
8831 4 ก.ย. 2556 130910020 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11:00 ธนาคารไทยพาณิชย์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8832 4 ก.ย. 2556 130910021 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะคหกรรมศาสตร์ ไบเทคบางนา 12:00 มทร.ธัญบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8833 4 ก.ย. 2556 130910022 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมสาสตร์ (รับรองอธิการบดี OKINAWA) โรงแรม ในกรุงเทพ 08:30 มทร.ธัญบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8834 5 ก.ย. 2556 130610133 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
8835 5 ก.ย. 2556 130610366 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร โรงอาหาร ศูนย์รังสิต สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8836 5 ก.ย. 2556 130710025 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาคุณธรรม อาคานโรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:30 วัดปัญญานันทาราม 45 รถบัสโดยสาร
8837 5 ก.ย. 2556 130810057 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปรับเครื่องมือสอบเทียบ ที่บริษัท ฟิลพาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด 143 ซ.ลาซาล 42 ถ.สุขุมวิท 105 (ลาซาล) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมี 09:00 บริษัท ฟิลพาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด 143 ซ.ลาซาล 42 ถ.สุขุมวิท 105 (ลาซาล) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 1 เก๋งสองตอน
8838 5 ก.ย. 2556 130810080 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาเข้าศึกษา ดูงาน ที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และเทคนิคปทุมธานี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และเทคนิคปทุมธานี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
8839 5 ก.ย. 2556 130810200 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองคลัง ประกันสังคม กรมสรรพากร ตึกอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม กรมสรรพากร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8840 5 ก.ย. 2556 130810225 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน ณ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านพระราม5 รับอ นพรัตน์ ,บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ อ สุวรรณี อ วันทนีย์ อ สอิ้ง ,วิทยาลัยนาฏศิลป์ รับ อ มณฑา อ ประคอง 06:00 ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ ตึก 9 ชั้น 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8841 5 ก.ย. 2556 130810233 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาสาขา การออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ชั้นปีที่ 1,2 ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์จิตรกรรมสามมิติ จังหวัด ชลบุรี เพื่อเปิดโลกทรรศมุมมอง ทางด้านศิลปะ เพื่อนำมาประยุกต์กับวิชา ได้อย่างเหมาะสม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 พิพิธภัณฑ์สามมิติ 40 รถบัสโดยสาร
8842 5 ก.ย. 2556 130810248 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โรงเเรมคลาสลิค คานิโอ 11:30 มทร. ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
8843 5 ก.ย. 2556 130910006 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 3 เก๋งสองตอน
8844 5 ก.ย. 2556 130910023 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมการบันทึกแผนปฏิบัติงานในระบบ e-Budgeting หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 11:00 สำนักงบประมาณ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8845 5 ก.ย. 2556 130910029 ฮภ-8150 กองคลัง ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตึำกสำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น วิภาวดี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8846 5 ก.ย. 2556 130910033 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะคหกรรมศาสตร์ รร.อนุบาลสาธิต มทร.ธัญบุรี 08:30 วัดปัญญานันทาราม 35 ตู้นั่งสี่ตอน
8847 5 ก.ย. 2556 130930009 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาสาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 06:30 จ.สิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8848 6 ก.ย. 2556 130610134 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
8849 6 ก.ย. 2556 130610367 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร ศูนย์รังสิต สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8850 6 ก.ย. 2556 130710223 40-0785(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาจีนไปต่อวีซ่า คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 30 รถบัสโดยสาร
8851 6 ก.ย. 2556 130810074 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสาร 07:00 กทม. 40 รถบัสโดยสาร
8852 6 ก.ย. 2556 130810140 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 มิวเซียมสยาม นิทรรศรัตนโกสินทร์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8853 6 ก.ย. 2556 130810157 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับวิทยากร(อ.วนิดา พึ่งสุนทร) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยศิลปากร / บ้านพัก ถ.ตากสิน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8854 6 ก.ย. 2556 130810207 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา ไปราชการ ภาควิชาอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
8855 6 ก.ย. 2556 130830028 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ซื้อต้นไม้ สอ.ใหม่ 08:00 จ.สุพรรณบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8856 6 ก.ย. 2556
ถึง 9 ก.ย. 2556
130830042 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ไปแสดง และสำรวจพื้นที่เพื่องานภาคสนามปี2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:30 เพชรบูรณ์-เลย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8857 6 ก.ย. 2556 130910027 ญส-3851 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ประชุม ศูนย์การศึกษานานาชาติฯ อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 สำนักงานกงศุลไต้หวัน (สาทร) 1 เก๋งสองตอน
8858 6 ก.ย. 2556 130910032 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้เพื่อการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 08:00 สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 เก๋งสองตอน
8859 6 ก.ย. 2556 130910035 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ติดต่อประสานงาน โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 10:30 มหาวิทยาลัยศิลปากร จ. นครปฐม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8860 6 ก.ย. 2556 130910036 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร (แทนรถบัส) คณะบริหาร 09:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
8861 6 ก.ย. 2556 130910036 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร (แทนรถบัส) คณะบริหาร 09:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
8862 7 ก.ย. 2556 130830004 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 อ.โคกขาม จ.สมุทรสาคร 40 รถบัสโดยสาร
8863 7 ก.ย. 2556 130920006 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อพานักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันโครงการ การแข่งขันลีลาศเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาฝั่งสนามฟุตบอล 07:00 สมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์(สถานี BTS สนามเป้า) 26 ตู้นั่งสี่ตอน
