ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
1701 5 เม.ย. 2555 120210483 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม มบ.ชมฟ้า ซ.10 (ขอให้มาถามที่ สวพ.ก่อนเวลานะคะเผื่อเปลี่ยนสถานที่รับ) 13:00 รร.ปทุมวันปริ๊นเซส กทม. 1 เก๋งสองตอน
1702 5 เม.ย. 2555 120310287 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดีหนังสือพิมพ์ข่าวสด ประสานงานกับบรรณาธิการข่าว/ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน กองประชาสัมพันธ์ 08:30 หนังสือพิม์ข่าวสด มติชน กระทรวงศึกษาธิการ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1703 5 เม.ย. 2555 120310404 ญส-3850 กองคลัง ส่งเงินสำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร กองคลัง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:15 ประกันสังคม กรมสรรพากร 1 เก๋งสองตอน
1704 5 เม.ย. 2555 120310486 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลอง 5 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1705 5 เม.ย. 2555 120310490 นค-4530(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงานหุ่นยนต์ดำน้ำฯ และบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 สระว่ายน้ำ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1706 5 เม.ย. 2555 120330045 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา รับคณะกรรมการจัดงานสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา กลับจากการจัดงานฯ (ออกจากโรงแรม 13.30 น.) โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13:30 สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1707 5 เม.ย. 2555 120410001 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ออกบูธประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 ไบเทค บางนา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1708 5 เม.ย. 2555 120410012 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปซื้อของงานรับปริญญาบัตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ 11:00 ห้างแมคโคตลาดไทย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1709 5 เม.ย. 2555 120410013 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน บริษัท เอซีเอพี จำกัด อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 บริษัท เอซีเอพี จำกัด 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1710 5 เม.ย. 2555 120410033 นค-4529(8ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ไปถ่ายวีดีโองานศพ อาคารวิทยบริการ 16:00 วัดธาตุทอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1711 5 เม.ย. 2555 120410043 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะบริหารธุรกิจ ส่งเอกสารสอบให้อาจารย์สอนปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 2 09:30 ธ.กสิกร ซอยอารีย์, TOTสำนักงานใหญ่, SIIT, ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1712 5 เม.ย. 2555 120410046 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 กรมการกงศุล (กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1713 5 เม.ย. 2555 120410048 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน คลอง 9 ตึกอธิการ 08:30 คลอง 9 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1714 5 เม.ย. 2555 120410050 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ท่านสุนทร อรุณานนท์ชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 15:30 วัดธาตุทอง ศาลา 24 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1715 5 เม.ย. 2555 120410055 ญส-3851 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับเอกสาร อาคาร ICT Traning 10:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 เก๋งสองตอน
1716 5 เม.ย. 2555 120410060 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ-ส่งผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ทำข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดลินิวส์ ถนนวิภาวดี 13:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1717 5 เม.ย. 2555 120420006 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานสวดพระอภิธรรมมารดานายกสภา มทร.ธัญบุรี อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 17:00 วัดธาตุทอง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1718 6 เม.ย. 2555 120210431 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการโครงการ U-Xpro 2012 กองพัฒนานักศึกษา 08:00 ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1719 6 เม.ย. 2555
ถึง 8 เม.ย. 2555
120310416 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองไว้ อ.ประสิทธ์ สั่ง กองกลาง 08:30 กองกลาง 45 รถบัสโดยสาร
1720 6 เม.ย. 2555 120410002 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ออกบูธ ประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 ไบเทค บางนา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1721 6 เม.ย. 2555 120410034 นค-4552(10ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ไปถ่ายวีดีโองานศพ อาคารวิทยบริการ 16:00 วัดธาตุทอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1722 6 เม.ย. 2555
ถึง 8 เม.ย. 2555
