ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
10001 14 ม.ค. 2557
ถึง 15 ม.ค. 2557
140130065 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ไปสำรวจพื้นที่และติดต่อยานพานะโครงการนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ของผู้บริหารระดับสูง สำนักงานอธิการบดี 07:00 จังหวัดเชียงใหม่ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10002 14 ม.ค. 2557 140130073 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวท (ส่งอุปกรณ์การสอบ) ตึก สวท 08:30 จ.นครนายก,ปราจีนบุรี,ปทุมธานี,สระบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10003 14 ม.ค. 2557 140130073 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวท (ส่งอุปกรณ์การสอบ) ตึก สวท 08:30 จ.นครนายก,ปราจีนบุรี,ปทุมธานี,สระบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10004 15 ม.ค. 2557 130610224 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
10005 15 ม.ค. 2557 131110192 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ซื้อของจัดโครงการที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ตลาดไท กองพัฒนานักศึกษา 10:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ตลาดไท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10006 15 ม.ค. 2557 140110033 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุม 3 มหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 07:30 อาคารฟอจูน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10007 15 ม.ค. 2557 140110034 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ประชุม 3 มหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 07:30 อาคารฟอจูน 2 เก๋งสองตอน
10008 15 ม.ค. 2557 140110040 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร สนามบินสุวรรณภูมิ 11:00 สถานีวิทยุมทร.ธัญบุรี อาคารฟอร์จูน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10009 15 ม.ค. 2557 140110091 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสู่บุญ วุฒิวงศ์) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (เวลา 12.30 น.) 11:00 สถานีวิทยุ ฟอร์จูน สี่แยกอสมท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10010 16 ม.ค. 2557 130610225 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
10011 16 ม.ค. 2557 130910167 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ไปส่งนักศึกษาจีน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 14:00 สนามบินดอนเมือง 7 ตู้นั่งสี่ตอน
10012 16 ม.ค. 2557 131110094 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอน บ้านอ.สุวรรณี ย่าน มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ อ.สุวรรณ๊และอ.วันทนีย์ ,บ้าน อ นพรัตน์ ย่านพระราม5 ,บ้าน อ.ประคอง แถวแม็คโคจลัญ อ มณฑา ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
10013 16 ม.ค. 2557 131210022 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ท่านชุมพล เที่ยงธรรม)ประชุมสภามหาวิทยาลัย บริษัท ไทยนครอินทิเม็กซ์ จำกัด เลขที่ 79 ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10014 16 ม.ค. 2557 131210023 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(นายสู่บุญ วุฒิวงศ์)ประชุมสภามหาวิทยาลัย บ้านพักเลขที่ ๓๕๕/๓๔ ซอยอาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10015 16 ม.ค. 2557 131210025 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)ประชุมสภามหาวิทยาลัย ๒๗/๕๐ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๓๖ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 1 เก๋งสองตอน
10016 16 ม.ค. 2557 131210066 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ, หอพักสวนสุทธิพันธ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10017 16 ม.ค. 2557 131210067 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ, หอพักสวนสุทธิพันธ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10018 16 ม.ค. 2557 131210142 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 09:00 สนามบินสุวรรณภูมิ, หอพักฝึอบรม, ภายในมทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10019 16 ม.ค. 2557 140110011 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี (รับรองนายกสภา) บ้านนายกสภา 06:00 มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
10020 16 ม.ค. 2557 140110072 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 โรงเเรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ 1 เก๋งสองตอน
10021 17 ม.ค. 2557 130610226 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
10022 17 ม.ค. 2557
ถึง 20 ม.ค. 2557
131130048 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานเปิดบ้าน มทร.ธัญบุรี) กองกลาง 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 นั่งสองตอนแวน
10023 17 ม.ค. 2557
ถึง 20 ม.ค. 2557
