ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
201 23 ธ.ค. 2554 111210033 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:30 สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
202 23 ธ.ค. 2554 111210110 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เบลเยี่ยม) อาคาร 48 พระชันษา 08:00 5 ตู้นั่งสี่ตอน
203 23 ธ.ค. 2554 111210146 นค-4544(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสัมมนา ตึก วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 05:30 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 4 ตู้นั่งสี่ตอน
204 23 ธ.ค. 2554 111210241 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี 14:30 ไปรษณ๊ย์ธํญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
205 23 ธ.ค. 2554 111210250 นค-4550(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าว และพานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ นสพ.คมชัดลึก ฟื้นฟูบูรณะวัดมูลจินดาราม คลองห้า ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 วัดมูลจินดาราม คลองห้า 10 ตู้นั่งสี่ตอน
206 23 ธ.ค. 2554 111210250 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าว และพานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ นสพ.คมชัดลึก ฟื้นฟูบูรณะวัดมูลจินดาราม คลองห้า ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 วัดมูลจินดาราม คลองห้า 10 ตู้นั่งสี่ตอน
207 23 ธ.ค. 2554 111210252 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าว และพานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ นสพ.คมชัดลึก ฟื้นฟูบูรณะวัดมูลจินดาราม คลองห้า ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 วัดมูลจินดาราม คลองห้า 10 ตู้นั่งสี่ตอน
208 23 ธ.ค. 2554 111210263 นค-4550(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุม หอพักฝึกอบรม 09:00 วล.แพทย์แผนไทย+สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
209 23 ธ.ค. 2554 111210273 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี เพื่อรับรองผู้บริหาร (ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร) ห้วยขวาง กทม. 07:00 สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
210 23 ธ.ค. 2554 111210275 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับผ้าสั่งตัดผ้ากุ๊นวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาสิ่งทอฯ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 1 ตู้นั่งสี่ตอน
211 23 ธ.ค. 2554 111210279 นค-4539(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่งหนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
212 23 ธ.ค. 2554 111210307 นค-4543(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พานักศึกษามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูวัดมูลจินดาราม โดยร่วมมือกับหนังสือพิมพ์ คม ชัด ชึก ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 วัดมูลจินดาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
213 23 ธ.ค. 2554 111210310 นค-4546(10ที่นั่ง) กองคลัง นำเงินเข้าบัญชีธนาคาร กองคลัง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลอง 2, ธนาคารกรุงไทย คลอง 4 1 ตู้นั่งสี่ตอน
214 23 ธ.ค. 2554 111210317 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยื่นหนังสือขอลดอากร พร้อม ขอตราสารประกอบสัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:30 สรรพากรธัญบุรี คลอง 2 1 ตู้นั่งสี่ตอน
215 23 ธ.ค. 2554 111210325 ญส-3851 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งหนังสือด่วน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10:00 โรงเรียนสวนนกุหลาบ(ปทุมธานี) 2 เก๋งสองตอน
216 23 ธ.ค. 2554 111210327 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 ศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
217 23 ธ.ค. 2554 111210330 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมร่างแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
218 23 ธ.ค. 2554 111210345 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซื้อของขวัญปีใหม่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:30 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
219 23 ธ.ค. 2554 111210351 นค-4549(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน รับรองแขกชาวอินโดนีเซีย (VIP) หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
220 23 ธ.ค. 2554 111210352 นค-4534(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน รับรองแขกชาวอินโดนีเซีย (VIP) หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ภายใน มทร.ธัญบุรี 11 ตู้นั่งสี่ตอน
221 23 ธ.ค. 2554 111210353 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ทอดผ้าป่าหนังสือ กองพัฒนานักศึกษา 08:00 วัดมูลจินดาราม 1 นั่งสามตอนแวน
222 23 ธ.ค. 2554 111210388 ภศ-5783(4ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับตั๋วเครื่องบินให้ที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 15:00 การบินไทย วิภาวดี 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
223 24 ธ.ค. 2554 111210111 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เบลเยี่ยม) อาคาร 48 พระชันษา 08:00 5 ตู้นั่งสี่ตอน
