ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
11701 24 ต.ค. 2557 141030019 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปราชบุรี คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11702 26 ต.ค. 2557 141020011 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร คณะบริหาร 4 06:00 ม.จุฬาลงกรณ์ 36 ตู้นั่งสี่ตอน
11703 26 ต.ค. 2557 141020011 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร คณะบริหาร 4 06:00 ม.จุฬาลงกรณ์ 36 ตู้นั่งสี่ตอน
11704 26 ต.ค. 2557 141020011 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร คณะบริหาร 4 06:00 ม.จุฬาลงกรณ์ 36 ตู้นั่งสี่ตอน
11705 27 ต.ค. 2557 141010031 ฮภ-8149 กองกฎหมาย ไปอบรมการส่งรายงานคดีแก่กรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมสวิสโฮเทล 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11706 27 ต.ค. 2557 141010063 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง กองกลาง สำนักงานอธิการบดีใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11707 27 ต.ค. 2557 141030003 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11708 29 ต.ค. 2557 140910025 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์ปทุม สหกรณ์ ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11709 29 ต.ค. 2557 141010052 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี รับรองผู้ทรงคุณวุฒิท่านสู่บุญ ประชุมกรรมการด้านกฎหมาย คอนโดที่พักท่านสู่บุญ 10:00 มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11710 29 ต.ค. 2557 141010067 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ประชุม 9 นายกสภามหาวิทยาลัย บ้านพักนายกสภามหาวิมยาลัย 08:00 มทร.กรุงเทพ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11711 29 ต.ค. 2557 141030025 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชบุรี คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำหลางราชบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11712 30 ต.ค. 2557 140710102 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w11.BUS01.บรรยายรวม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
11713 30 ต.ค. 2557 140810079 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5,บ้านอ.สุวรรณี แถวราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,อ ประคอง แถวบางขุนนนท์ วิทยาลัยนาฏศิลป์รับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11714 30 ต.ค. 2557 140820006 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w11.VAN01.บรรยายรวม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11715 30 ต.ค. 2557 140820007 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w11.VAN02.บรรยายรวม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11716 30 ต.ค. 2557
ถึง 31 ต.ค. 2557
141030005 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ กองกลาง ขอแจ้งการหยุดการให้บริการ กองกลาง 08:00 กองกลาง 1 เก๋งสองตอน
11717 31 ต.ค. 2557 140910080 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี รับส่งคณะกรรมการ RAVTE และวิทยากรงานประชุม RAVTE ตึกอธิการบดีใหม่ 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11718 31 ต.ค. 2557 140910081 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับส่งคณะกรรมการ RAVTE และวิทยากรงานประชุม RAVTE ตึกอธิการบดี 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11719 31 ต.ค. 2557 141020010 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01.Van-รับคณะเดินทางกลับฯโครงการ Field Trip Workshop สนามบินดอนเมือง 23:55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11720 1 พ.ย. 2557
ถึง 10 พ.ย. 2557
140830003 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจากหมดสัญญาเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11721 1 พ.ย. 2557
ถึง 10 พ.ย. 2557
140830003 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจากหมดสัญญาเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11722 1 พ.ย. 2557
ถึง 10 พ.ย. 2557
140830003 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจากหมดสัญญาเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11723 1 พ.ย. 2557
ถึง 10 พ.ย. 2557
140830003 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจากหมดสัญญาเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 เก๋งสองตอน
11724 1 พ.ย. 2557
ถึง 10 พ.ย. 2557
140830003 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจากหมดสัญญาเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 เก๋งสองตอน
11725 1 พ.ย. 2557
ถึง 10 พ.ย. 2557
140830003 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจากหมดสัญญาเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 เก๋งสองตอน
11726 1 พ.ย. 2557 140910079 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับส่งคณะกรรมการ RAVTE และวิทยากรงานประชุม RAVTE ตึกอธิการบดีใหม่ 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11727 1 พ.ย. 2557 140910082 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี รับส่งคณะกรรมการ RAVTE และวิทยากรงานประชุม RAVTE ตึกอธิการบดี 07:00 สนามบิน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11728 1 พ.ย. 2557
ถึง 2 พ.ย. 2557
141030022 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Van.พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน-พระตำหนักพัชราวลัย อ.หัวหิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11729 2 พ.ย. 2557 140910083 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี รับส่งคณะกรรมการ RAVTE และวิทยากรงานประชุม RAVTE ตึกอธิการบดีใหม่ 07:00 สนามบิน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11730 2 พ.ย. 2557 140910084 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับส่งคณะกรรมการ RAVTE และวิทยากรงานประชุม RAVTE ตึกอธิการบดี 07:00 สนามบิน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11731 3 พ.ย. 2557 141010045 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ราชภัฎสวนดุสิต-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 12:20 ม.ราชภัฎสวนดุสิต-มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11732 3 พ.ย. 2557 141010046 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุม โชคชัย4-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 12:00 โชคชัย4-มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11733 3 พ.ย. 2557 141010047 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุม ราชบัณฑิต-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 12:00 ราชบัณฑิต-มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11734 4 พ.ย. 2557 141010057 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ใต้ถุนอาคารจอดรถสำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรม หลุยส์ แทเวิร์น ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11735 4 พ.ย. 2557 141010077 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ประชุม ตึกอธิการบดี 11:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11736 4 พ.ย. 2557 141030028 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปราชบุรีๆ คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