131130048 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานเปิดบ้าน มทร.ธัญบุรี) กองกลาง 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10024 17 ม.ค. 2557
ถึง 20 ม.ค. 2557
131130048 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานเปิดบ้าน มทร.ธัญบุรี) กองกลาง 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10025 17 ม.ค. 2557
ถึง 20 ม.ค. 2557
131130048 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานเปิดบ้าน มทร.ธัญบุรี) กองกลาง 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10026 17 ม.ค. 2557
ถึง 20 ม.ค. 2557
131130048 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานเปิดบ้าน มทร.ธัญบุรี) กองกลาง 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 เก๋งสองตอน
10027 17 ม.ค. 2557
ถึง 20 ม.ค. 2557
131130048 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานเปิดบ้าน มทร.ธัญบุรี) กองกลาง 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 เก๋งสองตอน
10028 17 ม.ค. 2557
ถึง 20 ม.ค. 2557
131130048 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานเปิดบ้าน มทร.ธัญบุรี) กองกลาง 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 เก๋งสองตอน
10029 17 ม.ค. 2557
ถึง 20 ม.ค. 2557
131130048 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานเปิดบ้าน มทร.ธัญบุรี) กองกลาง 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10030 17 ม.ค. 2557
ถึง 20 ม.ค. 2557
131130048 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานเปิดบ้าน มทร.ธัญบุรี) กองกลาง 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10031 17 ม.ค. 2557
ถึง 18 ม.ค. 2557
131130049 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานเปิดบ้าน มทร.ธัญบุรี) กองกลาง 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10032 17 ม.ค. 2557
ถึง 19 ม.ค. 2557
131230011 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 07:00 จังหวัดเพชรบูรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10033 19 ม.ค. 2557 131120005 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าร่วมโครงการกีฬา-วิชาการ "เน็ตเวิร์กเกม ครั้งที่ 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10034 20 ม.ค. 2557 130610227 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
10035 20 ม.ค. 2557 131110166 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานเปิดบ้าน มทร.ธัญบุรี) กองกลาง 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10036 20 ม.ค. 2557 131210139 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เข้าอบรม CDIO Component 5: Evaluation Programs and Continuous Improvement ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10037 21 ม.ค. 2557 130610228 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
10038 21 ม.ค. 2557 131210140 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เข้าอบรม CDIO Component 5: Evaluation Programs and Continuous Improvement ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10039 21 ม.ค. 2557 131210143 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) หอพักฝึกอบรม 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10040 21 ม.ค. 2557
ถึง 22 ม.ค. 2557
131230064 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ จัดอบรมงานสัมมนางานกองกลาง กองกลาง 18:00 จ.เชียงใหม่-เชียงราย 50 ตู้นั่งสี่ตอน
10041 21 ม.ค. 2557
ถึง 22 ม.ค. 2557
131230064 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ จัดอบรมงานสัมมนางานกองกลาง กองกลาง 18:00 จ.เชียงใหม่-เชียงราย 50 ตู้นั่งสี่ตอน
10042 21 ม.ค. 2557
ถึง 22 ม.ค. 2557
131230064 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ จัดอบรมงานสัมมนางานกองกลาง กองกลาง 18:00 จ.เชียงใหม่-เชียงราย 50 ตู้นั่งสี่ตอน
10043 21 ม.ค. 2557
ถึง 22 ม.ค. 2557
131230064 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ จัดอบรมงานสัมมนางานกองกลาง กองกลาง 18:00 จ.เชียงใหม่-เชียงราย 50 ตู้นั่งสี่ตอน
10044 21 ม.ค. 2557
ถึง 22 ม.ค. 2557
131230064 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ จัดอบรมงานสัมมนางานกองกลาง กองกลาง 18:00 จ.เชียงใหม่-เชียงราย 50 ตู้นั่งสี่ตอน
10045 21 ม.ค. 2557 140110093 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับเอกสารสภามหาวิทยาลัย ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 09:00 สกอ. 1 เก๋งสองตอน
10046 21 ม.ค. 2557 140110104 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ - ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:30 แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
10047 21 ม.ค. 2557 140110105 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประชุม ที่ราม21-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:45 ราม21-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
10048 22 ม.ค. 2557 130610229 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
