ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
11501 10 ก.ย. 2557 140810005 ญส-3851 กองคลัง รับใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์ปทุมฯ 1 เก๋งสองตอน
11502 10 ก.ย. 2557 140810142 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ไปอบรมหลักสูตร งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2557 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 06:00 ณ ห้อง sky room ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปราชภ ซ.3 กทม. 2 เก๋งสองตอน
11503 10 ก.ย. 2557 140910006 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอไปสำรวจตลาดเครื่องแต่งกายแฟชั่น และปฏิบัติงานด้านการตลาดที่เซ็นทรัลเวิรด คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 ห้างสรรพสินค้าเซ้นทรัลเวิรดิ์ Central World 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11504 10 ก.ย. 2557 140910020 ญส-3850 กองกฎหมาย นัดพิจารณาคดีนัดแรก หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:00 ศาลปกครองกลาง 2 เก๋งสองตอน
11505 11 ก.ย. 2557 140610178 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11506 11 ก.ย. 2557 140610179 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11507 11 ก.ย. 2557 140610180 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11508 11 ก.ย. 2557 140610181 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11509 11 ก.ย. 2557 140710100 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w4.BUS01.ตรวจงานรวม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11510 11 ก.ย. 2557 140810145 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ไปอบรมหลักสุตรงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2557 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 06:00 ณ ห้อง sky room โรงแรมใบหยก ถนนราชปรารภ ซอย.3 กทม. 2 เก๋งสองตอน
11511 11 ก.ย. 2557 140810153 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ โรงแรมปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:00 โรงแรงปริ้นตั้น ดินแดง 2 เก๋งสองตอน
11512 11 ก.ย. 2557 140830042 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 3 เก๋งสองตอน
11513 12 ก.ย. 2557 140810143 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ไปอบรมหลักสูตร งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2557 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 06:00 ณ ห้อง sky room ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ (ซ.3)กทม. 2 เก๋งสองตอน
11514 12 ก.ย. 2557
ถึง 15 ก.ย. 2557
140830020 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ASA.01Van นิทรรศการศิลปะสถาปัตยกรรมสถานีรถไฟไทย สมาคมสถาปนิกสยามฯ และ การรถไฟแห่งประเทศไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 สถานีรถไฟหัวลำโพง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11515 12 ก.ย. 2557
ถึง 15 ก.ย. 2557
140830021 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ASA.02Van นิทรรศการศิลปะสถาปัตยกรรมสถานีรถไฟไทย สมาคมสถาปนิกสยามฯ และ การรถไฟแห่งประเทศไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 สถานีรถไฟหัวลำโพง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11516 12 ก.ย. 2557
ถึง 15 ก.ย. 2557
140830022 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ASA.03Van นิทรรศการศิลปะสถาปัตยกรรมสถานีรถไฟไทย สมาคมสถาปนิกสยามฯ และ การรถไฟแห่งประเทศไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 สถานีรถไฟหัวลำโพง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11517 12 ก.ย. 2557
ถึง 15 ก.ย. 2557
140830023 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ASA.04Van นิทรรศการศิลปะสถาปัตยกรรมสถานีรถไฟไทย สมาคมสถาปนิกสยามฯ และ การรถไฟแห่งประเทศไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 สถานีรถไฟหัวลำโพง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11518 12 ก.ย. 2557
ถึง 14 ก.ย. 2557
140830046 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 10:00 จ.ชลบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11519 12 ก.ย. 2557
ถึง 14 ก.ย. 2557
140830046 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 10:00 จ.ชลบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11520 12 ก.ย. 2557 140910004 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับเสาพุ่มพนมมาลา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ราชพฤกษ์ 1 เก๋งสองตอน
11521 12 ก.ย. 2557 140910046 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
11522 13 ก.ย. 2557 140920002 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าตรวจเช็ค ระบบ CNG/NGV กองกลาง 08:00 บ.SCG 1 เก๋งสองตอน
11523 14 ก.ย. 2557 140920003 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์(ศึกษาดูงาน) บ้านพักราชการ อาคาร 27 05:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 เก๋งสองตอน
11524 15 ก.ย. 2557 140710151 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 06:00 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เก๋งสองตอน
