ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
4601 27 ต.ค. 2555 121010322 อว-9418(10ที่นั้ง) กองอาคารสถานที่ เข้าร่วมการแข่งขันโรบอท ภาควิชาอิเล็คโทรนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 ไบเทค บางนา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4602 27 ต.ค. 2555 121010323 นค-4534(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เข้าร่วมแข่งขันโรบอท ภาควิชาอิเล็คโทรนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 ไบเทค บางนา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4603 27 ต.ค. 2555 121020020 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับอาจารย์สอบนักศึกษา ป.เอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 ม.จุฬาลงกรณ์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4604 27 ต.ค. 2555 121020021 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับรองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัย Hokkaido Information University จากประเทศญี่ปุ่น สนามบินสุวรรณภูมิ 14:00 โรงแรมแถวสุขุมวิท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4605 27 ต.ค. 2555 121020025 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ด้านความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน กองประชาสัมพันธ์ 17:00 ตึกช้าง รัชโยธิน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4606 27 ต.ค. 2555 121020027 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ นำนักศึกษาถ่ายทำประวัติการคัดเลือกพิธีกรเครือ Nation กองประชาสัมพันธ์ 09:00 อาคารวิกรณ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 8 เก๋งสองตอน
4607 27 ต.ค. 2555 121020029 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับส่งนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขัน ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 08:00 ไบเทค บางนา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4608 27 ต.ค. 2555 121020030 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับส่งนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขัน ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 08:00 ไบเทค บางนา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4609 28 ต.ค. 2555 120920018 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปร่วมงานโคโลนีเกมส์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 13:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 50 รถบัสโดยสาร
4610 28 ต.ค. 2555 121010076 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำอ.-นศ.จากประทเทศญี่ปุ่นดูงาน+ทานข้าวเย็น โรงแรมสุขุมวิท 15:00 บริษัทดูงงาน (ยังไม่แจ้งมา) 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4611 28 ต.ค. 2555 121010077 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำอ.-นศ.จากประทเทศญี่ปุ่นดูงาน+ทานข้าวเย็น โรงแรมที่สุขุมวิท 15:00 บริษัทดูงาน (ยังไม่แจ้งมา) 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4612 28 ต.ค. 2555 121020028 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่ง อาจารย์ เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ ภาควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4613 28 ต.ค. 2555 121020032 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนศ.อ.จากประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน โรงแรมแรมแบรนด์ สุขุมวิท 18 07:00 วัดพระเเก้ว ห้าง Terminal 21 กลับโรงแรม 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4614 28 ต.ค. 2555 121030057 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4615 28 ต.ค. 2555 121030058 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ เข้าอบรม อาคารศึกษาศาสตร์ 2 05:00 ค่ายลูกเสือ โพธาราม จ.ราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4616 28 ต.ค. 2555 121030080 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์อบรมคุณธรรมจริยาธรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ กองประชาสัมพันธ์ 09:00 เขาชโงก นครนายก 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4617 29 ต.ค. 2555 120810172 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
4618 29 ต.ค. 2555 120910421 ญส-3852 กองคลัง ชำระหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. ธ.ออมสินคลองหลวง ธอส. สหกรณ์ปทุม 1 เก๋งสองตอน
4619 29 ต.ค. 2555 121010078 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย 08.30 รร.ราชบงกช - วิทยบริการ - ดูงานตามหน่วยงาน 18.00 พาไปทานอาหารเย็น (นอกมทร.) โรงแรมราชบงกช 08:30 วิทยบริการ-หน่วยงานอื่นๆ-ทานข้าวนอกมทร. 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4620 29 ต.ค. 2555 121010079 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย 08.30 รร.ราชบงกช - วิทยบริการ - ดูงานตามหน่วยงาน 18.00 พาไปทานอาหารเย็น (นอกมทร.) โรงแรมราชบงกช 08:30 วิทยบริการ-หน่วยงานอื่นๆ-ทานข้าวนอกมทร 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4621 29 ต.ค. 2555 121010177 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่งวิทยากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4622 29 ต.ค. 2555 121010194 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับคณบดีที่สนามบินดอนเมือง (ดร.สมหมาย 089-9900-3227) สนามบินดอนเมือง เครื่องลงเวลา 9.55 น. 08:30 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4623 29 ต.ค. 2555 121010218 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.+ทีมงาน ประชุมวารสาร มทรธ. ณ รัตตอุบล สวพ. 09:10 รัตตอุบล 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4624 29 ต.ค. 2555 121010279 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กองประชาสัมพันธ์ 07:00 ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4625 29 ต.ค. 2555 121010292 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
