ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
9501 18 พ.ย. 2556 131110015 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ(ประชุมไทย-ไต้หวัน) แจ้งให้ทราบ 07:00 แจ้งให้ทราบ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9502 18 พ.ย. 2556 131110080 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปสำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 ไปสำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
9503 18 พ.ย. 2556 131110102 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารไปบันทึกเทปอาศิรวาทถวายพระพร หน้า สอ.ใหม่ 14:00 ช่อง 11 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9504 18 พ.ย. 2556 131110113 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
9505 18 พ.ย. 2556 131110121 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมประกันคุณภาพการศึกษาของสมศ.ที่เมืองทอง แจ้งวัฒนะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 เมืองทอง แจ้งวัฒนะ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
9506 18 พ.ย. 2556 131110123 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ส่งวาระการประชุม ม.ศิลปากร ,จามจุรีสแควร์,แจ้งวัฒนะ,ราม21,ม.เกษตร,มจพ. สำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.ศิลปากร ,จามจุรีสแควร์,แจ้งวัฒนะ,ราม21,ม.เกษตร,มจพ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9507 18 พ.ย. 2556 131110125 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:30 อาคารฟอร์จูน 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9508 18 พ.ย. 2556 131110126 ญส-3852 กองคลัง ติดต่อราชการ ข้างตึกอธิการบดี 10:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
9509 18 พ.ย. 2556 131110132 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” สำนักงานอธิการบดี 07:00 ภายในกรุงเทพ และปริมณฑล 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9510 19 พ.ย. 2556 130610185 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9511 19 พ.ย. 2556 130910076 40-0786(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาจีนไปต่อหนังสือเดินทาง คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ปทุมธานี 30 รถบัสโดยสาร
9512 19 พ.ย. 2556 130910124 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9513 19 พ.ย. 2556 130910128 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9514 19 พ.ย. 2556 130910186 40-0785(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 07:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 40 รถบัสโดยสาร
9515 19 พ.ย. 2556 131010189 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:45 ราม21-รร.ปริ้นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9516 19 พ.ย. 2556 131010190 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:30 แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
9517 19 พ.ย. 2556 131010191 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น 3 เก๋งสองตอน
9518 19 พ.ย. 2556 131010192 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 โรงแรมปริ้นตั้น 1 เก๋งสองตอน
9519 19 พ.ย. 2556 131010197 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ศิลปากร-รร.ปริ้นตั้น ม.ศิลปากร-รร.ปริ้นตั้น 10:00 สำนักงานอธิการบดี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9520 19 พ.ย. 2556 131110012 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ(ประชุมไทย-ไต้หวัน) แจ้งให้ทราบ 06:00 แจ้งให้ทราบ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9521 19 พ.ย. 2556 131110018 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ(ประชุมไทย-ไต้หวัน) แจ้งให้ทราบ 06:00 แจ้งให้ทราบ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9522 19 พ.ย. 2556 131110055 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9523 19 พ.ย. 2556 131110151 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าตรวจเช็คช่วงล่าง กองกลาง 08:00 จ.นนทบุรี 1 รถบัสโดยสาร
9524 20 พ.ย. 2556 130110478 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่หนึ่ง กพน. 11:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 นั่งสามตอนแวน
9525 20 พ.ย. 2556 130910125 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9526 20 พ.ย. 2556 130910129 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9527 20 พ.ย. 2556 130910187 40-0785(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 07:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 40 รถบัสโดยสาร
9528 20 พ.ย. 2556 130910188 40-0786(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 07:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 40 รถบัสโดยสาร
9529 20 พ.ย. 2556 131030002 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 ราชภัฎกาญจนบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9530 20 พ.ย. 2556 131110013 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ(ประชุมไทย-ไต้หวัน) แจ้งให้ทราบ 06:00 แจ้งให้ทราบ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9531 20 พ.ย. 2556 131110016 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ(ประชุมไทย-ไต้หวัน) แจ้งให้ทราบ 06:00 แจ้งให้ทราบ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9532 20 พ.ย. 2556 131110017 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ(ประชุมไทย-ไต้หวัน) แจ้งให้ทราบ 06:00 แจ้งให้ทราบ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9533 20 พ.ย. 2556 131110056 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุมวิชาการความร่วมมือด้านอุดมศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
9534 20 พ.ย. 2556 131110106 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ซื้อของใช้ภายในโครงการ ฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 แม็คโคร 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9535 20 พ.ย. 2556 131110150 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สหกรณ์ (ประชุมงานสหกรณ์แห่งประเทศไทย) บ้านพักราชการ ตึก 36 และ อาคาร สวท. 07:00 สหกรณ์แห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี 3 เก๋งสองตอน