11525 15 ก.ย. 2557 140810050 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับ - ส่ง ผู้บีริหาร ร่วมพิธีบวงสรวงตามศาลต่างๆ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 ศาลต่าง ๆ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11526 15 ก.ย. 2557 140810051 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับ - ส่ง ผู้บริหารร่วมพิธีบวงสรวงตามศาลต่าง ๆ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 ศาลต่าง ๆ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11527 15 ก.ย. 2557 140810055 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการบูรณาการแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
11528 15 ก.ย. 2557 140810127 ญส-3852 สำนักสหกิจศึกษา ประชุมสหกิจศึกษา อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 12:00 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 เก๋งสองตอน
11529 16 ก.ย. 2557 140810048 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-ไต้หวัน อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11530 16 ก.ย. 2557 140810049 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-ไต้หวัน อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11531 16 ก.ย. 2557 140810056 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรมโครงการบูรณาการแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
11532 16 ก.ย. 2557 140810109 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11:30 ถนนวิสุทธิ์กษัตรย์ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11533 16 ก.ย. 2557 140810110 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11:30 ถนนวิสุทธิ์กษัตรย์ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11534 16 ก.ย. 2557 140810111 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11:30 ถนนวิสุทธิ์กษัตรย์ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11535 16 ก.ย. 2557 140810112 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11:30 ถนนวิสุทธิ์กษัตรย์ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11536 16 ก.ย. 2557 140910019 ญส-3852 สำนักสหกิจศึกษา ผอ.เดินทางไปประชุม เรื่องการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ บ้านพักมทร.ธัญบุรี ตึก 11 เบอร์ผอ.089-203-1397 07:30 โรงแรมใบหยกสกาย 1 เก๋งสองตอน
11537 16 ก.ย. 2557 140910039 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา รับท่านที่ปรึกษา (รศ.กอบกุล ปราบประชา) เพื่อมาเข้าร่วมประชุม (มาถึงห้องประชุม เวลา ประมาณ 13.30 น.) หมู่บ้านฉัตรแก้ว แฮบปี้แลนด์ บางกะปิ กรุงเทพ 11:30 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 เก๋งสองตอน
11538 17 ก.ย. 2557 140910029 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 08:00 ช่อง 9 อสมท. 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11539 17 ก.ย. 2557 140910029 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 08:00 ช่อง 9 อสมท. 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11540 17 ก.ย. 2557 140910029 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 08:00 ช่อง 9 อสมท. 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11541 17 ก.ย. 2557 140910029 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 08:00 ช่อง 9 อสมท. 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11542 17 ก.ย. 2557 140910038 ญส-3852 กองคลัง ไปประกันสังคม ตึกอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม 1 เก๋งสองตอน
11543 17 ก.ย. 2557 140910044 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองาน กองกลาง กองกลาง 08:00 ภานในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
11544 17 ก.ย. 2557 140910044 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองาน กองกลาง กองกลาง 08:00 ภานในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
11545 17 ก.ย. 2557 140910064 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะคหกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะคหกรรมศาสตร์ 08:00 กทม 2 เก๋งสองตอน
11546 17 ก.ย. 2557 140910064 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะคหกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะคหกรรมศาสตร์ 08:00 กทม 2 เก๋งสองตอน
11547 18 ก.ย. 2557 140810072 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5,บ้านอ.สุวรรณี และบ้านอ.สอิ้ง แถวราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,วิทยาลัยนาฏศิลป์รับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11548 18 ก.ย. 2557 140830043 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 3 เก๋งสองตอน
