ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
9201 11 ต.ค. 2556 131010045 ญส-3852 กองนโยบายและแผน ประชุมปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 4 ปี พ.ศ.2558-2561 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:30 ศาลารักษ์ปทุม จังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
9202 11 ต.ค. 2556 131010047 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ ส่งภาพวาด ขนาด 120 x 140 cm โดยประมาณ จำนวน 2 ภาพ สนง.คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 มูลนิธิชัยพัฒนา (แห่งใหม่สะพานพระราม ๘) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9203 11 ต.ค. 2556 131010050 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี ส่งเล่มให้ผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:30 ราชพฤกษ์ มจพ. แยกเกษตร ม.ศรีปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9204 11 ต.ค. 2556 131010051 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ส่งเล่มให้ผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:30 จุฬาลงกรณ์ ม.เทคโนโลยีปทุมวัน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9205 11 ต.ค. 2556
ถึง 12 ต.ค. 2556
131030008 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองคลัง (รับส่งวิทยากร) กทม. 08:05 จ.ระยอง 2 เก๋งสองตอน
9206 11 ต.ค. 2556 131030014 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรวจอู่ต่อรถบัสโดยสาร กองกลาง สอ.ใหม่ 08:00 จ.นครปฐม 6 ตู้นั่งสี่ตอน
9207 12 ต.ค. 2556 130930076 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองคลัง (งานสัมมนา) หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.นครนายก 140 ตู้นั่งสี่ตอน
9208 12 ต.ค. 2556 130930076 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองคลัง (งานสัมมนา) หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.นครนายก 140 ตู้นั่งสี่ตอน
9209 12 ต.ค. 2556 131020003 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ส่งเล่มผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 10:30 มจพ. เกษตร ศรีปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9210 12 ต.ค. 2556 131020004 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี ส่งเล่มผุ้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 10:30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ปทุมวัน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9211 12 ต.ค. 2556 131030006 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองาน กองคลัง (รับส่ง วิทยากร) กทม 08:00 จ.นครนายก 2 เก๋งสองตอน
9212 12 ต.ค. 2556 131030018 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(อบรมสัมมนา) อาคาร ICT 07:30 จ.ชลบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9213 13 ต.ค. 2556 130930053 40-0786(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปส่งนักศึกษาเข้าโครงการค่ายอาสา (ไปส่งอย่างเดียว) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 23:00 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 50 รถบัสโดยสาร
9214 13 ต.ค. 2556 130930075 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองคลัง งานสัมมนา หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.นครนายก 140 ตู้นั่งสี่ตอน
9215 13 ต.ค. 2556 130930075 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองคลัง งานสัมมนา หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.นครนายก 140 รถบัสโดยสาร
9216 13 ต.ค. 2556 130930075 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองคลัง งานสัมมนา หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.นครนายก 140 ตู้นั่งสี่ตอน
9217 13 ต.ค. 2556 130930075 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองคลัง งานสัมมนา หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.นครนายก 140 ตู้นั่งสี่ตอน
9218 13 ต.ค. 2556 130930075 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองคลัง งานสัมมนา หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.นครนายก 140 ตู้นั่งสี่ตอน
9219 13 ต.ค. 2556 130930075 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองคลัง งานสัมมนา หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.นครนายก 140 ตู้นั่งสี่ตอน
9220 13 ต.ค. 2556 130930075 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองคลัง งานสัมมนา หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.นครนายก 140 ตู้นั่งสี่ตอน
9221 13 ต.ค. 2556 130930075 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองคลัง งานสัมมนา หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.นครนายก 140 ตู้นั่งสี่ตอน
9222 13 ต.ค. 2556 131030007 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองคลัง (รับวิทยากร ) กทม. 08:00 จ.ระยอง 2 เก๋งสองตอน
9223 13 ต.ค. 2556 131030007 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองคลัง (รับวิทยากร ) กทม. 08:00 จ.ระยอง 2 เก๋งสองตอน
9224 14 ต.ค. 2556
ถึง 20 ต.ค. 2556
130430009 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่41รอบคัดเลือก กพน. 08:00 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 50 รถบัสโดยสาร
9225 14 ต.ค. 2556 130610160 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9226 14 ต.ค. 2556 130930069 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 07:00 อำเภออินบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 30 รถบัสโดยสาร
9227 14 ต.ค. 2556 131010022 ญส-3851 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2 เก๋งสองตอน
9228 14 ต.ค. 2556 131010036 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ อบรมถ่ายทอดเชิงปฎิบัติการ สอ.ใหม่ 08:00 เมืองทองธานี 2 เก๋งสองตอน
9229 14 ต.ค. 2556 131010065 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี (ท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี) หน้า สอ.ใหม่ 07:00 กระทรวงศึกษาธิการ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9230 14 ต.ค. 2556 131010074 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 09:00 กระทรวงยุติธรรม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9231 14 ต.ค. 2556 131010081 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี เพื่อนำเอกสารไปส่งให้ สกอ. หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 10:00 สกอ. 1 เก๋งสองตอน
