ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
9101 30 ก.ย. 2556 130930061 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษาถ่ายภาพนอกสถานที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
9102 30 ก.ย. 2556 130930062 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษาถ่ายภาพนอกสถานที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 35 ตู้นั่งสี่ตอน
9103 1 ต.ค. 2556 130610151 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9104 1 ต.ค. 2556 130910091 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไป ม.รามคำแหง ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:30 ไป ม.รามคำแหง 2 เก๋งสองตอน
9105 1 ต.ค. 2556 130910172 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปมูลนิธิชัยพัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 08:30 มูลนิธิชัยพัฒนา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9106 1 ต.ค. 2556 130910191 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมฝ่ายยานพาหนะ (รถเช่า) จำนวน 9 คัน กองกลาง 08:00 ห้องฉลองขวัญ (สอ.ใหม๋) 9 ตู้นั่งสี่ตอน
9107 1 ต.ค. 2556 130910191 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมฝ่ายยานพาหนะ (รถเช่า) จำนวน 9 คัน กองกลาง 08:00 ห้องฉลองขวัญ (สอ.ใหม๋) 9 ตู้นั่งสี่ตอน
9108 1 ต.ค. 2556 130910191 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมฝ่ายยานพาหนะ (รถเช่า) จำนวน 9 คัน กองกลาง 08:00 ห้องฉลองขวัญ (สอ.ใหม๋) 9 ตู้นั่งสี่ตอน
9109 1 ต.ค. 2556 130910191 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมฝ่ายยานพาหนะ (รถเช่า) จำนวน 9 คัน กองกลาง 08:00 ห้องฉลองขวัญ (สอ.ใหม๋) 9 ตู้นั่งสี่ตอน
9110 1 ต.ค. 2556 130910191 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ ประชุมฝ่ายยานพาหนะ (รถเช่า) จำนวน 9 คัน กองกลาง 08:00 ห้องฉลองขวัญ (สอ.ใหม๋) 9 เก๋งสองตอน
9111 1 ต.ค. 2556 130910191 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ ประชุมฝ่ายยานพาหนะ (รถเช่า) จำนวน 9 คัน กองกลาง 08:00 ห้องฉลองขวัญ (สอ.ใหม๋) 9 เก๋งสองตอน
9112 1 ต.ค. 2556 130910191 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ ประชุมฝ่ายยานพาหนะ (รถเช่า) จำนวน 9 คัน กองกลาง 08:00 ห้องฉลองขวัญ (สอ.ใหม๋) 9 ตู้นั่งสี่ตอน
9113 1 ต.ค. 2556 130910191 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ ประชุมฝ่ายยานพาหนะ (รถเช่า) จำนวน 9 คัน กองกลาง 08:00 ห้องฉลองขวัญ (สอ.ใหม๋) 9 ตู้นั่งสี่ตอน
9114 2 ต.ค. 2556 130610152 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9115 2 ต.ค. 2556 130910175 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไป มทร.พระนคร ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:30 มทร.พระนคร 1 เก๋งสองตอน
9116 2 ต.ค. 2556 130910184 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอใช้รถให้ผู้บริหารไปเข้าร่วมสัมมนา ทีโรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทฯ ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ (9 ชั้น) 08:00 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9117 2 ต.ค. 2556 130910195 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ไปแข่งฟุตบอล มทร.รัตนโกสินทร์ ตึกสโมสรข้าราชการ 16:00 มทร.รัตนโกสินทร์ 30 เก๋งสองตอน
9118 2 ต.ค. 2556 130910197 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับตั๋วเครื่องบินสำหรับอธิการบดี ศูนย์การศึกษานานาชาติฯ อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 การบินไทย สำนักงานหลานหลวง 1 เก๋งสองตอน
9119 2 ต.ค. 2556 130910201 ฮภ-8151 กองกฎหมาย ไปรับเอกสารที่ว่าการอำเภอธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 09:00 ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9120 2 ต.ค. 2556 130930077 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ กองกลางดูงานต่อรถบัสโดยสาร สอ.ใหม่ 08:00 จ.นครราชสีมา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9121 2 ต.ค. 2556 131010004 40-0786(40ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไป มทร.รัตนโกสินทร์ (แข่งขันกีฬา) ตึกสโมสรข้าราชกร 16:00 ไป มทร.รัตนโกสินทร์ 30 รถบัสโดยสาร
9122 3 ต.ค. 2556 130610153 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9123 3 ต.ค. 2556 130910059 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปนิเทศนักศึกษาสหกิจฯ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:30 Small Room 777 อาคาร Rain Hill ชั้น 5 สุขุมวิท 47 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9124 3 ต.ค. 2556 130910101 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 สถานีวิทยุ/โทรทัศฯ์ โมเดริ์นไนน์ 35 รถบัสโดยสาร
9125 3 ต.ค. 2556 130910176 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุมวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2556 ภาควิชาอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 1 เก๋งสองตอน
9126 3 ต.ค. 2556 130910196 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน (วิ่งแทนรถบัส ) กองกลาง 08:00 กทม 45 รถบัสโดยสาร
