ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
10101 28 ม.ค. 2557
ถึง 29 ม.ค. 2557
140130070 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวพ(โครงการ เพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่) หน้า สอ.ใหม่ 06:00 จ.นครนายก 50 เก๋งสองตอน
10102 28 ม.ค. 2557
ถึง 29 ม.ค. 2557
140130070 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวพ(โครงการ เพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่) หน้า สอ.ใหม่ 06:00 จ.นครนายก 50 ตู้นั่งสี่ตอน
10103 28 ม.ค. 2557
ถึง 29 ม.ค. 2557
140130071 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวพ(โครงการ เพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่) หน้า สอ.ใหม่ 06:00 จ.นครนายก 50 ตู้นั่งสี่ตอน
10104 28 ม.ค. 2557
ถึง 29 ม.ค. 2557
140130072 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวพ(โครงการ เพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่) หน้า สอ.ใหม่ 06:00 จ.นครนายก 50 ตู้นั่งสี่ตอน
10105 29 ม.ค. 2557 130610235 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
10106 29 ม.ค. 2557 131030046 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานศ.ไปชมโรงงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 โรงงานไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง 50 รถบัสโดยสาร
10107 29 ม.ค. 2557 131210072 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 40 ตู้นั่งสี่ตอน
10108 29 ม.ค. 2557 131210073 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 40 ตู้นั่งสี่ตอน
10109 29 ม.ค. 2557 131210074 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 40 ตู้นั่งสี่ตอน
10110 29 ม.ค. 2557 131210166 ญส-3851 กองคลัง ชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สหกรณ์ ศธ. 1 เก๋งสองตอน
10111 29 ม.ค. 2557 140110090 ญส-3852 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุมคณะทำงาน Engagement Thailand ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:25 สถาบันคลังสมองของชาติ 1 เก๋งสองตอน
10112 30 ม.ค. 2557 130610236 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
10113 30 ม.ค. 2557
ถึง 31 ม.ค. 2557
130930043 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 30 กพน. 08:00 ม.ราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 40 รถบัสโดยสาร
10114 30 ม.ค. 2557
ถึง 31 ม.ค. 2557
130930045 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 30 กพน. 08:00 ม.ราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 40 รถบัสโดยสาร
10115 30 ม.ค. 2557 131110096 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอน บ้านอ.สุวรรณี ย่าน มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ อ.สุวรรณ๊และอ.วันทนีย์ ,บ้าน อ นพรัตน์ ย่านพระราม5 ,บ้าน อ.ประคอง แถวแม็คโคจลัญ อ มณฑา ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
10116 30 ม.ค. 2557 131210075 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:00 ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย รามอินทรา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10117 30 ม.ค. 2557 131210076 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:00 ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย รามอินทรา 46 ตู้นั่งสี่ตอน
10118 30 ม.ค. 2557 131210077 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:00 ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย รามอินทรา 46 ตู้นั่งสี่ตอน
10119 30 ม.ค. 2557 131210078 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:00 ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย รามอินทรา 46 ตู้นั่งสี่ตอน
10120 30 ม.ค. 2557 131210156 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน ESTA 2013 ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 08:00 สนามบินสุวรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10121 30 ม.ค. 2557 131230022 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10122 30 ม.ค. 2557 140110099 ญส-3852 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w11.รับวิทยากร ม.จุฬาฯ 13:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
10123 30 ม.ค. 2557 140110176 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (แนะแนวการศึกษาต่อ) กพน 08:00 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 2 เก๋งสองตอน
10124 30 ม.ค. 2557 140110177 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรอง กพน (อบรมการใช้ภาษาเบลล์ สำหรับผู้พิการ) กพน 07:00 ม.ธรรมศาสตร์รังสิต 3 เก๋งสองตอน
10125 31 ม.ค. 2557 130610237 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
10126 31 ม.ค. 2557 131210154 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน ESTA 2013 ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 08:00 สนามบินสุวรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, ภายใน มทร. ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10127 31 ม.ค. 2557 131210155 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน ESTA 2013 ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 08:00 สนามบินสุวรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10128 31 ม.ค. 2557 140110185 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 1 เก๋งสองตอน
10129 31 ม.ค. 2557 140110186 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (งานแนะแนวศึกษาต่อ) กพน 08:30 รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กทม. 2 เก๋งสองตอน
10130 31 ม.ค. 2557 140110187 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (อบรมภาษาเบบลล์) กพน 07:30 ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 2 เก๋งสองตอน
10131 31 ม.ค. 2557 140130014 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01ไป-31มค.Van -งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10132 31 ม.ค. 2557 140130015 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02ไป-31มค.Van -งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10133 31 ม.ค. 2557 140130016 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03ไป-31มค.Van -งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10134 31 ม.ค. 2557 140130017 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04ไป-31มค.Van -งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10135 31 ม.ค. 2557 140130018 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05ไป-31มค.Van -งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10136 1 ก.พ. 2557
ถึง 8 ก.พ. 2557
130930044 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 30 กพน. 08:00 ม.ราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 40 รถบัสโดยสาร
