ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
6001 1 ก.พ. 2556 120910008 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว องครักษ์ 30 รถบัสโดยสาร
6002 1 ก.พ. 2556 120910020 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว องครักษ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6003 1 ก.พ. 2556 120910026 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา บริการเจ้าที่ประจำสนามกีฬา และขนข้าวกล่อง กพน 07:00 ภายใน มทรธัญบุรี 3 นั่งสามตอนแวน
6004 1 ก.พ. 2556 120910182 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมือง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6005 1 ก.พ. 2556 120910189 นค-4529(8ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6006 1 ก.พ. 2556 120910196 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมือง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6007 1 ก.พ. 2556
ถึง 2 ก.พ. 2556
121130076 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรฯ ม.ขอนแก่น กองพัฒนานักศึกษา 06:00 ม.ขอนแก่น 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6008 1 ก.พ. 2556 121210149 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
6009 1 ก.พ. 2556 130110125 นค-4919(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 09:00 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6010 1 ก.พ. 2556 130110127 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา 09:00 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6011 1 ก.พ. 2556 130110280 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พา นศ ไปดูงาน ในรายวิชา CAI และ Special Problem นศ คอบ รหัส 53 ณ มิวเซียมสยาม คณะครุศาสตร์ฯ 09:00 มิวเซียมสยาม แขวงพระบรมมหาราชวัง พระนคร กทม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6012 1 ก.พ. 2556 130110358 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปรับคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 12:00 โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัล สี่พระยา กรุงเทพ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6013 1 ก.พ. 2556 130110414 นค-4530(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา 15:00 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6014 1 ก.พ. 2556 130110419 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปออกบู๊ทแนะแนวการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:30 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6015 1 ก.พ. 2556 130110495 ญส-3852 คณะบริหารธุรกิจ รับแขกต่างชาติ (พูดภาษาไทยได้) ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินท์ ถนนสีลม (รออยู่ที่ลอบบี้บริเวณโรงแรม) เวลา 13.00 น โรงแรมฮอลิเดย์อินท์ ถนนสีลม 11:30 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 2 เก๋งสองตอน
6016 1 ก.พ. 2556 130110500 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ไปรับเอกสาร ตึกอธิการบดี 11:00 วังสวนจิตรลดา สำนักพระราชวัง (วัดพระแก้ว) 1 เก๋งสองตอน
6017 1 ก.พ. 2556
ถึง 2 ก.พ. 2556
130130017 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สหกรณ์ มทร.ธัญบุรี อาคาร สวท. 07:00 จ.กาญจนบุรี 35 ตู้นั่งสี่ตอน
6018 1 ก.พ. 2556
ถึง 2 ก.พ. 2556
130130027 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตรสาขาวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ ณ 1.เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา 2. อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี 3. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 07:30 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 31 ตู้นั่งสี่ตอน
6019 1 ก.พ. 2556
ถึง 2 ก.พ. 2556
130130037 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมสัมมนา สหกรณ์ มทร.ธัญบุรี อาคาร สวท. 07:00 จ.กาญจนบุรี 40 รถบัสโดยสาร
6020 1 ก.พ. 2556
ถึง 2 ก.พ. 2556
130130053 ฮภ-8151 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตรสาขาวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ ณ 1.เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา 2. อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี 3. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 07:00 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6021 1 ก.พ. 2556
ถึง 2 ก.พ. 2556
130130058 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสถาปัตย์ คณะสถาปตย์ 05:00 จ.สงขลา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6022 1 ก.พ. 2556
ถึง 2 ก.พ. 2556
130130113 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง จ.สงขลา กองกลาง 08:00 กองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6023 1 ก.พ. 2556 130130131 ญส-3851 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 เก๋งสองตอน
6024 2 ก.พ. 2556 120920001 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว.องครักษ์ 30 รถบัสโดยสาร
6025 2 ก.พ. 2556 120920005 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว องครักษ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6026 2 ก.พ. 2556 120920009 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา บริการเจ้าที่ประจำสนามกีฬา และขนข้าวกล่อง กพน 07:00 ภายใน มทรธัญบุรี 3 นั่งสามตอนแวน
6027 2 ก.พ. 2556 120920021 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมือง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6028 2 ก.พ. 2556 120920025 อร-9834(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6029 2 ก.พ. 2556 120920029 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมืองและภายในมทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6030 2 ก.พ. 2556 130110230 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 อิมเเพ็ค เมืองทองธานี 3 เก๋งสองตอน
6031 2 ก.พ. 2556 130110428 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน งานกีฬา มทร. สจส 08:30 รอบมหาวิทยาลัย 5 นั่งสองตอนแวน