9232 14 ต.ค. 2556 131010082 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เดินทางไปธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศก อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 13:30 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9233 15 ต.ค. 2556 130610161 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9234 15 ต.ค. 2556 130930007 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานไฟฟ้าบางปะกง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 ณ โรงงานไฟฟ้าบางปะกง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 40 รถบัสโดยสาร
9235 15 ต.ค. 2556 131010037 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ อบรมถ่ายทอดเชิงปฏิบัติการ กองกลาง สอ.ใหม่ 08:00 เมืองทองธานี 2 เก๋งสองตอน
9236 15 ต.ค. 2556 131010038 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 09:30 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 เก๋งสองตอน
9237 15 ต.ค. 2556 131010039 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 09:00 วช. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9238 15 ต.ค. 2556 131010052 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 05:30 ม.บูรพา , จ.ฉะเชิงเทรา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9239 15 ต.ค. 2556 131010053 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 ม.จุฬาลงกรณ์ ม.เทคโนโลยีปทุมวัน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9240 15 ต.ค. 2556 131010054 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:30 ม.ศรีปทุม แยกเกษตรศาสตร์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9241 15 ต.ค. 2556 131010055 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 05:30 จ.สระบุุรี 2 เก๋งสองตอน
9242 15 ต.ค. 2556 131010056 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 วข. บพิตรพิมุข จักรวรรดิ์ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9243 15 ต.ค. 2556 131010062 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 ม.รามคำแหง หัวหมาก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9244 15 ต.ค. 2556 131030022 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (งานสำนักราชเลขา) อาคาร กังหันลม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 จ.เพชรบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9245 16 ต.ค. 2556 130110477 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่หนึ่ง กพน. 11:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 นั่งสามตอนแวน
9246 16 ต.ค. 2556 130910140 40-0786(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นักศึกษาไปดูงานที่บริษัทไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 บริษัทไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด 25 รถบัสโดยสาร
9247 16 ต.ค. 2556 130930004 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาจีนไปทัศนศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 พัทยา 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9248 16 ต.ค. 2556
ถึง 18 ต.ค. 2556
130930057 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ นำนักศึกษาประเทศจีน ไปทัศนะศึกษา จ.ชลบุรี คณะบริหาร 08:00 จ.ชลบุรี 22 ตู้นั่งสี่ตอน
9249 16 ต.ค. 2556 131010057 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 05:30 ม.บูรพา , จ.ฉะเชิงเทรา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9250 16 ต.ค. 2556 131010058 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 ม.จุฬาลงกรณ์ , สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9251 16 ต.ค. 2556 131010059 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 ม.ศรีปทุม แยกเกษตรศาสตร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9252 16 ต.ค. 2556 131010060 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ส่งผุ้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 16:30 จ.สระบุรี 2 เก๋งสองตอน
9253 16 ต.ค. 2556 131010061 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 วข.บพิตรพิมุข จักรวรรดิ์ , ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9254 16 ต.ค. 2556 131010063 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 ม.รามคำแหง หัวหมาก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9255 16 ต.ค. 2556 131010086 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปรามอินทรา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ไปรามอินทรา 1 เก๋งสองตอน
9256 16 ต.ค. 2556 131010088 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เบิกเงินสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศก 2 เก๋งสองตอน
9257 17 ต.ค. 2556 130610162 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9258 17 ต.ค. 2556 130930005 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาจีนไปทัศนศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 พัทยา 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9259 17 ต.ค. 2556 131010034 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสอบโครงร่างศิลปนิพนธ์ จรัญสนิทวงศ์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยาง (ตึก 9 ชั้น) 3 เก๋งสองตอน
9260 17 ต.ค. 2556 131010048 ญส-3851 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ปรีชา เถาทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 09:00 ม.ศิลปากร ท่าพระจันทร์ 1 เก๋งสองตอน
9261 17 ต.ค. 2556 131010069 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่ ม.ศิลปากร ท่าพระ สำนักงานอธิการบดี 10:00 ม.ศิลปากร ท่าพระ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9262 17 ต.ค. 2556 131010091 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปประชุม สกอ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ไปประชุม สกอ 2 เก๋งสองตอน
9263 17 ต.ค. 2556 131010092 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ดูงานรถยนต์ไฟฟ้า กองกลาง สอ.ใหม่ 10:00 ม.จุฬาลงการณ์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9264 17 ต.ค. 2556 131010093 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี ไปแลกเหรียญใช้ในงานพิธีบวงสรวง หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 09:00 ไปโรงกษาปณ์ คลองหลวง ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9265 17 ต.ค. 2556 131010095 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะคหกรรมศาสตร์ ตึก พวงชมพู 07:00 อ.สามโคก 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9266 18 ต.ค. 2556 130610163 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9267 18 ต.ค. 2556 130930006 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาจีนไปทัศนศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 พัทยา 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9268 18 ต.ค. 2556 131010035 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสอบโครงร่างศิลปนิพนธ์ จรัญสนิทวงศ์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 3 เก๋งสองตอน
