ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
4901 16 พ.ย. 2555 121110164 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประชุม ที่ สสวท. แถวท้องฟ้าจำลอง เอกมัย ตึก ICT 11:00 สสวท. แถวท้องฟ้าจำลอง เอกมัย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4902 16 พ.ย. 2555 121110167 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปศึกษาดูงานที่กองทัพทหารอากาศ (ดร.สมหมาย ผิวสอาด) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10:00 กองทัพทหารอากาศ ทุ่งสีกัน ดอนเมือง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4903 16 พ.ย. 2555 121110180 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาต่างชาติไปรายงานตัว 90 วัน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4904 16 พ.ย. 2555 121110181 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ไปซื้อผ้าปูที่นอกสำหรับใช้ในโรงแรมศูนย์ฝึกงานการโรงแรมราชบงกช คณะศิลปศาสตร์ 10:00 ตลาดสำเพ็ง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4905 16 พ.ย. 2555 121110194 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ Thai PBS ทำข่าวผลงานวิจัย อ.ประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:50 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 นั่งสามตอนแวน
4906 16 พ.ย. 2555 121110236 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับชุดสังฆทานเพื่อทอดกฐินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ตลาดเสาชิงช้ากรุงเทพ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 13:00 ตลาดเสาชิงช้า กรุงเทพ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4907 16 พ.ย. 2555 121130031 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จ.สระบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรร 06:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จ.สระบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4908 17 พ.ย. 2555 121020034 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำอาสาสมัครเข้าร่วมงานกรุงเทพมาราธอน สำนักงานอธิการบดี 22:00 กระทรวงกลาโหม 45 รถบัสโดยสาร
4909 17 พ.ย. 2555 121020036 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำอาสาสมัครเข้าร่วมงานกรุงเทพมาราธอน สำนักงานอธิการบดี 22:00 กระทรวงกลาโหม 10 นั่งสามตอนแวน
4910 17 พ.ย. 2555 121020045 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องรินลอุบล ตึกนาฏศิลป์และดุริยางค์ 17:30 ห้องรินลอุบล มทธ ธัญบุรี 16 ตู้นั่งสี่ตอน
4911 17 พ.ย. 2555 121020045 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องรินลอุบล ตึกนาฏศิลป์และดุริยางค์ 17:30 ห้องรินลอุบล มทธ ธัญบุรี 16 ตู้นั่งสี่ตอน
4912 17 พ.ย. 2555 121110220 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาไปเข้าร่วมงานกรุงเทพมาราธอน กองพัฒนานักศึกษา 22:00 วัดพระแก้ว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4913 17 พ.ย. 2555 121120022 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อบรมครูโรงเรียนสาธิตฯ อาคารศึกษาศาสตร์ 2 07:00 อาคารเกสร พลาซ่า (ถนนชิดลม) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4914 18 พ.ย. 2555 121020033 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำอาสาสมัครเข้าร่วมงานกรุงเทพมาราธอน สำนักงานอธิการบดี 22:00 กระทรวงกลาโหม 45 รถบัสโดยสาร
4915 18 พ.ย. 2555 121020035 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำอาสาสมัครเข้าร่วมงานกรุงเทพมาราธอน สำนักงานอธิการบดี 22:00 กระทรวงกลาโหม 45 รถบัสโดยสาร
4916 18 พ.ย. 2555 121020037 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำอาสาสมัครเข้าร่วมงานกรุงเทพมาราธอน สำนักงานอธิการบดี 22:00 กระทรวงกลาโหม 5 นั่งสามตอนแวน
4917 18 พ.ย. 2555 121110234 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาไปเข้าร่วมงานกรุงเืทพมาราธอน กองพัฒนานักศึกษา 22:00 วัดพระแก้ว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4918 18 พ.ย. 2555 121120014 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับอาจารย์สอนนักศึกษา ป.เอก(ดร.กัลยา) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 บ้านเลขที่ 367/186 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4919 18 พ.ย. 2555 121130047 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเก็บข้อมูลทางกายภาพและชีวภาพ ประกอบการเรียนรายวิชา การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล (โคกขาม) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4920 19 พ.ย. 2555 120810187 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน งานพระราชทานปริญญาบัตร สจส 08:30 งานพระราชทานปริญญาบัตร 4 นั่งสองตอนแวน
4921 19 พ.ย. 2555 120810258 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในงานแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 12:00 โรงแรม Bangkok Palce 13 ตู้นั่งสี่ตอน
4922 19 พ.ย. 2555 120910099 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในงานแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 05:00 โรงแรม Bangkok Palce 9 ตู้นั่งสี่ตอน
4923 19 พ.ย. 2555 121010063 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 17 ม.เกษตรศาสตร์ กองพัฒนานักศึกษา 10:00 ม.เกษตร กทม. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4924 19 พ.ย. 2555 121030066 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4925 19 พ.ย. 2555 121110067 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 บริษัทศิริวัฒนา ถนนบางนา 40 รถบัสโดยสาร
4926 19 พ.ย. 2555 121110138 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปติดตั้ง Server ที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ 3 เก๋งสองตอน
4927 19 พ.ย. 2555 121110162 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 13:30 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 1 เก๋งสองตอน
4928 19 พ.ย. 2555 121110169 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ Thailand The Chef Battle อาคาร 4 ครัวพวงชมพู 10:00 วิทยาลัยดุสิตธานี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4929 19 พ.ย. 2555 121110179 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปนิเทศงานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 ประยูรออคิดส์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4930 19 พ.ย. 2555 121110183 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ซื้อของรับปริญญา กพน. 10:00 รังสิต 3 นั่งสามตอนแวน