4626 29 ต.ค. 2555 121010308 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ติดต่อสปอนเซอร์ กพน. 08:30 ปตท. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4627 29 ต.ค. 2555 121010321 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กองพัฒนานักศึกษา 09:00 รังสิต 3 นั่งสามตอนแวน
4628 29 ต.ค. 2555 121010326 นค-4543(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่งบุคลากร ประชุมที่รัตตอุบล สถาบันวิจัยและพัฒนา 09:10 สำนักงานอธิการบดี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4629 29 ต.ค. 2555 121010344 ญส-3851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอตราสารประกอบสัญญาจ้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:00 สรรพากร คลอง2 1 เก๋งสองตอน
4630 29 ต.ค. 2555 121010359 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปหาหอพักให้นักศึกษาต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 หอพักนักศึกษานอกมหาวิทยาลัย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4631 29 ต.ค. 2555 121020039 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลี้ยงรับรอง อาจารย์ และ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย HIU จากประเทศญี่ปุ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18:00 ร้านอาหารบ่อเงิน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
4632 29 ต.ค. 2555 121020041 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปสนามบินดอนเมือง ผู้ประสาน ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง 086 899 2996 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 16:00 สนามบินดอนเมือง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4633 29 ต.ค. 2555 121030060 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4634 30 ต.ค. 2555 120810173 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
4635 30 ต.ค. 2555 121010051 ญส-3852 คณะศิลปศาสตร์ รับผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2555 คณะศิลปศาสตร์ 10:00 ซอยจิ๊ปดำริ 1 เก๋งสองตอน
4636 30 ต.ค. 2555 121010080 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย 08.30 รร.ราชบงกช - วิทยบริการ - ดูงานตามหน่วยงาน 18.00 พาไปทานอาหารเย็น (นอกมทร.) โรงแรมราชบงกช 08:30 วิทยบริการ-หน่วยงานอื่นๆ-ทานข้าวนอกมทร. 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4637 30 ต.ค. 2555 121010081 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่งอ./นศประเทศญี่ปุ่น ภายในมหาวิทยาลัย 08.30 รร.ราชบงกช - วิทยบริการ - ดูงานตามหน่วยงาน 18.00 พาไปทานอาหารเย็น (นอกมทร.) โรงแรมราชบงกช 08:30 วิทยบริการ-หน่วยงานอื่นๆ-ทานข้าวนอกมทร. 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4638 30 ต.ค. 2555 121010206 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขนกระเป๋า ส่งอ./นศ.จากประเทศญี่ปุ่นเดินทากลับ 15 คน โรงแรมราชบงกช 20:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4639 30 ต.ค. 2555 121010240 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบัานดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 09:00 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 1 เก๋งสองตอน
4640 30 ต.ค. 2555 121010268 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอบโครงร่างศิลปนิพนธ์ โดยมี นายภูวดล ยกติ๊ด 085-650-9501 คอนโดริเวอร์ไรน์เพลส 07:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4641 30 ต.ค. 2555 121010280 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด การบริหาร กองประชาสัมพันธ์ 09:30 กระทรวงศึกษาธิการ เทเวศร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4642 30 ต.ค. 2555 121010293 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ ไปบรรยาย(วืทยากร) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 ม.ราชภัฏเทพสตรีฯ จ.ลพบุรี 1 เก๋งสองตอน
4643 30 ต.ค. 2555 121010318 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ จามจุรีแสควร์ สำนักงานอธิการบดี 11:00 จามจุรีสแควร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4644 30 ต.ค. 2555 121010352 นค-4551(6ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปประกันสังคม จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม จ.ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4645 30 ต.ค. 2555 121010353 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประสานงานคดีและกฎหมาย หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 08:00 กระทรวงพาณิชย์ ถ.สนามบินน้ำ, กระทรวงศึกษาธิการ, ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลปกครองกลาง 2 นั่งสามตอนแวน
4646 30 ต.ค. 2555 121010355 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมผู้บริหาร อาคารศึกษาศาสตร์ 2 07:00 ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4647 30 ต.ค. 2555 121010357 นค-4527(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปออกรายการสด ทาง Health plus channel ตึกสำนักงานอธิการบดี 14:00 อาคาร OCM ซอยวิภาวดี 66 6 ตู้นั่งสี่ตอน
4648 30 ต.ค. 2555 121010365 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมนักวิจัย ที่ได้รับ งบประมาณ ประจำปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา 13:00 ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4649 30 ต.ค. 2555 121010368 ญส-3850 กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวผลงานวิจัย ดร.เดชฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 รพ.พระมงกุฏฯ 2 เก๋งสองตอน