6032 2 ก.พ. 2556 130120004 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6033 2 ก.พ. 2556 130120005 นค-4919(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6034 2 ก.พ. 2556 130120013 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานปีใหม่ บริษัท สยามบราเดอร์ จำกัด (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17:00 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6035 2 ก.พ. 2556 130120025 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปออกบู๊ทแนะแนวการศึกษา ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 07:30 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6036 3 ก.พ. 2556 120920002 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว องครักษ์ 30 รถบัสโดยสาร
6037 3 ก.พ. 2556 120920006 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว องครักษ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6038 3 ก.พ. 2556 120920010 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา บริการเจ้าที่ประจำสนามกีฬา และขนข้าวกล่อง กพน 07:00 ภายใน มทรธัญบุรี 3 นั่งสามตอนแวน
6039 3 ก.พ. 2556 120920022 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมือง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6040 3 ก.พ. 2556 120920026 อร-9834(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6041 3 ก.พ. 2556 120920030 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมืองและภายในมทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6042 3 ก.พ. 2556 130110231 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 อิมเเพ็ค เมืองทองธานี 3 เก๋งสองตอน
6043 3 ก.พ. 2556 130110336 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:30 สำรองงานกองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6044 3 ก.พ. 2556 130110429 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน งานกีฬา มทร. สจส 08:30 รอบมหาวิทยาลัย 5 นั่งสองตอนแวน
6045 3 ก.พ. 2556 130110493 ญส-3850 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม คกก.สอบสวนข้อเท็จจริง ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 10.00-16.30 น. มบ.ชมฟ้า ซ.10 09:00 สอ.ใหม่ 1 เก๋งสองตอน
6046 3 ก.พ. 2556 130120006 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6047 3 ก.พ. 2556 130120007 นค-4919(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6048 3 ก.พ. 2556 130120014 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ-ส่ง ผู้บริหารที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 08:00 สถาบันการพลศึกษา 30 รถบัสโดยสาร
6049 3 ก.พ. 2556 130120026 ฮภ-8151 คณะบริหารธุรกิจ ไปออกบู๊ทแนะแนวการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:30 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6050 3 ก.พ. 2556 130120032 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เดินทางไปรับพระวัดบวรนิเวศวรวิหาร วัดบวรนิเวศฯ 08:00 ลาดพร้าว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6051 3 ก.พ. 2556 130130132 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเตรียมจัดสถานที่เพื่อจัดอบรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6052 4 ก.พ. 2556 120910013 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว องครักษ์ 30 รถบัสโดยสาร
6053 4 ก.พ. 2556 120910021 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว องครักษ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6054 4 ก.พ. 2556 120910027 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา บริการเจ้าที่ประจำสนามกีฬา และขนข้าวกล่อง กพน 07:00 ภายใน มทรธัญบุรี 3 นั่งสามตอนแวน
6055 4 ก.พ. 2556 120910183 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมือง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6056 4 ก.พ. 2556 120910190 อร-9834(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6057 4 ก.พ. 2556 120910200 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมือง และภายในมทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6058 4 ก.พ. 2556 121210150 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
6059 4 ก.พ. 2556 130110128 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6060 4 ก.พ. 2556 130110129 นค-4919(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6061 4 ก.พ. 2556 130110203 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พานักศึกษาไปรับทุนการศึกษาของบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) และเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับโรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:00 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง คลอง 7 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6062 4 ก.พ. 2556 130110204 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พานักศึกษาโครงการค่ายอาสาราชมงคลฯ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับโรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:00 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง คลอง 7 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6063 4 ก.พ. 2556 130110205 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พานักศึกษาโครงการค่ายอาสาราชมงคลฯ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับโรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ร่วมกับบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:00 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6064 4 ก.พ. 2556 130110232 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 อิมเเพ็ค เมืองทองธานี 3 เก๋งสองตอน
6065 4 ก.พ. 2556 130110251 ฮภ-8149 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปรับชุดกีฬาที่ประทุมวัน หน้าตึกครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 ประทุมวัน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6066 4 ก.พ. 2556 130110321 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อไปพบและขอใบตอบรับการเป็นที่ปรึกษาเรื่องระบบจัดการความรู้การนวด คณะวิทยาศาสตร์ 08:30 ศูนย์การเรียนรู้และสาธิตอาชีพคนตาบอด ธนบุรี 4 เก๋งสองตอน