10137 1 ก.พ. 2557
ถึง 8 ก.พ. 2557
130930046 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 30 กพน. 08:00 ม.ราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 40 รถบัสโดยสาร
10138 1 ก.พ. 2557 131210150 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน ESTA 2013 สำนักงานอธิการบดี 08:30 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10139 1 ก.พ. 2557 131210151 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน ESTA 2013 สำนักงานอธิการบดี 08:30 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10140 1 ก.พ. 2557 131210152 อร-8846(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน ESTA 2013 สำนักงานอธิการบดี 08:30 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10141 1 ก.พ. 2557 131210153 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน ESTA 2013 สำนักงานอธิการบดี 08:30 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10142 1 ก.พ. 2557 140130019 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01ไป-1กพ.Van -งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10143 1 ก.พ. 2557 140130020 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02ไป-1กพ.Van -งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10144 1 ก.พ. 2557 140130021 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03ไป-1กพ.Van -งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10145 2 ก.พ. 2557 140110194 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง(รับรองผู้บริหาร) กองกลาง 08:30 ภายในและภายนอก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10146 2 ก.พ. 2557
ถึง 3 ก.พ. 2557
140130022 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01ไป-2กพ.Van -งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10147 2 ก.พ. 2557
ถึง 3 ก.พ. 2557
140130023 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02ไป-2กพ.Van -งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10148 2 ก.พ. 2557
ถึง 3 ก.พ. 2557
140130024 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03ไป-2กพ.Van -งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10149 2 ก.พ. 2557
ถึง 3 ก.พ. 2557
140130025 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04ไป-2กพ.Van -งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10150 2 ก.พ. 2557
ถึง 3 ก.พ. 2557
140130026 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05ไป-2กพ.Van -งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10151 3 ก.พ. 2557 131110143 ญส-3850 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w13.รับวิทยากร สุขุมวิท ย่านเอกมัย-พระโขนง 06:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
10152 3 ก.พ. 2557 131230023 ญส-3851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
10153 3 ก.พ. 2557 140110190 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ติดต่อขอเช่าเรือ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 ท่าน้ำปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
10154 3 ก.พ. 2557
ถึง 4 ก.พ. 2557
140130125 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์(คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตร) คณะศิลปศาสตร์ 08:30 จ.สุรินทร์ 2 เก๋งสองตอน
10155 4 ก.พ. 2557 140110026 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี เดินทางไปเตรียมการสัมมนา ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานอธิการบดี 15:00 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10156 4 ก.พ. 2557 140110101 ญส-3852 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w13.รับวิทยากร อาคารสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถ.พุทธมณฑลสาย1 06:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
10157 4 ก.พ. 2557 140110118 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปสวัสดีปีใหม่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12:30 สวนลุมพินี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10158 4 ก.พ. 2557 140110130 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุม กองคลัง 08:00 กองคลัง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10159 4 ก.พ. 2557 140110154 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมเรื่องการเขียนรายงานตามเกณฑ์ AUNQA อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:30 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10160 4 ก.พ. 2557
ถึง 5 ก.พ. 2557
140130082 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัมมนาบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 จังหวัดนครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10161 4 ก.พ. 2557 140210004 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน อบรมการใช้งานระบบ (e-Budgeting) ของสำนักงบประมาณ ด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 11:00 หอประชุมกองทัพอากาส (อาคาร 80 ปี) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10162 4 ก.พ. 2557 140210006 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษาจีนฝึกงาน คณะศิลปศาสตร์ 08:30 อ.หนองเสือ 40 เก๋งสองตอน
10163 4 ก.พ. 2557 140210006 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษาจีนฝึกงาน คณะศิลปศาสตร์ 08:30 อ.หนองเสือ 40 เก๋งสองตอน
10164 4 ก.พ. 2557 140210009 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษาจีนฝึกงาน คณะศิลปศาสตร์ 08:30 อ.หนองเสือ 40 เก๋งสองตอน
10165 5 ก.พ. 2557 140110022 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา สำนักงานอธิการบดี 06:00 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 35 ตู้นั่งสี่ตอน
10166 5 ก.พ. 2557 140110023 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนา สำนักงานอธิการบดี 06:00 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10167 5 ก.พ. 2557 140110175 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ฟังการบรรยายการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ โดยอาจารย์ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี2556 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12:00 หมู่บ้านธารารมณ์ รามคำแหง 150 14 ตู้นั่งสี่ตอน
10168 5 ก.พ. 2557 140110188 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปฟังบรรยาย เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ โดย อาจารย์ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 12:00 รามคำแหง 150 14 ตู้นั่งสี่ตอน
10169 5 ก.พ. 2557 140210005 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ส่งนักศึกษาจีนฝึกงาน คณะศิลปศาสตร์ 08:30 อ.หนองเสือ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