4650 30 ต.ค. 2555 121010369 นค-4539(10ที่นั่ง) กองคลัง ติดต่องาน ข้างตึกอธิการบดี 10:30 กรมบัญชีกลาง สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4651 30 ต.ค. 2555 121020042 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปสนามบินดอนเมือง ผู้ประสานงาน อ.พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล 086 700 3240 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 16:00 สนามบินดอนเมือง 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4652 30 ต.ค. 2555 121020043 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปสนามบินดอนเมือง ผู้ประสานงาน อ.พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล 086 700 3240 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 16:00 สนามบินดอนเมือง 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4653 30 ต.ค. 2555
ถึง 31 ต.ค. 2555
121030049 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับนักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท กลับมหาวิทยาลัยฯ โรงเรียนบ้านท่าชุม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 40 รถบัสโดยสาร
4654 30 ต.ค. 2555
ถึง 31 ต.ค. 2555
121030050 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับนักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท กลับมหาวิทยาลัยฯ โรงเรียนบ้านท่าชุม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 40 รถบัสโดยสาร
4655 30 ต.ค. 2555 121030059 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ กลับจากอบรม ค่ายลูกเสือ โพธาราม จ.ราชบุรี 15:00 อาคารศึกษาศาสตร์ 2 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4656 30 ต.ค. 2555
ถึง 31 ต.ค. 2555
121030085 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับ ส่งผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมพิธีส่งมอบอาคารราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ 40 ณ โรงเรียนบ้านท่าชุม จ.สุโขทัย กพส. 09:00 จ.สุโขทัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4657 31 ต.ค. 2555 120810174 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 4 นั่งสองตอนแวน
4658 31 ต.ค. 2555 121010031 ญส-3851 สำนักสหกิจศึกษา ประชุมสหกิจศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11:30 มทร.รัตนโกสินทร์ (ศาลายา) 1 เก๋งสองตอน
4659 31 ต.ค. 2555 121010082 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งอ./นศจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางกลับ โรงแรมราชบงกช 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4660 31 ต.ค. 2555 121010083 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งอ./นศจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางกลับ โรงแรมราชบงกช 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4661 31 ต.ค. 2555 121010084 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขนกระเป๋าส่งอ./นศจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางกลับ 15 คน โรงแรมราชบงกช 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4662 31 ต.ค. 2555 121010207 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 2 นั่งสามตอนแวน
4663 31 ต.ค. 2555 121010304 ญส-3852 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.กฤษชนน์ ไปประชุมที่ มทร.พระนคร วิศว 9 ชั้น 07:45 มทร.พระนคร 2 เก๋งสองตอน
4664 31 ต.ค. 2555 121010333 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปกระทรวงวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4665 31 ต.ค. 2555 121010361 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งเอกสาร ศึกษาศาสตร์1 09:00 สุขุมวิท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4666 31 ต.ค. 2555 121010362 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปประชุมโครงการพิเศษของมูลนิธิข้าวไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 มูลนิธชัยพัฒนา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4667 31 ต.ค. 2555 121010375 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)ผู้ประสานงาน ดร.สมหมาย ผิวสอาด อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:00 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช) ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ถ. พหลโยธิน จตุจักร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4668 31 ต.ค. 2555 121010376 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สวท. 07:30 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4669 31 ต.ค. 2555 121010389 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่เพื่อประกอบการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 ม.ราชภัฎสวนดุสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4670 31 ต.ค. 2555 121020024 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ติดต่อทำงานทดลองห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอ ม.เกษตร กำแพงแสน ตึกคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 10:00 ม.เกษตร กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม 1 เก๋งสองตอน
4671 31 ต.ค. 2555 121030033 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมสัมมนาสภาคณาจารย์ฯ ทั้ง 9 มทร. ตึกอธิการบดี 09:30 โรงแรมแคนทารี่ จ.ปราจีนบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4672 31 ต.ค. 2555 121030096 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีส่งมอบอาคารค่ายอาสาพัฒนา อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4673 1 พ.ย. 2555 120810175 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