120420005 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการซ่อมแซมโรงเรียนน้ำท่วม อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 จังหวัดลพบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1723 7 เม.ย. 2555 120220031 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการโครงการ U-Xpro 2012 กองพัฒนานักศึกษา 08:00 ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1724 7 เม.ย. 2555 120310300 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับ-ส่ง อาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาเอก(นายสุนทร) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 16:30 367/186 ถนนจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1725 7 เม.ย. 2555 120410026 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับพระสงค์มาทำพิธีทำบุญ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 มหาวิทยาลัยมหาวชิราลงกร์ราชวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1726 7 เม.ย. 2555 120410030 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ออกบูธประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 ไบเทค บางนา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1727 7 เม.ย. 2555 120410035 นค-4552(10ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ไปถ่ายวีดีโองานศพ อาคารวิทยบริการ 16:00 วัดธาตุทอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1728 7 เม.ย. 2555 120410039 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนาม MOU ที่วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13:00 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1729 7 เม.ย. 2555 120410040 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนาม MOU ที่วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13:00 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1730 8 เม.ย. 2555 120220032 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการโครงการ U-Xpro 2012 กองพัฒนานักศึกษา 08:00 ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1731 8 เม.ย. 2555 120410031 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ออกบูธประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 ไบเทค บางนา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1732 8 เม.ย. 2555 120410078 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ไปงานตัวเเทนลิขสิทธ์ บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 08:00 โรงเเรมสาธรเกรซ เเละเซ็นทรัลเวิล 2 เก๋งสองตอน
1733 9 เม.ย. 2555 120430015 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้บริการวิชาการที่วัดสิงห์สุทธาวาส ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11:00 วัดสิงห์สุทธาวาส อำเภอบางระจันทร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1734 10 เม.ย. 2555
ถึง 11 เม.ย. 2555
120310405 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เพื่อใช้ในงานตรงสุขภาพนักศึกษา ห้องประชุมรินลอุบล 07:00 ภายในมหาวิทยาลัยฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1735 10 เม.ย. 2555 120310439 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมงานวิจัย ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11:30 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จตุจักร กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1736 10 เม.ย. 2555 120310481 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเบิกเนตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร กองประชาสัมพันธ์ 06:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถานีวิทยุฟอร์จูน 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1737 10 เม.ย. 2555 120320027 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับเจ้าอาวาส วัดไผ่ล้อม จ.อยุธยา เบอร์โทรติดต่อ อ.ดาวรุ่ง 0819282661 ถึงวัดไผ่ล้อม จ.อยุธยา เวลา 05.30 น. 04:40 คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) 14 ตู้นั่งสี่ตอน
1738 10 เม.ย. 2555 120410041 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เดินทางไปประชุม มทร.กรุงเทพ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 มทร.กรุงเทพ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1739 10 เม.ย. 2555 120410049 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับกรรมการจัดหาพื้นที่ถาวรเพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุฯ ประชุมที่สถานีวิทยุฯ อาคารฟอร์จูน ตึกสำนักงานอธิการบดี 16:00 อาคารฟอร์จูน รัชดา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1740 10 เม.ย. 2555
ถึง 12 เม.ย. 2555
120410058 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ ลาพักร้อน กองกลาง 08:30 กองกลาง 1 เก๋งสองตอน
1741 10 เม.ย. 2555 120410075 ญส-3852 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุม บ้านพักข้าราชการตึก 27 08:00 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 1 เก๋งสองตอน
1742 10 เม.ย. 2555 120410080 นค-2968(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุม 9 มทร. วงศ์สว่าง 10:00 มทร.กรุงเทพ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1743 10 เม.ย. 2555 120410082 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมสถานีวิทยุ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16:00 อาคารฟอร์จูน (แยก อสมท.) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1744 10 เม.ย. 2555
ถึง 12 เม.ย. 2555
120430010 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 08:00 ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ โครงการหลวงอินทนนท์ บ้านขุนวาง จ.เชียงใหม่ 1 เก๋งสองตอน
1745 11 เม.ย. 2555
ถึง 12 เม.ย. 2555
120210420 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน คลองเก้า อธิการบดี 08:30 คลองเก้า 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1746 11 เม.ย. 2555
ถึง 12 เม.ย. 2555
120210514 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลาพักร้อน 2 วัน กองกลาง 08:00 บ้านพัก 1 นั่งสองตอนแวน
1747 11 เม.ย. 2555 120410054 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ไปซื้อของงานรับปริญญา อาคาร ICT 10:00 แม็คโครังสิต 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1748 11 เม.ย. 2555 120410070 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ. ไปกรมการกงศุล (ขอให้ไปถึงมบ.ชมฟ้า 09.00 น.) มบ.ชมฟ้า ซ.10 09:00 กรมการกงศุล 1 เก๋งสองตอน
1749 11 เม.ย. 2555 120410071 นค-4546(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุม หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1750 11 เม.ย. 2555 120410089 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับหนังสือเดินทาง คณะเทคโนโลยีสื่อสรมวลชน 08:30 กรมการกงศุล 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1751 11 เม.ย. 2555