11737 5 พ.ย. 2557 140930001 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน สัมมนาเครือข่ายกองแผน 9 มทร. หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
11738 5 พ.ย. 2557 141010059 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ใต้ถุนอาคารจอดรถสำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรม หลุยส์ แทเวิร์น ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11739 5 พ.ย. 2557 141010065 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ประชุม ตึกอธิการบดี 07:00 มูลนิธิสากลคนพิการ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
11740 6 พ.ย. 2557 140810080 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5,บ้านอ.สุวรรณี แถวราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,อ ประคอง แถวบางขุนนนท์ วิทยาลัยนาฏศิลป์รับ อ.มณฑา 06:30 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11741 6 พ.ย. 2557 140910122 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนเกษตร ศูนย์รังสิต 07:00 ลำลูกกา 22 ตู้นั่งสี่ตอน
11742 6 พ.ย. 2557 140930002 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน สัมมนาเครือข่ายกองแผน 9 มทร. หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
11743 7 พ.ย. 2557 140930003 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน สัมมนาเครือข่ายกองแผน 9 มทร. หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
11744 7 พ.ย. 2557 141010060 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ใต้ถุนอาคารจอดรถสำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรม หลุยส์ แทเวิร์น ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11745 7 พ.ย. 2557 141030027 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:00 ราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11746 8 พ.ย. 2557
ถึง 9 พ.ย. 2557
141030006 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน ทบทวนแผนฯ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ ปี 58 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 พัทยา จังหวัดชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11747 8 พ.ย. 2557
ถึง 9 พ.ย. 2557
141030007 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ทบทวนแผนฯ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ ปี 58 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 พัทยา จังหวัดชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11748 8 พ.ย. 2557
ถึง 9 พ.ย. 2557
141030008 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน ทบทวนแผนฯ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ ปี 58 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 พัทยา จังหวัดชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11749 10 พ.ย. 2557 141010044 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปราชการอบรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11750 10 พ.ย. 2557 141010082 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานอธิการบดี 07:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11751 10 พ.ย. 2557 141110002 ฮภ-8149 กองคลัง ติดต่อสหกรณ์กระทรวงศึกษา/สหกรณ์ครูปทุมธานี กองคลัง 09:00 สหกรณ์ศธ. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11752 11 พ.ย. 2557 141010043 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปราชการอบรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11753 11 พ.ย. 2557 141010051 นค-4535 (10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปรับผู้ทรงคุณวุฒิ สกอ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11754 11 พ.ย. 2557 141010074 ฮภ-8149 สำนักสหกิจศึกษา ประชุมสัมมนา อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 06:00 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11755 11 พ.ย. 2557 141030024 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชบุรี คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำหลางราชบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11756 11 พ.ย. 2557 141030029 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปราชบุรี คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
11757 12 พ.ย. 2557 140810123 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
11758 12 พ.ย. 2557 140810124 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
11759 12 พ.ย. 2557 140810125 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
11760 13 พ.ย. 2557 140710103 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w13.BUS01.ตรวจงานรวม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
11761 13 พ.ย. 2557 140810085 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอน บ้านอ นพรัตน์แถวพระราม5,บ้าน อ สุวรรณ แถว มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,บ้านอ ประคอง แถวบางขุนนนท์ ,อ มณฑา วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนยาฏศิลปืและดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11762 13 พ.ย. 2557 140820008 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w13.VAN01.ตรวจงานรวม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11763 13 พ.ย. 2557 140820009 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w13.VAN02.ตรวจงานรวม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11764 13 พ.ย. 2557 141130007 นค-4535 (10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ติดต่อราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ที่พักท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านสู่บุญ 06:00 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11765 14 พ.ย. 2557
ถึง 16 พ.ย. 2557
141030001 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ อ.ไพศาล คณะศิลปศาสตร์ 07:00 จ.พังงา 50 ตู้นั่งสี่ตอน
11766 14 พ.ย. 2557
ถึง 16 พ.ย. 2557
141030001 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ อ.ไพศาล คณะศิลปศาสตร์ 07:00 จ.พังงา 50 ตู้นั่งสี่ตอน
11767 14 พ.ย. 2557
ถึง 16 พ.ย. 2557
141030001 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ อ.ไพศาล คณะศิลปศาสตร์ 07:00 จ.พังงา 50 ตู้นั่งสี่ตอน
11768 17 พ.ย. 2557 141010066 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์(เดินทางกลับ) คณะศิลปศาสตร์ 08:00 จ.พังงา 25 ตู้นั่งสี่ตอน
11769 17 พ.ย. 2557 141010066 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์(เดินทางกลับ) คณะศิลปศาสตร์ 08:00 จ.พังงา 25 ตู้นั่งสี่ตอน