4674 1 พ.ย. 2555 121010125 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมสภาวิชาการ สวพ. 09:15 มังคลอุบล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4675 1 พ.ย. 2555 121010224 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก UDINUS หน้าอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4676 1 พ.ย. 2555 121010239 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดซื้อวัสดุอาหารแห้งโรงเรียนสาธิตอนุบาล อาคารโรงเรียนสาธิตอนุบาล 09:00 ตลาดไท/บิ๊กซี รังสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4677 1 พ.ย. 2555 121010342 อร-8846(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปเช็คเครื่องมือและไปคุยเรื่องงานสอบเทียบเครื่องมือวัด ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 10:00 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4678 1 พ.ย. 2555 121010367 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับส่งวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตึกสถาบันวิจัยเคมี) 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4679 1 พ.ย. 2555 121010383 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุ พาหุรัด 09:00 พวงชมพู 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4680 1 พ.ย. 2555 121010395 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปศูนย์ CKC วิทยาเขตปทุม ตึก iwork 10:00 ไปศูนย์ CKC วิทยาเขตปทุม 3 นั่งสามตอนแวน
4681 1 พ.ย. 2555 121010405 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งวิทยากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 มศว. ประสานมิตร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4682 1 พ.ย. 2555 121020050 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ติดต่อราชการ ม.เกษตร กำแพงแสน จ. นครปฐม ตึกคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต เมืองเอก 10:00 จ.นครปฐม 1 เก๋งสองตอน
4683 1 พ.ย. 2555
ถึง 2 พ.ย. 2555
121030034 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมสัมมนาสภาคณาจารย์ฯ ทั้ง 9 มทร. ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 โรงแรมแคนทารี่ จ.ปราจีนบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4684 1 พ.ย. 2555 121030061 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4685 1 พ.ย. 2555 121030081 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษารับมอบทุนการศึกษาคาวาซากิ ผู้ประสานงาน อ.ศักด์ชัย จันทศรี 08-1921-6264 อาคาร 9ชั้น คณะวิศวกรมศาสตร์ 05:30 บริษัท คาวาซากิ มอเคอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4686 1 พ.ย. 2555 121030082 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4687 1 พ.ย. 2555 121030086 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับ ส่งผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมพิธีส่งมอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ 40 ณ โรงเรียนบ้านท่าชุม จ.สุโขทัย กพส. 08:30 จ.สุโขทัย มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4688 1 พ.ย. 2555 121030093 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับนักศึกษาชมรมค่ายอาสา มทร.ธัญบุรี กองกลาง 08:30 จ.สุโขทัย 50 รถบัสโดยสาร
4689 1 พ.ย. 2555 121030093 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับนักศึกษาชมรมค่ายอาสา มทร.ธัญบุรี กองกลาง 08:30 จ.สุโขทัย 50 รถบัสโดยสาร
4690 2 พ.ย. 2555 120810176 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
4691 2 พ.ย. 2555
ถึง 4 พ.ย. 2555
120930022 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ทอดกฐินคณะฯ(2-4พ.ย.2555) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 เชียงดาว เชียงใหม่่ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4692 2 พ.ย. 2555
ถึง 3 พ.ย. 2555
120930035 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานสหกรณ์ สวท 06:00 จ.ปราจีนบุรี 45 รถบัสโดยสาร
4693 2 พ.ย. 2555
ถึง 3 พ.ย. 2555
120930035 0103-2.1740-005-0002/1-34 กองอาคารสถานที่ สำรองงานสหกรณ์ สวท 06:00 จ.ปราจีนบุรี 45 รถขุด
4694 2 พ.ย. 2555 121010287 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อแนะนำสถานที่ต่างๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยและรอบๆ มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10:00 รอบๆ มหาวิทยาลัยฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4695 2 พ.ย. 2555 121010300 ญส-3851 สำนักสหกิจศึกษา ประชุมเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 เก๋งสองตอน
4696 2 พ.ย. 2555 121010348 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับเช็คกอล์ฟการกุศลราชมงคล กพน. 09:00 บ.กรังค์ปรีซ์, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4697 2 พ.ย. 2555 121010371 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ อบรมสัมมนา ม.ศรีปทุม กองกลาง 06:00 ม.ศรีปทุม 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4698 2 พ.ย. 2555 121010403 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ทำเนียบรัฐบาล (ตรงข้าม กพ.) สำนักงานอธิการบดี 09:00 ทำเนียบรัฐบาล (ตรงข้าม กพ.) 1 เก๋งสองตอน
4699 2 พ.ย. 2555 121010404 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:30 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดินแดง 1 เก๋งสองตอน
4700 2 พ.ย. 2555 121010408 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซื้อเครื่องอ่านข้อมูล สวท. 09:30 เซียร์รังสิต และห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า 1 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132