ถึง 30 พ.ค. 2555
120410095 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี วางพวงหรีด สำนักงานอธิการบดี 14:00 วัดพระศรี ฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1752 11 เม.ย. 2555 120410096 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พบผู้สื่อข่าว ทำข่าวประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ 13:00 คลอง 10 กระทรวงศึกษาธิการ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1753 11 เม.ย. 2555 120410101 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ รับชุดปั๊มน้ำพุลานบัวเหล็ก กพส 13:30 บจก.กรุนฟอร์ท แขวงประเวศ 2 เก๋งสองตอน
1754 12 เม.ย. 2555 120410083 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับเอกสาร/หนังสือเดินทางคืนจากสถานทูต สำนักงานอธิการบดี 08:30 สถานทูตเยอรมัน 1 เก๋งสองตอน
1755 12 เม.ย. 2555 120410097 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ประสานการทำข่าวกับผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ มติชน คม ชัด ลึก กองประชาสัมพันธ์ 09:00 เดลินิวส์ มติชน คม ชัด ลึก 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1756 12 เม.ย. 2555 120410099 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อของงานพระราชทานปริญญาบัตร อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:30 บางลำภู,ท่าพระจันทร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1757 12 เม.ย. 2555 120410107 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
1758 12 เม.ย. 2555 120410110 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปส่งเอกสารให้ผู้อำนวยการที่หมูบ้านชมฟ้า สวพ 11:00 หมู่บ้านชมฟ้า 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1759 16 เม.ย. 2555 120310151 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมหลักสูตร AUN-OA อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1760 16 เม.ย. 2555 120310424 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดตั้งระบบถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด ในพระราชพิธีพระราชทานเครื่องราชฯ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (วิศวฯ 9 ชั้น) 09:00 ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1761 16 เม.ย. 2555 120310426 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดตั้งและทดสอบระบบวงจรปิด หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (วิศวฯ 9 ชั้น) 09:00 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1762 17 เม.ย. 2555
ถึง 30 เม.ย. 2555
120310060 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ใช้ในงานปริญญาบัตร สจส 05:00 ใช้ในงานปริญญาบัตร 5 นั่งสองตอนแวน
1763 17 เม.ย. 2555 120310152 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมหลักสูตร AUN-QA อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1764 17 เม.ย. 2555 120310425 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (วิศวฯ 9 ชั้น) 08:00 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1765 17 เม.ย. 2555 120310427 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (วิศวฯ 9 ชั้น) 08:00 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1766 17 เม.ย. 2555 120310496 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(นายสุนทร) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 วังสวนจิตรลดา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1767 17 เม.ย. 2555 120410100 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 09:00 พารากอน,ตลาด อ.ต.ก , ตลาดไท 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1768 17 เม.ย. 2555 120410115 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ติดตั้งงานแสดงศิลปนิพนธ์ (ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 13:00 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1769 17 เม.ย. 2555 120410116 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ส่งบัตรเชิญบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 บางพลีใหญ่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1770 17 เม.ย. 2555 120410126 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปตลาดไทเพื่อซิ้อของงานรดน้ำดำหัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:30 ตลาดไท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1771 17 เม.ย. 2555 120410129 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขนของที่จะแจกบัณฑิตวันซ้อมย่อย อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 14:00 คณะบริหารธุรกิจ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1772 17 เม.ย. 2555 120410130 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กองประชาสัมพันธ์ 11:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1773 17 เม.ย. 2555 120410131 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขนของที่จะแจกบัณฑิตวันซ้อมย่อย อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 14:00 คณะบริหารธุรกิจ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1774 17 เม.ย. 2555 120410148 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับเอกสาร ตึกอธิการบดี 13:00 รังสิต 1 เก๋งสองตอน