11549 18 ก.ย. 2557 140910015 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดูงานการบรรจุหีบห่อที่ได้มาตรฐาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 ศูนย์บรรจุหีบห่อไทย 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11550 18 ก.ย. 2557 140910015 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดูงานการบรรจุหีบห่อที่ได้มาตรฐาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 ศูนย์บรรจุหีบห่อไทย 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11551 18 ก.ย. 2557 140910016 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงแรมปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 08:00 โรงแรงปริ้นตั้น ดินแดง 2 เก๋งสองตอน
11552 18 ก.ย. 2557 140910017 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ปตท.สำนักงานใหญ๋ ห้าแยกลาดพร้าว-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 07:00 ปตท.สำนักงานใหญ๋ ห้าแยกลาดพร้าว-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
11553 18 ก.ย. 2557 140910018 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 07:30 รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-รร.ปริ้นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11554 18 ก.ย. 2557 140930006 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน รร.สาธิตนวัฒกรรม รร.สาฺธิตนวัฒกรรม 07:30 มศว.คลอง16 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11555 18 ก.ย. 2557 140930006 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน รร.สาธิตนวัฒกรรม รร.สาฺธิตนวัฒกรรม 07:30 มศว.คลอง16 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11556 19 ก.ย. 2557 140910043 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 08:00 จ.สมุทรปาการ 25 ตู้นั่งสี่ตอน
11557 19 ก.ย. 2557 140910043 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 08:00 จ.สมุทรปาการ 25 ตู้นั่งสี่ตอน
11558 19 ก.ย. 2557 140910043 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 08:00 จ.สมุทรปาการ 25 ตู้นั่งสี่ตอน
11559 19 ก.ย. 2557 140910070 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี หน้าตึก สอ.ใหม่ 08:10 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 เก๋งสองตอน
11560 19 ก.ย. 2557 140910070 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี หน้าตึก สอ.ใหม่ 08:10 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 เก๋งสองตอน
11561 19 ก.ย. 2557 140910070 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี หน้าตึก สอ.ใหม่ 08:10 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 เก๋งสองตอน
11562 19 ก.ย. 2557
ถึง 24 ก.ย. 2557
140930007 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1st.Van01-บ้านพระยาบริหารฯ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11563 19 ก.ย. 2557
ถึง 24 ก.ย. 2557
140930008 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1st.Van02-บ้านพระยาบริหารฯ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11564 19 ก.ย. 2557
ถึง 21 ก.ย. 2557
140930009 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1st.Van03-บ้านพระยาบริหารฯ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11565 20 ก.ย. 2557 140920004 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง(นำรถยนต์เข้าตรวจระบบ CNG/NGV) กองกลาง 10:00 บ.MZD 3 เก๋งสองตอน
11566 20 ก.ย. 2557 140920004 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง(นำรถยนต์เข้าตรวจระบบ CNG/NGV) กองกลาง 10:00 บ.MZD 3 เก๋งสองตอน
11567 20 ก.ย. 2557 140920004 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง(นำรถยนต์เข้าตรวจระบบ CNG/NGV) กองกลาง 10:00 บ.MZD 3 เก๋งสองตอน
11568 20 ก.ย. 2557 140930005 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ทอดกฐินของนายกสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:30 วัดโบสถ์ ต.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11569 21 ก.ย. 2557 140720009 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (งานแข่งขัน หุ่นยนต์) วิศวะ 9 ชั้น 07:00 ม.มหิดล ศาลายา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
11570 22 ก.ย. 2557 140830028 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11571 22 ก.ย. 2557 140830029 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11572 22 ก.ย. 2557 140830030 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11573 22 ก.ย. 2557 140830031 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11574 22 ก.ย. 2557 140910045 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุม สำนักงานอธิการบดี 11:30 กฟภ. แจ้งวัฒนะ 1 เก๋งสองตอน
11575 22 ก.ย. 2557 140910073 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 13:00 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2 เก๋งสองตอน
11576 22 ก.ย. 2557
ถึง 24 ก.ย. 2557
140930015 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำนองาน คณะสถาปัตย คณะสถาปัตย 08:00 หัวหิน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11577 22 ก.ย. 2557
ถึง 24 ก.ย. 2557
140930015 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำนองาน คณะสถาปัตย คณะสถาปัตย 08:00 หัวหิน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11578 22 ก.ย. 2557 140930016 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร คณะบริหาร 4 08:00 ม.บูรพา จ.ชลบุรี 1 เก๋งสองตอน