4931 19 พ.ย. 2555 121110204 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯฝบ. ประชุมวิชาการ มทร.พระนคร สวพ. 11:30 ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สอ.มทร.พระนคร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4932 19 พ.ย. 2555 121110208 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซ้อมย่อยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4933 20 พ.ย. 2555 120810189 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน งานพระราชทานปริญญาบัตร สจส 06:00 งานพระราชทานปริญญาบัตร 4 นั่งสองตอนแวน
4934 20 พ.ย. 2555 121010027 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แข่งขันกอล์ฟการกุศลสหกรณ์ออมทรัพย์ ศธ กองพัฒนานักศึกษา 09:00 สนางบางปู 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4935 20 พ.ย. 2555 121010065 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 17 ม.เกษตรศาสตร์ กองพัฒนานักศึกษา 06:30 ม.เกษตร 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4936 20 พ.ย. 2555 121010245 นค-3289 กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4937 20 พ.ย. 2555 121010245 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4938 20 พ.ย. 2555 121010245 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4939 20 พ.ย. 2555 121010245 อว-9418(10ที่นั้ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4940 20 พ.ย. 2555 121010258 กง-3446(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
4941 20 พ.ย. 2555 121010387 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 07:30 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 40 รถบัสโดยสาร
4942 20 พ.ย. 2555 121110099 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 เศรษฐสิริ พระราม 9 15 ตู้นั่งสี่ตอน
4943 20 พ.ย. 2555 121110100 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 เศรษฐสิริ พระราม 9 15 ตู้นั่งสี่ตอน
4944 20 พ.ย. 2555 121110101 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 เศรษฐสิริ พระราม 9 15 ตู้นั่งสี่ตอน
4945 20 พ.ย. 2555 121110102 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 เศรษฐสิริ พระราม 9 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4946 20 พ.ย. 2555 121110103 ญส-3851 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 เศรษฐสิริ พระราม 9 4 เก๋งสองตอน
4947 20 พ.ย. 2555 121110153 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปซื้อของจัดงานเลี้ยงรับรองทหารตำรวจ งานรับปริญญา อาคารวิทยบริการ 09:30 แม็คโค รังสิต 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4948 20 พ.ย. 2555 121110182 นค-4546(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมงบลงทุนปี 2557 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 มทร.รัตนโกสินทร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4949 20 พ.ย. 2555 121110184 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ซื้อของรับปริญญา กพน. 10:00 รังสิต 3 นั่งสามตอนแวน
4950 20 พ.ย. 2555 121110195 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ ไปประชุมโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ อาคารสี่คณะบริหารธุรกิจ 12:00 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พระรามหก 2 เก๋งสองตอน
4951 20 พ.ย. 2555 121110206 นค-4550(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ บ้านพัก 1695 ม ชมฟ้า ซอย 10 ถ. รังสิต-นครนายก อ ธัญบุรี จ ปทุมธานี 17:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4952 20 พ.ย. 2555 121110235 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 12:15 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4953 20 พ.ย. 2555 121110243 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ส่งเอกสารฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์,TOTแจ้งวัฒนะ,สุขุมวิท 13.นืคมบางกะดี,nxpหลักสี่,รามอินทรา40,สีลม,เจริญกรุงบางรัก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4954 20 พ.ย. 2555 121130059 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปปรึกษาเรื่องงานวิจัยตามโครงการความร่วมมือ อาคารศึกษาศาสตร์1 09:30 ม.บูรพา ชลบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4955 20 พ.ย. 2555 121130061 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำเขาบิน ราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางเขาบิน ราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4956 21 พ.ย. 2555 120810190 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน งานพระราชทานปริญญาบัตร สจส 06:00 งานพระราชทานปริญญาบัตร 4 นั่งสองตอนแวน
4957 21 พ.ย. 2555 121010066 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 17 ม.เกษตรศาสตร์ กองพัฒนานักศึกษา 06:30 ม.เกษตร กทม. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4958 21 พ.ย. 2555 121010127 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม คกก.บห.วิชาการและวิจัย มังคลอุบล สวพ. 09:15 มังคลอุบล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4959 21 พ.ย. 2555 121010247 นค-3289 กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4960 21 พ.ย. 2555 121010247 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4961 21 พ.ย. 2555 121010247 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4962 21 พ.ย. 2555 121010247 อว-9418(10ที่นั้ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4963 21 พ.ย. 2555 121010247 กง-3446(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
4964 21 พ.ย. 2555 121110008 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี จัดห้องประชุมเพื่อเตรียมการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 10:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4965 21 พ.ย. 2555 121110015 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ รับที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ ประชุม สนามบินดอนเมือง, ประชานิเวศร์ 1 10:30 ตึกสำนักงานอธิการบดี 2 เก๋งสองตอน
4966 21 พ.ย. 2555 121110021 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2554 ในหอประชุมมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา 12:30 หอประชุม 17 ตู้นั่งสี่ตอน