10170 5 ก.พ. 2557 140210005 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ส่งนักศึกษาจีนฝึกงาน คณะศิลปศาสตร์ 08:30 อ.หนองเสือ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
10171 5 ก.พ. 2557 140210010 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษาจีนฝึกงาน คณะศิลปศาสตร์ 08:30 อ.หนองเสือ 40 เก๋งสองตอน
10172 5 ก.พ. 2557 140210010 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษาจีนฝึกงาน คณะศิลปศาสตร์ 08:30 อ.หนองเสือ 40 เก๋งสองตอน
10173 5 ก.พ. 2557 140210010 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษาจีนฝึกงาน คณะศิลปศาสตร์ 08:30 อ.หนองเสือ 40 เก๋งสองตอน
10174 6 ก.พ. 2557 131110097 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอน บ้านอ.สุวรรณี ย่าน มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ อ.สุวรรณ๊และอ.วันทนีย์ ,บ้าน อ นพรัตน์ ย่านพระราม5 ,บ้าน อ.ประคอง แถวแม็คโคจลัญ อ มณฑา ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
10175 6 ก.พ. 2557 131210173 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมสัมมนาของสถาบันคลังสมองของชาติ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 โรงแรมปทุมวันพริ้นเซส (ห้อง Ballroom A ชั้น M) 1 เก๋งสองตอน
10176 6 ก.พ. 2557 131230024 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10177 6 ก.พ. 2557 140110057 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวะกรรมศาสตร์ (ภาคโยธา) วิศวะ 9 ชั้น 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 55 ตู้นั่งสี่ตอน
10178 6 ก.พ. 2557 140110057 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวะกรรมศาสตร์ (ภาคโยธา) วิศวะ 9 ชั้น 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 55 ตู้นั่งสี่ตอน
10179 6 ก.พ. 2557 140110057 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวะกรรมศาสตร์ (ภาคโยธา) วิศวะ 9 ชั้น 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 55 ตู้นั่งสี่ตอน
10180 6 ก.พ. 2557 140110057 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวะกรรมศาสตร์ (ภาคโยธา) วิศวะ 9 ชั้น 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 55 ตู้นั่งสี่ตอน
10181 6 ก.พ. 2557 140110057 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวะกรรมศาสตร์ (ภาคโยธา) วิศวะ 9 ชั้น 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 55 ตู้นั่งสี่ตอน
10182 6 ก.พ. 2557 140110107 ญส-3850 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปตรวจคุณภาพภายนอก คณะศิลปศาสตร์ 06:30 โรงเรียนพาณิชยการบางบัวทอง 2 เก๋งสองตอน
10183 6 ก.พ. 2557 140110178 ญส-3852 กองคลัง ประกันสังคม กรมสรรพากร ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม 1 เก๋งสองตอน
10184 7 ก.พ. 2557 140110108 ญส-3850 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปตรวจคุณภาพภายนอก คณะศิลปศาสตร์ 06:30 โรงเรียนพาณิชยการบางบัวทอง 2 เก๋งสองตอน
10185 7 ก.พ. 2557 140110195 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี เข้ากิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ‏ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:00 กรมวิทยาศาสตร์บริการ‏ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 2 เก๋งสองตอน
10186 7 ก.พ. 2557
ถึง 10 ก.พ. 2557
140130006 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศึกษาดูงาน) ศูนย์รังสิต 08:00 จ.เชียงใหม่ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
10187 7 ก.พ. 2557
ถึง 10 ก.พ. 2557
140130028 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01-7กพ.#2nd.งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 07:00 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10188 7 ก.พ. 2557 140130029 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-7กพ.#2nd.งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 07:00 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10189 7 ก.พ. 2557 140130030 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03-7กพ.#2nd.งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 07:00 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10190 7 ก.พ. 2557 140130031 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04-7กพ.#2nd.งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 07:00 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10191 7 ก.พ. 2557 140130032 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05-7กพ.#2nd.งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 07:00 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10192 7 ก.พ. 2557 140130033 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06-7กพ.#2nd.งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 07:00 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10193 7 ก.พ. 2557 140230001 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิศวกรรมศาสตร์(งานคดีนักศึกษา) วิศวะั 9 ชั้น 04:00 จ.พัทลุง 2 เก๋งสองตอน
10194 8 ก.พ. 2557 131210113 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุม AUNQA อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 07:30 รร.รอแยลเบญจา สุขุมวิท 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10195 8 ก.พ. 2557 131210114 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ประชุม AUNQA อาคาระเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 07:30 รร.รอแยล เบญจา สุขุมวิท :ซอย 5 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10196 8 ก.พ. 2557 131230041 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการสร้างความเข็มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ระยะที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 จังหวัดสมุทรสาคร 8 ตู้นั่งสี่ตอน
10197 8 ก.พ. 2557 140110024 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้บริหารระดับสูงกลับจากสัมมนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 15:00 สำนักงานอธิการบดี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10198 8 ก.พ. 2557 140110025 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้บริหารกลับจากสัมมนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 15:00 สำนักงานอธิการบดี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10199 8 ก.พ. 2557 140120011 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน ประชุมงานสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ข้างตึก สอ.ใหม่ 07:00 กระทรวงศึกษาธิการ 50 เก๋งสองตอน
10200 8 ก.พ. 2557 140120011 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน ประชุมงานสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ข้างตึก สอ.ใหม่ 07:00 กระทรวงศึกษาธิการ 50 เก๋งสองตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132