9127 3 ต.ค. 2556 130910196 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน (วิ่งแทนรถบัส ) กองกลาง 08:00 กทม 45 ตู้นั่งสี่ตอน
9128 3 ต.ค. 2556 130910196 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน (วิ่งแทนรถบัส ) กองกลาง 08:00 กทม 45 ตู้นั่งสี่ตอน
9129 3 ต.ค. 2556 130920016 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01.BUSจัดนิทรรศการAAD.3 ร่วม2สถาบัน ม.รังสิต+มทร.ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:00 ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
9130 3 ต.ค. 2556 130920017 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01.VANจัดนิทรรศการAAD.3 ร่วม2สถาบัน ม.รังสิต+มทร.ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:00 ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9131 3 ต.ค. 2556 130920018 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02.VANจัดนิทรรศการAAD.3 ร่วม2สถาบัน ม.รังสิต+มทร.ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:00 ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9132 3 ต.ค. 2556 130920019 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03.VANจัดนิทรรศการAAD.3 ร่วม2สถาบัน ม.รังสิต+มทร.ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:00 ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9133 3 ต.ค. 2556 130920020 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04.VANจัดนิทรรศการAAD.3 ร่วม2สถาบัน ม.รังสิต+มทร.ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:00 ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9134 3 ต.ค. 2556 131010009 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปศาลพระขโนง กทม. ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ไปศาลพระขโนง กทม. 1 เก๋งสองตอน
9135 3 ต.ค. 2556 131030001 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (งานมอบหมายจาก อธิการบดี) วิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวะเกษตร) 07:30 จ.ชลบุรี 2 เก๋งสองตอน
9136 4 ต.ค. 2556 130610154 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9137 4 ต.ค. 2556 130910142 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับชาวต่างประเทศ ศูนย์การศึกษานานาชาติฯ อาคาร 5 คณะศิลปกรรม 17:30 สนามบินดอนเมือง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9138 4 ต.ค. 2556 130910179 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี (รองอธิการบดี วิชัย ) หน้า สอ.ใหม่ 08:00 กทม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9139 4 ต.ค. 2556 130910192 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ ( ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน ) รร.ราชบงกช 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9140 4 ต.ค. 2556 130910192 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ ( ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน ) รร.ราชบงกช 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9141 4 ต.ค. 2556 130910192 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ ( ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน ) รร.ราชบงกช 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9142 4 ต.ค. 2556 130920021 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01.BUS ร่วมงาน+เก็บนิทรรศการAAD.3 ร่วม2สถาบัน ม.รังสิต+มทร.ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
9143 4 ต.ค. 2556 130920022 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02.BUS ร่วมงาน+เก็บนิทรรศการAAD.3 ร่วม2สถาบัน ม.รังสิต+มทร.ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
9144 4 ต.ค. 2556 130920023 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01.VAN ร่วมงาน+เก็บนิทรรศการAAD.3 ร่วม2สถาบัน ม.รังสิต+มทร.ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9145 4 ต.ค. 2556 130920024 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02.VAN ร่วมงาน+เก็บนิทรรศการAAD.3 ร่วม2สถาบัน ม.รังสิต+มทร.ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9146 4 ต.ค. 2556 131010008 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ภาควิชาอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
9147 4 ต.ค. 2556 131010019 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน หน้า สอใหม่ 07:30 สุขุมวิท 1 เก๋งสองตอน
9148 5 ต.ค. 2556 130910202 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งวัฒนะ คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 09:00 แจ้งวัฒนะ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9149 5 ต.ค. 2556 131010011 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 09:30 เซ็นทรัลเวิลด์ 2 เก๋งสองตอน
9150 6 ต.ค. 2556 130910194 40-0785(40ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปแข่งฟุตบอล มทร.รัตนโกสินทร์ ตึกสโมสรข้าราชการ 16:00 มทร.รัตนโกสินทร์ 30 รถบัสโดยสาร