4967 21 พ.ย. 2555 121110093 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับ - ส่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตึกสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 06:00 27/50 ซ.แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 36 1 เก๋งสองตอน
4968 21 พ.ย. 2555 121110104 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 เศรษฐสิริ เกษตรนวมินทร์ 40 รถบัสโดยสาร
4969 21 พ.ย. 2555 121110165 ญส-3851 กองคลัง รับซองเอกสารประกวดราคา ข้างตึกอธิการบดี 08:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 เก๋งสองตอน
4970 21 พ.ย. 2555 121110185 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ซื้อของรับปริญญา กพน 10:00 รังสิต 3 นั่งสามตอนแวน
4971 21 พ.ย. 2555 121110209 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซ้อมย่อยร่วมงานพระราชทานปริญญาบัติคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4972 21 พ.ย. 2555 121110246 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับผู้บริหารชาวต่างประเทศฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 มาบุญครอง กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4973 21 พ.ย. 2555 121110248 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปซื้อของ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4974 21 พ.ย. 2555 121110250 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปฟังบรรยายแผนธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4975 21 พ.ย. 2555 121110251 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปฟังบรรยายแผนธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4976 21 พ.ย. 2555 121110252 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปฟังบรรยายแผนการตลาด คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4977 21 พ.ย. 2555 121110259 นค-4534(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับตั๋วเครื่องบินให้ท่านอธิการบดี หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สนง.การบินไทย ลาดพร้าว 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4978 22 พ.ย. 2555 120810191 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน งานพระราชทานปริญญาบัตร สจส 06:00 งานพระราชทานปริญญาบัตร 4 นั่งสองตอนแวน
4979 22 พ.ย. 2555 120810485 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมวิชาการด้านนิสิตนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่3 กพน 07:30 โรงแรมมิราเคิลแกรน กรุงเทพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4980 22 พ.ย. 2555 121010249 นค-3289 กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4981 22 พ.ย. 2555 121010249 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4982 22 พ.ย. 2555 121010249 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4983 22 พ.ย. 2555 121010249 อว-9418(10ที่นั้ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4984 22 พ.ย. 2555 121010249 กง-3446(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
4985 22 พ.ย. 2555 121010340 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับ-ส่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 05:00 วัดเสมียนนารี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4986 22 พ.ย. 2555 121030068 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4987 22 พ.ย. 2555 121110003 นค-4529(8ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 06:30 วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4988 22 พ.ย. 2555 121110005 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 07:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4989 22 พ.ย. 2555 121110006 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 07:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4990 22 พ.ย. 2555 121110022 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2554 ในหอประชุมมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา 12:30 หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 17 ตู้นั่งสี่ตอน
4991 22 พ.ย. 2555 121110077 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญที่สนามบินที่สุวรรณภูมิ โดยมีผู้ประสานงาน(อ.สิริพรรณ เมธนาวิน โทร 0904232098) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4992 22 พ.ย. 2555 121110094 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับ - ส่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตึกสำนักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) 06:00 27/50 ซ.แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 36 1 เก๋งสองตอน
4993 22 พ.ย. 2555 121110108 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ กพน 09:00 ห้องสะบันงา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 1 นั่งสามตอนแวน
4994 22 พ.ย. 2555 121110113 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 06:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4995 22 พ.ย. 2555 121110121 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปฟังบรรยาย คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 ศูนย์วิจัยถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
4996 22 พ.ย. 2555 121110122 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปฟังบรรยายแผนการตลาด คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4997 22 พ.ย. 2555 121110123 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปฟังบรรยายแผนการตลาด คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4998 22 พ.ย. 2555 121110210 ญส-3851 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เดินทางไปติดต่อโครงการถักร้อย ห่มอังสะพระประธาน 9 องค์ 9 วัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 จ อยุทธยา 4 เก๋งสองตอน
4999 22 พ.ย. 2555 121110238 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับชุดสูทสำหรับใช้ในงานปริญญาบัตร สำนักงานอธิการบดี 09:30 ร้านสูททรงสมัย ราชเทวี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5000 22 พ.ย. 2555 121130014 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจาก พานักศึกษาไปดูงาน ที่โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีิอยุธยา ดร.กฤษณ์ชนม์ 084-111-9051 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีิอยุธยา 60 รถบัสโดยสาร
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132