1775 17 เม.ย. 2555 120410158 นค-4530(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา สวดพระอภิธรรมศพพี่สาวท่านอธิการบดี ณ ศาลา 10 วัดเสมียนนารี กทม. สวพ. 17:00 วัดเสมียนนารี กทม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1776 18 เม.ย. 2555 120310153 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมหลักสูตร AUN-QA ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1777 18 เม.ย. 2555 120310340 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ-ส่ง ที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ และประชุมกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ ประชานิเวศร์ 1 09:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1778 18 เม.ย. 2555 120310479 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ภาควิชาทัศนศิลป์(ผศ.ไกรสร ประเสริฐ 084-1232557) อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15:30 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 25 ตู้นั่งสี่ตอน
1779 18 เม.ย. 2555 120310479 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ภาควิชาทัศนศิลป์(ผศ.ไกรสร ประเสริฐ 084-1232557) อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15:30 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 25 ตู้นั่งสี่ตอน
1780 18 เม.ย. 2555 120410052 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ติดต่อเรื่องทุนการศึกษา ตึก สวท. 09:00 กระทรวงศึกษาธิการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1781 18 เม.ย. 2555 120410061 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ จัดซื้อต้นไม้ (แดนไกล) กองกลาง 07:30 ตลาด อ.ต.ก. 2 นั่งสองตอนแวน
1782 18 เม.ย. 2555 120410069 อว-9418(10ที่นั้ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีงานสงกรานต์ มทรธ. สวพ. 12:45 เมธาวี สารสนเทศ มทรธ. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1783 18 เม.ย. 2555 120410073 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้รับส่งนักศึกษารางวัลทุนนริศรานุวัดติวงศ์ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก9ชั้น) 06:00 วิทยาลัยนาฏศิลป์ (วังหน้า) สนามหลวง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1784 18 เม.ย. 2555 120410081 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับท่านสวาสดิ์ร่วมงานราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย ตึกอธิการบดี 11:00 เลขที่ 27 พหลโยธิน ซอย 29 1 เก๋งสองตอน
1785 18 เม.ย. 2555 120410084 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่งานพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมย่อย) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 05:30 วัดเสมียนนารี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1786 18 เม.ย. 2555 120410087 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับแพทย์หญิงบุญล้วน ตึกอธิการบดี 11:00 บ้านแพทย์หญิงบุญล้วน 1 เก๋งสองตอน
1787 18 เม.ย. 2555 120410108 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประกันสังคม จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:50 ประกันสังคม จ.ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1788 18 เม.ย. 2555 120410118 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟังสวดอภิธรรม สวท. 17:30 วัดบางพลัด ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซอย 79 เขตบางพลัด 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1789 18 เม.ย. 2555 120410119 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟังสวดอภิธรรม สวท. 17:30 วัดบางพลัด ถนนจรัลสนิทวศ์ ซอย 79 เขตบางพลัด 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1790 18 เม.ย. 2555 120410120 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับหนังสือบริจาค สำนักงานอธิการบดี 12:00 บ.เคล็ดไทย จำกัด 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1791 18 เม.ย. 2555 120410135 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ รับที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานีวิทยุฯประชุม ประชานิเวศร์ 1 12:30 ตึกสำนักงานอธิการบดี 1 เก๋งสองตอน
1792 18 เม.ย. 2555 120410139 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี จัดซื้อของบวงสรวงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 14:00 รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1793 18 เม.ย. 2555 120410144 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ-ส่งอาหารบัณฑิต อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 06:30 คณะบริหารธุรกิจ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1794 18 เม.ย. 2555 120410188 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14:00 บิ๊กซี คลองหก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1795 19 เม.ย. 2555 120310154 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมหลักสูตร AUN-QA ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1796 19 เม.ย. 2555
ถึง 25 เม.ย. 2555
120310356 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ประสานงานช่วงพิธีพระราชทานปริญญาตั้งแต่วันที่ 19 - 25 เมษายน 2555 เตรียมเอกสารข่าวเผยแพร่ กองประชาสัมพันธ์ 06:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี ,คลอง 10 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1797 19 เม.ย. 2555
ถึง 20 เม.ย. 2555
120310359 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ประสานงาน และเตรียมเอกสารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19-20เมษายน 2555 กองประชาสัมพันธ์ 06:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี , คลอง 10 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1798 19 เม.ย. 2555 120410077 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ติดต่อประสานงานสนามเขาชะโงก กพน. 09:00 จ.นครนายก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1799 19 เม.ย. 2555 120410094 นค-4530(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม มทร.พระนคร หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 มาทร.พระนคร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1800 19 เม.ย. 2555 120410132 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับขนมใช้จัดเลี้ยงหลังเวที อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 10:00 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132