6067 4 ก.พ. 2556 130110362 ฮภ-8150 สำนักบัณฑิตศึกษา รับผู้เข้าอบรม อาคารฝึกอบรม 07:30 กรีนการ์เด้นท์รีสอร์ท ซอยสุทธิพันธ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6068 4 ก.พ. 2556 130110366 ฮภ-8149 สำนักบัณฑิตศึกษา รับวิทยากร อาคารฝึกอบรม 06:30 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เขตปทุมวัน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6069 4 ก.พ. 2556 130110464 นค-4543(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา "วันนักประดิษฐฺ" ประจำปี 2556 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา 09:30 เมืองทองธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6070 4 ก.พ. 2556 130120015 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ - ส่ง นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 08:00 สถาบันการพลศึกษา 30 รถบัสโดยสาร
6071 4 ก.พ. 2556 130130013 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมงานวิจัย RCP อาคารศึกษาศาสตร์ 1 07:30 มหาวิทยาลัยบูรพา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6072 4 ก.พ. 2556 130130062 ญส-3852 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่งวิทยากรให้ความรู้โครงการประเมินผลและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการปี 2556 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2556 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 15:30 ระยองชาเล่ต์ อ.แกลง จ.ระยอง 2 เก๋งสองตอน
6073 4 ก.พ. 2556 130130063 ฮภ-8151 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6074 4 ก.พ. 2556 130130077 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่งวิทยากรให้ความรู้ในโครงการประเมินผลและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2556 หน้าตึกสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:05 ระยองชาเล่ต์รีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6075 5 ก.พ. 2556 120910015 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว องครักษ์ 30 รถบัสโดยสาร
6076 5 ก.พ. 2556 120910022 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว องครักษ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6077 5 ก.พ. 2556 120910028 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา บริการเจ้าที่ประจำสนามกีฬา และขนข้าวกล่อง กพน 07:00 ภายใน มทรธัญบุรี 3 นั่งสามตอนแวน
6078 5 ก.พ. 2556 120910185 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมือง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6079 5 ก.พ. 2556 120910191 อร-9834(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6080 5 ก.พ. 2556 120910201 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมืองและภายในมทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6081 5 ก.พ. 2556 121210001 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมโครงการแฟชั่น V Together เพื่อพัฒนาศัลกยภาพของนักศึกษาแฟชั่นชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งหมด 9 มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 3 12:00 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6082 5 ก.พ. 2556 121210151 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
6083 5 ก.พ. 2556 130110130 นค-4919(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6084 5 ก.พ. 2556 130110131 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6085 5 ก.พ. 2556 130110224 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำกิจกรรมที่วัดปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ 09:00 วัดปัญญา 40 ตู้นั่งสี่ตอน
6086 5 ก.พ. 2556 130110226 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำกิจกรรมวัดปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ 09:00 วัดปํญญา 40 ตู้นั่งสี่ตอน
6087 5 ก.พ. 2556 130110227 ฮภ-8151 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำกิจกรรมวัดปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ 09:00 วัดปัญญา 40 ตู้นั่งสี่ตอน
6088 5 ก.พ. 2556 130110233 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 อิมเเพ็ค เมืองทองธานี 3 เก๋งสองตอน
6089 5 ก.พ. 2556 130110259 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ - ส่ง นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 08:00 สถาบันการพลศึกษาคลอง13 30 รถบัสโดยสาร
6090 5 ก.พ. 2556 130110342 ญส-3852 กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวศึกษาต่อ กองพัฒนานักศึกษา 08:40 ร.ร.ทีปังกรฯ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) 2 เก๋งสองตอน
6091 5 ก.พ. 2556 130110360 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา รับวิทยากร อาคารฝึกอบรม 07:00 ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) 1 เก๋งสองตอน
6092 5 ก.พ. 2556 130110361 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา รับผู้เข้าอบรม อาคารฝึกอบรม 07:30 กรีนการ์เด้นท์รีสอร์ท ซอยสุทธิพันธ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6093 5 ก.พ. 2556 130110405 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ ไปประเมินผลงานทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
6094 5 ก.พ. 2556 130110443 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย ชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 ทำเนียบรัฐบาล 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6095 5 ก.พ. 2556 130110460 ฮภ-8150 กองคลัง ไปอบรมพัสดุ ข้างตึกอธิการบดี 10:30 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6096 5 ก.พ. 2556 130110497 ฮภ-8149 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมความร่วมมือกับบริษัท STP&I อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 บริษัท STP&I (แหลมฉบัง) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6097 5 ก.พ. 2556 130210024 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 08:30 โรงเรียนสวนจิตรลดา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6098 5 ก.พ. 2556 130210027 นค-4544(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรฒสาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 09:00 ม.ศิลปากร ท่าพระ - วังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6099 6 ก.พ. 2556 120910016 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว องครักษ์ 30 รถบัสโดยสาร
6100 6 ก.พ. 2556 120910023 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว องครักษ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132