10049 22 ม.ค. 2557 131210141 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เข้าอบรม CDIO Component 5: Evaluation Programs and Continuous Improvement ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10050 22 ม.ค. 2557 131210144 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) หอพักฝึกอบรม 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี, วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10051 22 ม.ค. 2557 131210160 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองคลัง อบรมพัสดุ ข้างตึกอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10052 22 ม.ค. 2557 131210164 ญส-3850 กองกฎหมาย ไปฟังคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ศาลปกครองกลาง 2 เก๋งสองตอน
10053 23 ม.ค. 2557 130610230 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
10054 23 ม.ค. 2557 131110095 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอน บ้านอ.สุวรรณี ย่าน มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ อ.สุวรรณ๊และอ.วันทนีย์ ,บ้าน อ นพรัตน์ ย่านพระราม5 ,บ้าน อ.ประคอง แถวแม็คโคจลัญ อ มณฑา ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
10055 23 ม.ค. 2557 131210145 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) หอพักฝึกอบรม 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10056 23 ม.ค. 2557 131210146 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) หอพักฝึกอบรม 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10057 23 ม.ค. 2557 131230020 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10058 23 ม.ค. 2557 131230065 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ จัดอบรมงานสัมมนางานกองกลาง กองกลาง 18:00 จ.เชียงใหม่-เชียงราย 50 ตู้นั่งสี่ตอน
10059 23 ม.ค. 2557 131230066 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ จัดอบรมงานสัมมนางานกองกลาง กองกลาง 18:00 จ.เชียงใหม่-เชียงราย 50 ตู้นั่งสี่ตอน
10060 23 ม.ค. 2557 140130008 ญส-3850 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปตรวจประเมินคุณภาพภายนอก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ผศ.สมควร สนองอุทัย 0812682276) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 06:00 จังหวัดสุพรรณบุรี 3 เก๋งสองตอน
10061 24 ม.ค. 2557 130610231 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
10062 24 ม.ค. 2557
ถึง 25 ม.ค. 2557
131130057 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (อ.ประสิทธ์) กองกลาง 07:05 กทม 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10063 24 ม.ค. 2557
ถึง 25 ม.ค. 2557
131130057 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (อ.ประสิทธ์) กองกลาง 07:05 กทม 80 รถบัสโดยสาร
10064 24 ม.ค. 2557
ถึง 25 ม.ค. 2557
131130057 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (อ.ประสิทธ์) กองกลาง 07:05 กทม 80 รถบัสโดยสาร
10065 24 ม.ค. 2557
ถึง 25 ม.ค. 2557
131130057 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (อ.ประสิทธ์) กองกลาง 07:05 กทม 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10066 24 ม.ค. 2557
ถึง 25 ม.ค. 2557
131130057 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (อ.ประสิทธ์) กองกลาง 07:05 กทม 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10067 24 ม.ค. 2557
ถึง 25 ม.ค. 2557
131130057 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (อ.ประสิทธ์) กองกลาง 07:05 กทม 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10068 24 ม.ค. 2557
ถึง 25 ม.ค. 2557
131130057 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (อ.ประสิทธ์) กองกลาง 07:05 กทม 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10069 24 ม.ค. 2557
ถึง 25 ม.ค. 2557
131130057 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (อ.ประสิทธ์) กองกลาง 07:05 กทม 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10070 24 ม.ค. 2557
ถึง 25 ม.ค. 2557
131130057 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (อ.ประสิทธ์) กองกลาง 07:05 กทม 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10071 24 ม.ค. 2557 140130039 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ อบรมสัมนางานกองกลาง กองกลาง 08:00 จ.เชียงใหม่ 40 เก๋งสองตอน
10072 24 ม.ค. 2557 140130039 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ อบรมสัมนางานกองกลาง กองกลาง 08:00 จ.เชียงใหม่ 40 เก๋งสองตอน
10073 24 ม.ค. 2557 140130039 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ อบรมสัมนางานกองกลาง กองกลาง 08:00 จ.เชียงใหม่ 40 เก๋งสองตอน
10074 25 ม.ค. 2557
ถึง 26 ม.ค. 2557
131130021 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับบัฯฑิตศึกษา อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 เขาใหญ่ สายธารรีสอร์ท 30 รถบัสโดยสาร