11770 17 พ.ย. 2557 141020006 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ VAN01.เก็บนิทรรศการแสดงผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ริเวอร์ซิตี้ ถนนสี่พระยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11771 18 พ.ย. 2557 141010049 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ ม.ศิลปากร ท่าพระ สำนักงานอธิการบดี 08:35 ม.ศิลปากร ท่าพระ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11772 18 พ.ย. 2557 141010050 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุม ดอนเมือง-ม.ศิลปากร ท่าพระ สำนักงานอธิการบดี 07:35 ดอนเมือง-ม.ศิลปากร ท่าพระ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11773 18 พ.ย. 2557
ถึง 19 พ.ย. 2557
141030021 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางอุดรธานี คณะสถาปัตยกรรม 06:00 อุดรธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11774 19 พ.ย. 2557 141010072 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 อาคารรับรอง สำนักพระราชวัง พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11775 20 พ.ย. 2557 140810086 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอน บ้านอ นพรัตน์แถวพระราม5,บ้าน อ สุวรรณ แถว มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,บ้านอ ประคอง แถวบางขุนนนท์ ,อ มณฑา วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนยาฏศิลปืและดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11776 20 พ.ย. 2557 141130003 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการ RMUTT PROGRESS หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมแคนตารี่ จังหวัดปราจีนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11777 20 พ.ย. 2557 141130010 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11778 21 พ.ย. 2557 141010048 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ มจพ. (ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) สำนักงานอธิการบดี 11:30 มจพ.(พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11779 21 พ.ย. 2557 141020005 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ VAN01.เก็บนิทรรศการแสดงผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ริเวอร์ซิตี้ ถนนสี่พระยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11780 21 พ.ย. 2557 141030033 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปวาดรูปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี (ผศ.คมสันต์ ไปกับรถ 089-7987409) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 08:00 สวนสัตว์เขาเขียว ชลบุรี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
11781 22 พ.ย. 2557
ถึง 23 พ.ย. 2557
141130004 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน โครงการ RMUTT PROGRESS หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมแคนตารี่ จังหวัดปราจีนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11782 22 พ.ย. 2557
ถึง 23 พ.ย. 2557
141130005 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการ RMUTT PROGRESS หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมแคนตารี่ จังหวัดปราจีนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11783 23 พ.ย. 2557
ถึง 27 พ.ย. 2557
140930011 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการติดตามปะรเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จังหวัดนครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11784 24 พ.ย. 2557
ถึง 27 พ.ย. 2557
140930012 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการติดตามปนะเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ด้านข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จังหวัดนครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11785 24 พ.ย. 2557
ถึง 27 พ.ย. 2557
140930013 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จังหวัดนครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11786 28 พ.ย. 2557
ถึง 30 พ.ย. 2557
141030009 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน โครงการ rmutt progress หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จังหวัดนครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11787 28 พ.ย. 2557
ถึง 30 พ.ย. 2557
141030010 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการ rmutt progress หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จังหวัดนครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11788 28 พ.ย. 2557
ถึง 30 พ.ย. 2557
141030011 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการ rmutt progress หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จังหัวดนครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11789 29 พ.ย. 2557 141030023 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง(ผอ.นที) กองกลาง 08:00 กำแพงแสน 90 รถบัสโดยสาร
11790 29 พ.ย. 2557 141030023 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง(ผอ.นที) กองกลาง 08:00 กำแพงแสน 90 รถบัสโดยสาร
11791 1 ธ.ค. 2557
ถึง 9 ธ.ค. 2557
140830004 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจาก หมดสัญญาการเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11792 1 ธ.ค. 2557
ถึง 9 ธ.ค. 2557
140830004 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจาก หมดสัญญาการเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11793 1 ธ.ค. 2557
ถึง 9 ธ.ค. 2557
140830004 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจาก หมดสัญญาการเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11794 1 ธ.ค. 2557
ถึง 9 ธ.ค. 2557
140830004 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจาก หมดสัญญาการเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 เก๋งสองตอน
11795 1 ธ.ค. 2557
ถึง 9 ธ.ค. 2557
140830004 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจาก หมดสัญญาการเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 เก๋งสองตอน
11796 1 ธ.ค. 2557
ถึง 9 ธ.ค. 2557
140830004 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจาก หมดสัญญาการเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 เก๋งสองตอน
11797 1 ธ.ค. 2557
ถึง 9 ธ.ค. 2557
140830005 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจากหมดสัญญาเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11798 1 ธ.ค. 2557
ถึง 9 ธ.ค. 2557
140830005 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจากหมดสัญญาเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11799 1 ธ.ค. 2557
ถึง 9 ธ.ค. 2557
140830005 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจากหมดสัญญาเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11800 1 ธ.ค. 2557
ถึง 9 ธ.ค. 2557
140830005 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจากหมดสัญญาเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 เก๋งสองตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 [118] 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132