224 24 ธ.ค. 2554 111210366 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ตู้นั่งสี่ตอน
225 24 ธ.ค. 2554 111220016 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 โรงแรมดิเอ็มเมอร์รัลล์ ถนนรัชดา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
226 25 ธ.ค. 2554 111210112 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เบลเยี่ยม) อาคาร 48 พระชันษา 08:00 5 ตู้นั่งสี่ตอน
227 26 ธ.ค. 2554 111210113 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เบลเยี่ยม) อาคาร 48 พระชันษา 08:00 5 ตู้นั่งสี่ตอน
228 26 ธ.ค. 2554 111210301 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาอาหารฯ อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 09:00 โลตัส คลอง 7 5 ตู้นั่งสี่ตอน
229 26 ธ.ค. 2554 111210319 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ไปประชุม หอพักฝึกอบรม มทร.ธัญบุรี 07:30 กระทรวงสาธารณสุข+ม.รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
230 26 ธ.ค. 2554 111210321 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับส่งนักศึกษามา มทร.คลอง 6 ศูนย์รังสิต 07:00 มทร.ธัญบุรี คลอง 6 40 รถบัสโดยสาร
231 26 ธ.ค. 2554 111210340 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 12:30 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ถนนมิตรไมตรี ดินแดง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
232 26 ธ.ค. 2554 111210344 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการด้านพัฒนานักศึกษา กพน 16:30 ลาดพร้าว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
233 26 ธ.ค. 2554 111210355 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการด้านพัฒนานักศึกษา กพน 16:30 ลาดพร้าว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
234 26 ธ.ค. 2554 111210356 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ประชุมปฎิบัติงาน กบข. สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมเอเซีย 2 เก๋งสองตอน
235 26 ธ.ค. 2554 111210364 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา นำเช็คเข้าบัญชี อาคาร ICT 10:00 ธนาคารกรุงศรี คลอง 7 2 ตู้นั่งสี่ตอน
236 26 ธ.ค. 2554 111210386 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ นำกระเช้าไปสวัสดีปีใหม่ผู้สื่อข่าวที่กระทรวงศึกษาธิการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 กระทรวงศึกษาธิการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
237 26 ธ.ค. 2554 111210392 นค-4550(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ไปประชุม หอพักฝึกอบรม มทร.ธัญบุรี 07:30 กระทรวงสาธารณสุข+ม.รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
238 26 ธ.ค. 2554 111210393 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ประชุมสามัญประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิทาคาฮาชิ อาคาร 48 พระชันษา 08:00 โรงแรม Four Season Hotel ถนนราชดำริ 1 เก๋งสองตอน
239 26 ธ.ค. 2554 111210395 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 12:30 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดินแดง 1 เก๋งสองตอน
240 26 ธ.ค. 2554 111210401 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ชี้แจงงบประมาณ สำนักงานอธิการบดี 07:30 สำนักงบประมาณ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
241 26 ธ.ค. 2554 111210409 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการด้านพฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17:00 โรงแรมรามาการ์เด้น 5 ตู้นั่งสี่ตอน
242 26 ธ.ค. 2554 111210410 นค-4554(10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงานอธฺการบดี ชั้น 2 14:30 ไปรษณีย์ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
243 26 ธ.ค. 2554 111210413 นค-4549(10ที่นั่ง) กองคลัง ไปงานสวดพระอภิธรรมศพ กองคลัง ตึกสำนักงานอธิการบดี 16:30 วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
244 26 ธ.ค. 2554 111220018 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปงานสวดพระอภิธรรมศพ กองคลัง 16:30 วัดธาตุทอง กรุงเทพ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
245 27 ธ.ค. 2554 111210114 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เบลเยี่ยม) อาคาร 48 พระชันษา 08:00 5 ตู้นั่งสี่ตอน
246 27 ธ.ค. 2554 111210177 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวุฒิฯ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 รัฐสภา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
247 27 ธ.ค. 2554 111210312 ญส-3850 คณะศิลปศาสตร์ รายงานตัว 90 วัน ของนักศึกษาจีนสิบสองปันนา รุ่นที่ 5 คณะศิลปศาสตร์ 09:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามโค จังหวัดปทุมธานี 2 เก๋งสองตอน
248 27 ธ.ค. 2554 111210328 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ไปเข้าเล่มสมุดลงนามถวายพระพร อาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 ห้างหุ้นส่วนภัทรการพิมพ์ (เสาชิงช้า) 1 เก๋งสองตอน
249 27 ธ.ค. 2554 111210370 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