9151 7 ต.ค. 2556 130610155 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9152 7 ต.ค. 2556 130910053 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ส่งวาระการประชุม ที่ จามจุรีแสควร์ ม.ศิลปากร แจ้งวัฒนะ ม.เกษตร มจพ. ราม21 สำนักงานอธิการบดี 09:00 จามจุรีแสควร์ ม.ศิลปากร แจ้งวัฒนะ ม.เกษตร มจพ. ราม21 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9153 7 ต.ค. 2556 130910109 ญส-3852 กองคลัง ไปประกันสังคม กรมสรรพากร ตึกอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม กรมสรรพากร 1 เก๋งสองตอน
9154 7 ต.ค. 2556 130910153 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปรับค่าบริการสอบเทียบเครี่องมือวัด ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:10 บริษัท ฟิลพาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด 143 ลาซาล 42 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 1 เก๋งสองตอน
9155 7 ต.ค. 2556 130910162 ฮภ-8151 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมโภชนาการแห่งชาติ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:30 ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
9156 7 ต.ค. 2556 131010017 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปประชุมพร้อมกับคณะทำงาน สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 มูลนิธิชัยพัฒนา 7 ตู้นั่งสี่ตอน
9157 7 ต.ค. 2556 131010023 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน รับ-ส่ง ท่านสู่บุญ บ้านท่านสู่บุญ 08:00 มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9158 8 ต.ค. 2556 130610156 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9159 8 ต.ค. 2556 130910054 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ราม21-รร.ปริ้นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9160 8 ต.ค. 2556 130910055 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ศิลปากร-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:00 ม.ศิลปากร-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
9161 8 ต.ค. 2556 130910056 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:30 แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
9162 8 ต.ค. 2556 130910057 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น 3 เก๋งสองตอน
9163 8 ต.ค. 2556 130910058 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่โรงแรมปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 โรงแรมปริ้นตั้น 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9164 8 ต.ค. 2556 130910163 ฮภ-8151 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมโภชนาการแห่งชา อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:30 ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
9165 8 ต.ค. 2556 131010029 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับวัสดุฝึกสาขานาฏศิลป์ไทย อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 09:00 ตลาดนัดพาหุรัด กทม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9166 8 ต.ค. 2556 131030004 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ดูการต่อรถบ้สโดยสาร กองกลาง สอ.ใหม่ 07:00 บางปะกง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9167 8 ต.ค. 2556 131030013 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ดูการต่อรถบัสโดยสาร กองกลาง สอ.ใหม่ 08:00 จ.ชลบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9168 9 ต.ค. 2556 130610157 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9169 9 ต.ค. 2556 130810176 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.อริยา สุอังคะวาทิน ไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9170 9 ต.ค. 2556 130910083 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อรับนักศึกษาคุณหมิง สนามบินสุวรรณภูมิ 14:30 คณะศิลปศาสตร์ 40 รถบัสโดยสาร
9171 9 ต.ค. 2556 130910084 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อรับนักศึกษาคุณหมิง สนามบินสุวรรณภูมิ 14:30 คณะศิลปศาสตร์ 40 รถบัสโดยสาร
9172 9 ต.ค. 2556 130910145 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ส่งแขกชาวต่างประเทศ หอพักฝึกอบรม 05:00 สนามบินดอนเมือง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9173 9 ต.ค. 2556 130910164 ฮภ-8151 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมโภชนาการแห่งชา อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:30 ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
9174 9 ต.ค. 2556 130910173 นค-4549(10ที่นั่ง) กองคลัง รับใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์จังหวัดปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9175 9 ต.ค. 2556 131010002 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไป มทร.รัตนโกสินทร์ ตึกสโมสรข้าราชการ 16:00 ไป มทร.รัตนโกสินทร์ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9176 9 ต.ค. 2556 131010003 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไป มทร.รัตนโกสินทร์ ตึกสโมสรข้าราชการ 16:00 ไป มทร.รัตนโกสินทร์ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9177 9 ต.ค. 2556 131010024 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปรามอินทรา ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 รามอินทรา 1 เก๋งสองตอน