9536 20 พ.ย. 2556 131110171 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองประชาสัมพันธ์ (รับส่งกรรมการสถานีวิทยุ) บ้านท่านเพียน 08:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 เก๋งสองตอน
9537 21 พ.ย. 2556 130610186 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9538 21 พ.ย. 2556 130910118 40-0785(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 08:00 ม. เกษตรศาสตร์, ม. ศรีปทุม, โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 50 รถบัสโดยสาร
9539 21 พ.ย. 2556 130910119 40-0786(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 08:00 ม. เกษตรศาสตร์, ม. ศรีปทุม, โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 50 รถบัสโดยสาร
9540 21 พ.ย. 2556 130910126 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9541 21 พ.ย. 2556 130910130 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9542 21 พ.ย. 2556 131010173 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ท่านสู่บุญ วุฒิวงษ์)ประชุมสภามหาวิทยาลัย 335/34 ซ.อาภาภิรมย์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9543 21 พ.ย. 2556 131010174 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิ(ท่านชุมพล เที่ยงธรรม)ประชุมสภามหาวิทยาลัย บริษัท ไทยนครอินทิเม็ก จำกัด 79 ถ.ประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม. 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 เก๋งสองตอน
9544 21 พ.ย. 2556 131010175 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)ประชุมสภามหาวิทยาลัย 27/50 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 36 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 1 เก๋งสองตอน
9545 21 พ.ย. 2556 131110058 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ รับรอง นายกสภา มทร.ธัญบุรี บางนา ซ.ลาซาน 26 06:00 มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
9546 21 พ.ย. 2556 131110146 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ - ส่ง และขนของในโครงการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:30 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ตึก 13 ชั้น 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9547 21 พ.ย. 2556 131110167 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ฟังสวด คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15:00 วัดนาคกลาง 12 ตู้นั่งสี่ตอน
9548 21 พ.ย. 2556 131110168 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ฟังพระสวดอภิธรรม คุณพ่อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 15:00 วัดนาคกลาง ฝั่งธน กทม. 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9549 21 พ.ย. 2556 131110178 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ฟังสวดพระอภิธรรม ณ วัดนาคกลาง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16:00 วัดนาคกลาง 12 ตู้นั่งสี่ตอน
9550 22 พ.ย. 2556 130610187 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9551 22 พ.ย. 2556 130910120 40-0785(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 08:00 ม. มหิดล ศาลายา, มทร. รัตนโกสินทร์ ศาลายา 50 รถบัสโดยสาร
9552 22 พ.ย. 2556 130910121 40-0786(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 08:00 ม. มหิดล ศาลายา, มทร. รัตนโกสินทร์ ศาลายา 50 รถบัสโดยสาร
9553 22 พ.ย. 2556 130910127 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9554 22 พ.ย. 2556 130910131 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9555 22 พ.ย. 2556 131110072 ญส-3850 กองกฎหมาย เข้าร่วมสัมมนากฎหมาย ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. 2 เก๋งสองตอน
9556 22 พ.ย. 2556 131110099 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุการเรียนการสอน อาคาร 4 ครัวพวงชมภู 08:00 ตลาดไท , แม็คโค คลองหลวง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9557 22 พ.ย. 2556 131110129 ญส-3851 กองกฎหมาย ประสานงานคดีปกครอง หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ 2 เก๋งสองตอน
9558 22 พ.ย. 2556 131110130 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมที่มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:30 มูลนิธิชัยพัฒนา 1 เก๋งสองตอน
9559 22 พ.ย. 2556
ถึง 24 พ.ย. 2556
131130031 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.ศึกษาดูงานอาตารชุดพักอาศัย Condominium คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 อารีย์-พญาไท-สุขุมวิท-ชลบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9560 22 พ.ย. 2556
ถึง 24 พ.ย. 2556
131130032 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.ศึกษาดูงานอาตารชุดพักอาศัย Condominium คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 อารีย์-พญาไท-สุขุมวิท-ชลบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9561 22 พ.ย. 2556
ถึง 24 พ.ย. 2556
131130033 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van.ศึกษาดูงานอาตารชุดพักอาศัย Condominium คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 อารีย์-พญาไท-สุขุมวิท-ชลบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9562 22 พ.ย. 2556
ถึง 24 พ.ย. 2556
131130034 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04Van.ศึกษาดูงานอาตารชุดพักอาศัย Condominium คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 อารีย์-พญาไท-สุขุมวิท-ชลบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9563 23 พ.ย. 2556 130910122 40-0785(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 50 รถบัสโดยสาร
9564 23 พ.ย. 2556 130910123 40-0786(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ 50 รถบัสโดยสาร
9565 23 พ.ย. 2556 131110185 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9566 23 พ.ย. 2556 131110186 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9567 23 พ.ย. 2556 131110187 อร-8846(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9568 24 พ.ย. 2556 131030057 40-0785(40ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชะอำ เพชรบุรี 40 รถบัสโดยสาร