250 27 ธ.ค. 2554 111210403 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ติดต่อสนาม/ซื้อของ กพน. 09:00 สนามวินเซอร์/ร้านอุปกรณ์กอล์ฟ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
251 27 ธ.ค. 2554 111210411 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุม วข.ศาลายา วิศว 9ชั้น 09:00 วขศาลายา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
252 27 ธ.ค. 2554 111210412 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตึก ICT 13:30 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คลองเจ็ด 2 ตู้นั่งสี่ตอน
253 27 ธ.ค. 2554 111210416 นค-4550(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุม หอพักฝึกอบรม 08:00 กระทรวงสาธารณสุข 1 ตู้นั่งสี่ตอน
254 27 ธ.ค. 2554 111210417 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง หนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
255 27 ธ.ค. 2554 111210421 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 กระทรวงยุติธรรม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
256 27 ธ.ค. 2554 111210431 ญส-3851 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ไปสำนักงบประมาณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 13:30 สำนักงบประมาณ 1 เก๋งสองตอน
257 27 ธ.ค. 2554 111210434 นค-4539(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ แจกของช่วยอุทกภัย สำนักงานอธิการบดี 10:00 พรธิสาร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
258 27 ธ.ค. 2554 111210436 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ไปรับกระเช้าของขวัญที่แพทย์แผนไทย ตึกสำนังานอธิการบดี 10:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
259 27 ธ.ค. 2554 111210444 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี 14:20 61 ซ.โชคชัยอำนวย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
260 27 ธ.ค. 2554 111230046 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ตึกสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) 12:00 กรีนฟาร์ม จ.สระบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
261 28 ธ.ค. 2554 111210115 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เบลเยี่ยม) อาคาร 48 พระชันษา 08:00 5 ตู้นั่งสี่ตอน
262 28 ธ.ค. 2554 111210295 ญส-3852 กองคลัง ส่งเช็คค่าหุ้น เงินกู้สหกรณ์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ปทุม, สหกรณ์ ศธ.,สกสค.และ ธ.ออมสิน 1 เก๋งสองตอน
263 28 ธ.ค. 2554 111210333 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งรายงานการประชุม(จัดซื้อวัสดุ) กพน 14:00 รังสติ 1 นั่งสามตอนแวน
264 28 ธ.ค. 2554 111210342 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เชิญเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นัศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ 09:00 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
265 28 ธ.ค. 2554 111210373 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอยืมของที่วัดหว่านบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13:00 วัดหว่านบุญ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
266 28 ธ.ค. 2554 111210383 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับกรรมการบริหารสถานีวิทยุประชุม ตึกสำนักงานอธิการบดี 14:00 สถานีวิทยุฯ อาคารฟอร์จูน รัชดา 7 ตู้นั่งสี่ตอน
267 28 ธ.ค. 2554 111210415 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ คณะศิลปศาสตร์ 16:00 วัดธาตทอง ถนนสุขุมวิท เอกมัย กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
268 28 ธ.ค. 2554 111210440 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประชุม พิพิธภัณฑ์บัว 09:00 ศาลากลางปทุม - รัฐสภา 1 เก๋งสองตอน
269 28 ธ.ค. 2554 111210442 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสารเเก้ไขสิทธิบัตรเเละอนุสิทธิบัตร จำนวน 2 ฉบับ โค้งบ้านดิน ตรงข้ามสโมสรองค์การนักศึกษา 13:00 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี 1 เก๋งสองตอน
270 28 ธ.ค. 2554 111210445 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ-ส่ง ที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานีวิทยุประชุมฯ ประชานิเวศร์ 1 10:00 อาคารฟอร์จูนทาวน์ รัชดา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
271 28 ธ.ค. 2554 111210447 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน นำเสนองบประมาณอุทกภัย หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 สำนักงบประมาณ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
272 28 ธ.ค. 2554 111210448 บต-7332 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขนของภายในมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 11:00 จุดทิ้งขยะภายในมหาวิทยาลัย 5 กระบะบรรทุก 4 ล้อ
273 28 ธ.ค. 2554 111210456 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ติดต่อราชการเรื่องประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ณ ราชภัฏนครปฐม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11:00 ราชภัฏนครปฐม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
274 28 ธ.ค. 2554 111210457 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ในภาระงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10:30 5 ตู้นั่งสี่ตอน