8864 7 ก.ย. 2556 130920006 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อพานักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันโครงการ การแข่งขันลีลาศเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาฝั่งสนามฟุตบอล 07:00 สมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์(สถานี BTS สนามเป้า) 26 รถบัสโดยสาร
8865 7 ก.ย. 2556 130920009 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะศิลปศาสตร์ (ขอรถเพิ่ม ) คณะศิลปศาสตร์ 07:00 ช่อง 5 26 ตู้นั่งสี่ตอน
8866 8 ก.ย. 2556 130710157 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปแข่งขันตอบปัญหา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8867 8 ก.ย. 2556 130710158 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปแข่งขันตอบปัญหา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8868 8 ก.ย. 2556 130820022 40-0786(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับส่งวงดุริยางค์ เข้าร่วมกีฬางานคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 โรงเรียนดุริยางค์ ดอนเมือง 2 รถบัสโดยสาร
8869 9 ก.ย. 2556 130610135 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
8870 9 ก.ย. 2556 130610368 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร โรงอาหาร หอพักฝ฿กอบรม สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8871 9 ก.ย. 2556 130710217 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 ปทุมธานี 37 ตู้นั่งสี่ตอน
8872 9 ก.ย. 2556 130810043 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรมการตรวจสอบพัสดุ ตึกสำนัีกงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี (ชั้นใต้ดิน) 07:00 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
8873 9 ก.ย. 2556 130810084 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 บริษัทกระเป๋าหนังลำลูกกาคลองเก้าและโรงงานกระเป๋าผ้าบางพูน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8874 9 ก.ย. 2556 130810217 ญส-3851 กองคลัง รับใบเสร็จ และใบแจ้งหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์ปทุม 1 เก๋งสองตอน
8875 9 ก.ย. 2556 130810239 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมอบรมการสร้างงานแอนิเมชั่น หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:30 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 45 รถบัสโดยสาร
8876 9 ก.ย. 2556 130910046 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (แทนรถบัส) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 จ.ปทุมธานี 37 ตู้นั่งสี่ตอน
8877 9 ก.ย. 2556 130910046 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (แทนรถบัส) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 จ.ปทุมธานี 37 ตู้นั่งสี่ตอน
8878 9 ก.ย. 2556 130910047 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (รับท่านสู่บุญ ) บ้านท่านสุ่บุญ รัชดา 06:00 มทร.ธัญบุรี ( กพน ) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8879 9 ก.ย. 2556 130920010 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี (งานศพ) หน้า สอ.ใหม่ 15:00 วัดไผ่ตัน 30 ตู้นั่งสี่ตอน
8880 9 ก.ย. 2556 130920010 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี (งานศพ) หน้า สอ.ใหม่ 15:00 วัดไผ่ตัน 30 ตู้นั่งสี่ตอน
8881 9 ก.ย. 2556 130930019 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 06:30 จ.สิงห์บุรี 3 เก๋งสองตอน
8882 10 ก.ย. 2556 130610136 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
8883 10 ก.ย. 2556 130610369 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8884 10 ก.ย. 2556 130710146 ฮภ-8151 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่งนักศึกษาจากสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ 21:30 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8885 10 ก.ย. 2556 130710147 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับอาจารย์และนักศึกษาจากสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ 21:30 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8886 10 ก.ย. 2556 130810045 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรมการตรวจสอบพัสดุ ตึกสำนัีกงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี (ชั้นใต้ดิน) 07:00 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
8887 10 ก.ย. 2556 130810153 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไป ศูนย์บบรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 10 กันยายน 2556 คณะศิลปกรมศาสตร์ 12:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8888 10 ก.ย. 2556 130810170 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.มหิดล(ศาลายา)-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 10:00 ม.มหิดล(ศาลายา)-มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
8889 10 ก.ย. 2556 130810171 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร,รามอินทรา-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 11:00 ม.เกษตร,รามอินทรา-มทร.ธัญบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8890 10 ก.ย. 2556 130810172 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สกอ.-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 11:30 สกอ.-มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
8891 10 ก.ย. 2556 130820004 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อนำนักศึกษาไปดูงานบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด และบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)จำกัดจังหวัดสระบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร รังสิต 06:00 จังหวัดสระบุรี 41 รถบัสโดยสาร
8892 10 ก.ย. 2556 130830031 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองาน องศ์การนักศึกษา กพน 06:00 จ.นครราชสีมา 30 ตู้นั่งสี่ตอน
8893 10 ก.ย. 2556 130830031 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองาน องศ์การนักศึกษา กพน 06:00 จ.นครราชสีมา 30 ตู้นั่งสี่ตอน
8894 10 ก.ย. 2556 130910063 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ติดต่อราชการ ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะิวิศวกรรมศาสตร์ 12:30 โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ คลองเจ็ด ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
8895 11 ก.ย. 2556 130610137 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
8896 11 ก.ย. 2556 130610370 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร โรงอาหาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8897 11 ก.ย. 2556 130810046 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรมการตรวจสอบพัสดุ ตึกสำนัีกงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี (ชั้นใต้ดิน) 07:00 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
8898 11 ก.ย. 2556 130810134 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปศึกษาดูงานเรื่องการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี 40 รถบัสโดยสาร
8899 11 ก.ย. 2556 130810135 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปศึกษาดูงานเรื่องการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8900 11 ก.ย. 2556 130810136 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคลองห้า 40 รถบัสโดยสาร
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132