9269 18 ต.ค. 2556 131010073 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ไปสถานทูตฟิลิปปินส์ เพื่อทำ visa อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 สถานทูตฟิลิปปินส์ สุขุมวิท 30 7 ตู้นั่งสี่ตอน
9270 18 ต.ค. 2556 131010080 ฮภ-8151 กองคลัง ส่งสตง.ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9271 18 ต.ค. 2556 131010089 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 09:30 มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย,กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2 เก๋งสองตอน
9272 18 ต.ค. 2556 131010094 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2556 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:00 ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ กทม. 1 เก๋งสองตอน
9273 18 ต.ค. 2556 131010107 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองประชาสัมพันธ์ พากรรมการไปดูงานก่อสร้างเสาส่ง กองประชาสัมพันธ์ 13:30 วิภาวดี 12 6 ตู้นั่งสี่ตอน
9274 18 ต.ค. 2556 131010109 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะคหกรรมศาสตร์ ตึกพวงชมพู 07:00 ลาดหลุมแก้ว 6 ตู้นั่งสี่ตอน
9275 18 ต.ค. 2556 131030019 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ ดูงานการต่อรถบัสโดยสาร กองกลาง สอ.ใหม่ 08:00 จ.นครปฐม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9276 19 ต.ค. 2556
ถึง 20 ต.ค. 2556
130930017 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธ ขอรถตู้ ๑ คัน เพื่อดำเินินกิจกรรมของสมาคมโดยจะัจัดแรลลี่ กรุงเทพ-พัทยา ครั้งที่ ๑ เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาคมกับศิษย์เก่า มทร.ธ โดยจะใช้รถสำรวจเส้นทางในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ และจะจัดแรลลี่วันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ หน้าแผนกวิิชา่พื้นฐานทางวิศวกรรม (Shop ตะไบ) 07:00 พัทยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9277 19 ต.ค. 2556 131010032 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ไป ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตึกสโมสรข้าราชการ 08:00 ไป ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9278 19 ต.ค. 2556 131020001 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา6สถาบัน ครั้งที่12 กพน. 08:00 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 50 รถบัสโดยสาร
9279 20 ต.ค. 2556 130910177 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี(งานบ้านนายกสภา) หน้า สอ.ใหม่ 08:00 จ.สิงห์บุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9280 20 ต.ค. 2556 131010033 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ไป ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตึกสโมสรข้าราชการ 08:00 ไป ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9281 20 ต.ค. 2556 131010115 ญส-3850 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ส่งคณะอาจารย์ที่เดินทางไปยัง CPSC ประเทศฟิลิปปินส์ ในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556 อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
9282 20 ต.ค. 2556 131020002 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา6สถาบัน ครั้งที่12 กพน. 08:00 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 50 รถบัสโดยสาร
9283 20 ต.ค. 2556
ถึง 21 ต.ค. 2556
131030020 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บ้านแม่น้ำ อัมพวา สมุทรสงคราม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 บ้านแม่น้ำ อัมพวา สมุทรสงคราม 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9284 20 ต.ค. 2556
ถึง 21 ต.ค. 2556
131030021 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บ้านแม่น้ำ อัมพวา สมุทรสงคราม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 บ้านแม่น้ำ อัมพวา สมุทรสงคราม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9285 20 ต.ค. 2556 131030025 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี (นายกสภา) หน้า สอ.ใหม่ 08:00 จ.สิงห์บุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9286 21 ต.ค. 2556 130610164 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9287 21 ต.ค. 2556 130930024 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 1111 90 รถบัสโดยสาร
9288 21 ต.ค. 2556 130930029 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 11111 45 รถบัสโดยสาร
9289 21 ต.ค. 2556 130930034 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 11111 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9290 21 ต.ค. 2556
ถึง 25 ต.ค. 2556
130930047 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิศวกรรมสาสตร์ ภาคโยธา ภาคโยธา 07:00 จ.ปราจีนบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9291 21 ต.ค. 2556 131010087 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชาการที่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
9292 21 ต.ค. 2556 131010116 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ประชุม QA Forum ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สำนักงานอธิการบดี (ด้านหน้า) 08:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 เก๋งสองตอน
9293 21 ต.ค. 2556 131010117 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค (งานแข่งขันกีฬา) สโมสรข้าราชการ มทร.ธัญบุรี 15:00 มทร.รัตนโกสินทร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9294 21 ต.ค. 2556 131010119 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ งานแข่งกีฬา 9 มทร. ตึกสโมสรข้าราชการ มทร.ธัญบุรี 15:00 มทร.รัตนโกสินทร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9295 21 ต.ค. 2556 131030042 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์ 06:30 จ.สิงห็บุรี 2 เก๋งสองตอน
9296 22 ต.ค. 2556 130610165 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9297 22 ต.ค. 2556 130910178 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำนองงาน กพน (พาผู้บริหาร มท.ธัญบุรีไปดูงาน ม.ธรรมศาสตร์รังสิต) หน้า สอ.ใหม่ 08:00 ม.ธรรมศาสตร์ 50 ตู้นั่งสี่ตอน
9298 22 ต.ค. 2556 130930025 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 11111111 45 รถบัสโดยสาร
9299 22 ต.ค. 2556 130930030 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 11111 45 รถบัสโดยสาร
9300 22 ต.ค. 2556 130930036 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 11111 15 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132