275 28 ธ.ค. 2554 111210463 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ติดตั้งอุปกรณ์ กองพัฒนาอาคารสถานที่ 13:30 ศูนย์รังสิต 5 ตู้นั่งสี่ตอน
276 29 ธ.ค. 2554 111210116 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เบลเยี่ยม) อาคาร 48 พระชันษา 08:00 5 ตู้นั่งสี่ตอน
277 29 ธ.ค. 2554 111210381 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปรับ-ส่งพระที่วัดหว่านบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:00 วัดหว่านบุญ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
278 29 ธ.ค. 2554 111210430 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาชาวต่างชาติไปต่อวีซ่า(เยอรมัน) คณะบริหารธุรกิจ 13:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดปทุมธานี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
279 29 ธ.ค. 2554 111210441 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ติดต่องานประกันสังคม ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
280 29 ธ.ค. 2554 111210451 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่องาน กองคลัง 09:00 สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และกระทรวงศึกษาธิการ 2 เก๋งสองตอน
281 29 ธ.ค. 2554 111210460 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม/เข้า่ร่วมการประชุม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก 1 เก๋งสองตอน
282 29 ธ.ค. 2554 111210461 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ฝาก-ถอนเงิน เข้าเช็ค กพน. 13:00 ธ.กรุงศรีอธยุธยา (คลอง 7) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
283 29 ธ.ค. 2554 111210464 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ตึกวิศวฯ) 07:00 สุขุมวิท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
284 29 ธ.ค. 2554 111210465 ภศ-5783(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมของตักบาตร กพน. 15:30 บริเวณหอประชุมใหญ่ 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
285 29 ธ.ค. 2554 111210466 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมของตักบาตร กพน. 05:30 บริเวณหอประชุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
286 29 ธ.ค. 2554 111210469 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ส่งของขวัญ สำนักงานอธิการบดี 12:00 จังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
287 29 ธ.ค. 2554 111210486 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปซื้อของ กพน 13:00 คลอง 7 2 นั่งสามตอนแวน
288 29 ธ.ค. 2554 111220020 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปงานเผาศพ กองคลัง 14:30 วัดธาตุทอง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
289 29 ธ.ค. 2554 111220021 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปงานเผาศพ กองคลัง 14:30 วัดธาตุทอง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
290 29 ธ.ค. 2554 111220027 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจเยี่ยมนักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ตึกวิศวฯ) 18:00 สายไหม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
291 29 ธ.ค. 2554 111230042 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 70 รถบัสโดยสาร
292 29 ธ.ค. 2554 111230043 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 อำเภอบางบาล จังหวัดอยุธยา 7 ตู้นั่งสี่ตอน
293 29 ธ.ค. 2554 111230044 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ช่วยเหลือฟื้นฟูผุ้ประสบอุทกภัย บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองประชาสัมพันธ์ 08:00 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
294 30 ธ.ค. 2554 111210387 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดซื้อวัสดุใจการจัดทำอาหารทดสอบการชิมและสาธิต งาน Bol Fair 2011 อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 09:00 ตลาดไทย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
295 30 ธ.ค. 2554 111210420 นค-4550(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง หนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
296 30 ธ.ค. 2554 111210428 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 14:30 ไปรษณีย์ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
297 30 ธ.ค. 2554 111210468 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อติดต่อราชการที่กระทรวง คณะ 08:00 กระทรวงศึกษาธิการ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
298 30 ธ.ค. 2554 111210473 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปแจกของขวัญ กพน. 13:00 ภายนอกมหาวิทยาลัย 2 นั่งสามตอนแวน
299 30 ธ.ค. 2554 111210496 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี มอบของขวัญ ของอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 09:30 สนง.ป.ป.ช., กระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
300 30 ธ.ค. 2554 111210497 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปส่งเอกสาร ตึก ฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 09:00 เทคโนธานี คลอง 5 1 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132