11579 23 ก.ย. 2557 140810120 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ)และ(ท่านสู่บุญ วุฒิวงศ์) หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 09:00 410 หมู่บ้านมิตรภาพ 2 ถนนอ่อนนุช 46 แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพ และ 355 /34 ซ.อาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 1 เก๋งสองตอน
11580 23 ก.ย. 2557 140910034 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ (เขตพระนคร แขวงบางขุนพรม) สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ (เขตพระนคร แขวงบางขุนพรม) 2 เก๋งสองตอน
11581 23 ก.ย. 2557 140910065 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา ประชุมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ของสถานศึกษาสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม รามาการ์เด้น กรุงเทพฯ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 06:00 โรงแรม รามาการ์เด้น กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11582 23 ก.ย. 2557 140910066 ญส-3850 กองนโยบายและแผน ประชุม เรื่องการบันทึกงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 ในระบบ GFMIS ด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 11:00 สำนักงบประมาณ 2 เก๋งสองตอน
11583 23 ก.ย. 2557 140910085 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวส. ตึก ICT 07:00 รร.ไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11584 23 ก.ย. 2557 140910087 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ ศ.ประหยัด พงษ์ดำ สนง.คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15:00 วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11585 23 ก.ย. 2557 140910088 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะคหกรรมศาสตร์ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11586 23 ก.ย. 2557
ถึง 24 ก.ย. 2557
140930018 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ ดูการประกอบรถยนต์ราชการส่วนกลาง(รถบัสโดยสาร)งานต่อตัวถังใหม่ กองกลาง สอ.ใหม่ 08:00 บางประกง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11587 24 ก.ย. 2557 140910030 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 07:00 ปัญญาภิวัฒน์ 36 ตู้นั่งสี่ตอน
11588 24 ก.ย. 2557 140910030 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 07:00 ปัญญาภิวัฒน์ 36 ตู้นั่งสี่ตอน
11589 24 ก.ย. 2557 140910030 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 07:00 ปัญญาภิวัฒน์ 36 ตู้นั่งสี่ตอน
11590 24 ก.ย. 2557 140910030 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 07:00 ปัญญาภิวัฒน์ 36 ตู้นั่งสี่ตอน
11591 24 ก.ย. 2557 140910078 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี แสดงความยินดีในการรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ สำนักงานอธิการบดี 08:00 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11592 24 ก.ย. 2557 140910094 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
11593 24 ก.ย. 2557 140910105 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับ-ส่ง ผู้บริหารจาก มทร.ล้านนา มาเข้าร่วมประชุมที่ มทร.ธ้ญบุรี สำนักงานอธิการบดี 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 เก๋งสองตอน
11594 24 ก.ย. 2557 140910106 ญส-3851 สำนักสหกิจศึกษา จัดส่งเอกสาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 10:00 คอนโดศุภาลัยพาร์ค อโศก-รัชดา 4 เก๋งสองตอน
11595 25 ก.ย. 2557 140810073 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5,บ้านอ.สุวรรณี และบ้านอ.สอิ้ง แถวราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,วิทยาลัยนาฏศิลป์รับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11596 25 ก.ย. 2557 140810116 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับรองนายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ แย้มนุ่น) เข้าร่วมประชุมสภมหาวิทยาลัย 32 ซ.ลาซาล 26 ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมรี 1 เก๋งสองตอน
11597 25 ก.ย. 2557 140810117 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ท่านชุมพล เที่ยงธรรม)เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย บริษัท ไทยนครอินทิเม็กซ์ จำกัด เลขที่ 79 ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11598 25 ก.ย. 2557 140810118 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ท่านสู่บุญ วุฒิวงศ์ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เลขที่ 355/34 ซ.อาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11599 25 ก.ย. 2557 140810119 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เลขที่ 27/50 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 36 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11600 25 ก.ย. 2557 140830017 ฮภ-8149 คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 06:30 บริษัทเบทาโกร (โรงงานผลิตอาหารสัตว์) 45 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [116] 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132