9569 24 พ.ย. 2556 131030060 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชะอำ เพชรบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9570 24 พ.ย. 2556 131030063 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชะอำ เพชรบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9571 24 พ.ย. 2556
ถึง 26 พ.ย. 2556
131130040 อร-8846(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 จ.เพชรบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9572 25 พ.ย. 2556 130610188 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9573 25 พ.ย. 2556 131030058 40-0785(40ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชะอำ เพชรบุรี 40 รถบัสโดยสาร
9574 25 พ.ย. 2556 131030061 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชะอำ เพชรบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9575 25 พ.ย. 2556 131030064 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชะอำ เพชรบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9576 25 พ.ย. 2556 131110135 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญารสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สำนักงานอธิการบดี 15:00 วัดบวรนิเวศวิหาร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9577 25 พ.ย. 2556 131110162 40-0786(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักษึกษาจีนไปต่อหนังสือเดินทาง คณะบริหารธุรกิจ อาคาร4 09:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ปทุมธานี(สถานที่ไป) 30 รถบัสโดยสาร
9578 25 พ.ย. 2556 131110203 ญส-3850 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร หมายเลขโทรศัพท์ 081-8356156 61 ซอยโชคอำนวย ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก กรุงเทพ 06:00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
9579 25 พ.ย. 2556 131110205 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์(บ้านท่านเสริมศักดิ์) คณะครุศาสตร์ 09:00 บ้านท่านเสริมศักดิ์ 1 เก๋งสองตอน
9580 25 พ.ย. 2556 131110208 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าตรวจเช็ค กองกลาง 08:00 โตโยต้าพารากอน 1 เก๋งสองตอน
9581 26 พ.ย. 2556 130610189 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9582 26 พ.ย. 2556 131010098 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา สัมมนาวิชาการ เรื่อง ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:00 ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี นิด้า กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
9583 26 พ.ย. 2556 131030059 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชะอำ เพชรบุรี 40 นั่งสองตอนแวน
9584 26 พ.ย. 2556 131030062 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชะอำ เพชรบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9585 26 พ.ย. 2556 131030065 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชะอำ เพชรบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9586 26 พ.ย. 2556 131110075 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิศวะ คอมพิวเตอร์ )(อ.ออ) วิศวะ 9 ชั้น 08:00 คลอง 5 40 รถบัสโดยสาร
9587 26 พ.ย. 2556 131110209 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกกองพัฒนานักศึกษา 08:30 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2 เก๋งสองตอน
9588 26 พ.ย. 2556 131110210 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี บ้านท่านเสริมศักดิ์ 06:00 มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
9589 26 พ.ย. 2556 131110211 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะคหกรรมศาสตร์ (งานพระศพ วัดบวร ) คณะคหรรมศาสตร์ 08:00 วัดบวร 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9590 26 พ.ย. 2556 131110211 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะคหกรรมศาสตร์ (งานพระศพ วัดบวร ) คณะคหรรมศาสตร์ 08:00 วัดบวร 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9591 27 พ.ย. 2556 130110491 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายทีสอง กพน. 07:30 สกอ. 1 นั่งสามตอนแวน
9592 27 พ.ย. 2556 131010181 ญส-3851 กองคลัง ชำระหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์ปทุม สหกรณ์ ศธ. 1 เก๋งสองตอน
9593 27 พ.ย. 2556 131110115 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ โรงแรมนนทบุรีพาเหรด สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมนนทบุรีพาเหรด 2 เก๋งสองตอน
9594 27 พ.ย. 2556 131110134 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เพื่อไปเข้าร่วมประชุมสัมมนา National Seminar ลานจอดรถ สำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรมบางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท จ.ปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9595 27 พ.ย. 2556 131110156 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ผลงานด้านศิลปะทั้งด้านจิตรกรรมและประติมากรรม ตลอดจนด้านการออกแบบกราฟิกภายในพิพิธภัณฑ์ เพื่อประกอบการเรียนด้านการออกแบบกราฟิก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) 499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 30 รถบัสโดยสาร
9596 27 พ.ย. 2556 131110169 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดดอกไม้หน้าพระศพ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12:00 วัดบวร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9597 27 พ.ย. 2556 131110216 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 ม.มหิดล 1 เก๋งสองตอน
9598 27 พ.ย. 2556 131130013 40-0785(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจของ9 มทร.ครั้งที่5(ไม่ต้องรอรับกลับ) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร4 06:00 มทร.สุวรรรภูมิ ศูนย์วาสุกรี จ.อยุธยา 30 รถบัสโดยสาร
9599 27 พ.ย. 2556 131130055 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ (พานักศึกษาดูงาน) คณะครุศาสตร์ 08:00 จ.อยุธยา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
9600 27 พ.ย. 2556 131130055 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ (พานักศึกษาดูงาน) คณะครุศาสตร์ 08:00 จ.อยุธยา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132