9178 9 ต.ค. 2556 131010040 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ - ส่ง และขนของ ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9179 9 ต.ค. 2556 131010041 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชมงคลหันตรา คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 09:00 ราชมงคลหันตรา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9180 10 ต.ค. 2556 130610158 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9181 10 ต.ค. 2556 130910009 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยและพัฒนา 12:00 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม. 1 เก๋งสองตอน
9182 10 ต.ค. 2556 130930067 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 07:00 อำเภออินบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 40 รถบัสโดยสาร
9183 10 ต.ค. 2556 131010006 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชมงคลหันตรา คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 09:00 ราชมงคลหันตรา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9184 10 ต.ค. 2556 131010025 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 ไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9185 10 ต.ค. 2556 131010049 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ (พานักศึกษาประเทศจีนไปซื้อของใช้) คณะศิลปศาสตร์ 08:30 BIG-C คลองเจ็ด 80 รถบัสโดยสาร
9186 10 ต.ค. 2556 131010049 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ (พานักศึกษาประเทศจีนไปซื้อของใช้) คณะศิลปศาสตร์ 08:30 BIG-C คลองเจ็ด 80 ตู้นั่งสี่ตอน
9187 10 ต.ค. 2556 131010049 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ (พานักศึกษาประเทศจีนไปซื้อของใช้) คณะศิลปศาสตร์ 08:30 BIG-C คลองเจ็ด 80 ตู้นั่งสี่ตอน
9188 10 ต.ค. 2556 131010049 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ (พานักศึกษาประเทศจีนไปซื้อของใช้) คณะศิลปศาสตร์ 08:30 BIG-C คลองเจ็ด 80 ตู้นั่งสี่ตอน
9189 10 ต.ค. 2556 131010049 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ (พานักศึกษาประเทศจีนไปซื้อของใช้) คณะศิลปศาสตร์ 08:30 BIG-C คลองเจ็ด 80 ตู้นั่งสี่ตอน
9190 10 ต.ค. 2556 131010064 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ส่งเอกสารงานเครื่องราชฯ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ทำเนียบรัฐบาล 1 เก๋งสองตอน
9191 10 ต.ค. 2556 131010066 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี รับ-ส่งเอกสาร ผอ.สอ. หน้า สอ.ใหม่ 13:00 หมู่บ้านสัมมากร 1 เก๋งสองตอน
9192 11 ต.ค. 2556 130610159 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9193 11 ต.ค. 2556 130910139 ออ-1597(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน สถาบันวิจัยและพัฒนา 07:00 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9194 11 ต.ค. 2556 130930068 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 07:00 อำเภออินบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 40 รถบัสโดยสาร
9195 11 ต.ค. 2556 130930074 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานสัมมนา งานกองคลัง (สำรองงานกองคลัง) หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.นครนายก 140 ตู้นั่งสี่ตอน
9196 11 ต.ค. 2556 130930074 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานสัมมนา งานกองคลัง (สำรองงานกองคลัง) หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.นครนายก 140 ตู้นั่งสี่ตอน
9197 11 ต.ค. 2556 130930074 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานสัมมนา งานกองคลัง (สำรองงานกองคลัง) หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.นครนายก 140 ตู้นั่งสี่ตอน
9198 11 ต.ค. 2556 130930074 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ งานสัมมนา งานกองคลัง (สำรองงานกองคลัง) หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.นครนายก 140 ตู้นั่งสี่ตอน
9199 11 ต.ค. 2556 130930074 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ งานสัมมนา งานกองคลัง (สำรองงานกองคลัง) หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.นครนายก 140 ตู้นั่งสี่ตอน
9200 11 ต.ค. 2556 131010001 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ปรับเทียบการผลวัด(เครื่องมือวัด)กับ บริษัท บูรพา เมโทรโลยีซิสเต็ม จำกัด ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:45 บริษัท บูรพา เมทโทรโลยี ซีสเท็ม จำกัด เลขที่ 270 ถนน เปรมใจราษฏร์ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 3 เก๋งสองตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132