10075 25 ม.ค. 2557 140130009 ญส-3850 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับกลับจากการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ผศ.สมควร สนองอุทัย 0812682276) สุพรรณบุรี 13:00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3 เก๋งสองตอน
10076 26 ม.ค. 2557 131130052 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 40 รถบัสโดยสาร
10077 26 ม.ค. 2557 131130058 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (แทนคณะคหกรรมศาสตร์ 25-26 มค.57) คณะคหกรรม 08:00 เขาใหญ่ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10078 26 ม.ค. 2557 131130058 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (แทนคณะคหกรรมศาสตร์ 25-26 มค.57) คณะคหกรรม 08:00 เขาใหญ่ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10079 26 ม.ค. 2557 131130058 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (แทนคณะคหกรรมศาสตร์ 25-26 มค.57) คณะคหกรรม 08:00 เขาใหญ่ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10080 26 ม.ค. 2557 131130058 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (แทนคณะคหกรรมศาสตร์ 25-26 มค.57) คณะคหกรรม 08:00 เขาใหญ่ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10081 26 ม.ค. 2557 131130058 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (แทนคณะคหกรรมศาสตร์ 25-26 มค.57) คณะคหกรรม 08:00 เขาใหญ่ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10082 26 ม.ค. 2557 131130058 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (แทนคณะคหกรรมศาสตร์ 25-26 มค.57) คณะคหกรรม 08:00 เขาใหญ่ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10083 26 ม.ค. 2557 131130058 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (แทนคณะคหกรรมศาสตร์ 25-26 มค.57) คณะคหกรรม 08:00 เขาใหญ่ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10084 27 ม.ค. 2557 130610232 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
10085 27 ม.ค. 2557 131110061 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) 40 รถบัสโดยสาร
10086 27 ม.ค. 2557 131110062 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) 40 รถบัสโดยสาร
10087 27 ม.ค. 2557 131110142 ญส-3852 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w12.รับวิทยากร ถนนตากสิน 06:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
10088 27 ม.ค. 2557 131230021 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
10089 27 ม.ค. 2557 140110119 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปซื้อวัสดุฝึก (ติดต่ออาจารย์ยงยุทธ 0894538398) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 08:30 สำเพ็ง จรัสสนิทวงศ์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10090 27 ม.ค. 2557 140110122 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้รงคุณวุฒิ(นายสู่บุญ วุฒิวงศ์) บ้านพักเลขที่ 355/34 ซอยอาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 09:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10091 27 ม.ค. 2557 140130095 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 06:30 จ.สิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10092 27 ม.ค. 2557 140130099 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำผลงานส่งคืน อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ ที่จังหวัดนนทบุรี และ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (ติดต่อ อาจารย์ดิษฐวัฒน์ 089-8155450) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 08:30 คลองประปา จ. นนทบุรี และ จ. กาญจนบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
10093 28 ม.ค. 2557 130610234 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
10094 28 ม.ค. 2557 131210069 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
10095 28 ม.ค. 2557 131210070 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
10096 28 ม.ค. 2557 131210071 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
10097 28 ม.ค. 2557 131210119 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปดูงาน หอศิลป์ร่วมสมัย (ติดต่อ ผศ.สมพร ธุรี 086-6798327) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 08:30 หอศิลป์ร่วมสมัย 40 รถบัสโดยสาร
10098 28 ม.ค. 2557
ถึง 29 ม.ค. 2557
131230015 40-0786(40ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 06:00 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 46 รถบัสโดยสาร
10099 28 ม.ค. 2557 140110021 ญส-3852 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w12.รับวิทยากร อาคารสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถ.พุทธมณฑลสาย1 06:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
10100 28 ม.ค. 2557 140110149 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ (รับท่านเสริมศักดิ์) บ้านท่านเสริมศักดิ์ 08:00 คณะครุศาสตร์ 2 เก๋งสองตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132