ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
5301 16 ธ.ค. 2555 121110351 40-0785(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาฯ หน้าตึกวิทยบริการ 09:00 ชลบุรี 50 รถบัสโดยสาร
5302 16 ธ.ค. 2555 121120017 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับอาจารย์มาสอนนักศึกษา ป.เอก(ดร.กัลยา) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 บ้านเลขที่ 367/186 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5303 16 ธ.ค. 2555 121120029 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปแจกเบอร์ชัวร์งานวิ่งการกุศล กพน 05:30 สะพานพระราม8 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5304 16 ธ.ค. 2555 121210244 นค-4556 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พาอาจารย์โครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ไปสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น พัฒนาการ และบางปูสมุทรปราการ ราชบงกช 08:00 สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น และ บางปู 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5305 16 ธ.ค. 2555 121220009 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 13:00 วัดลำกระดาน กรุงเทพมหานคร 30 ตู้นั่งสี่ตอน
5306 16 ธ.ค. 2555 121220009 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 13:00 วัดลำกระดาน กรุงเทพมหานคร 30 ตู้นั่งสี่ตอน
5307 16 ธ.ค. 2555 121220016 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01อำนวยการ โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16ธค.55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 SCG ถนนเลียบทางด่วน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5308 16 ธ.ค. 2555 121220017 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02อำนวยการ โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16ธค.55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 SCG ถนนเลียบทางด่วน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5309 16 ธ.ค. 2555 121220018 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำรวจพื้นที่บริการโครงการวิชาการ อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 05:30 ปราจีนบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
5310 16 ธ.ค. 2555 121220019 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำรวจพื้นที่บริการโครงการวิชาการ อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 05:30 ปราจีนบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
5311 16 ธ.ค. 2555 121220024 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับนักศึกษาและอาจารย์กลับจากซ่อมแซมวัด วัดใหญ่โพธาราม จ.นครนายก 15:00 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5312 16 ธ.ค. 2555 121220026 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า ลานจอดรถ กองพัฒนานักศึกษา 17:00 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5313 17 ธ.ค. 2555 121010142 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประสานงานคดีอาญา หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 12:55 ศาลจังหวัดธัญบุรี 2 นั่งสามตอนแวน
5314 17 ธ.ค. 2555 121010153 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
5315 17 ธ.ค. 2555 121030075 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5316 17 ธ.ค. 2555 121110307 นค-4535 (10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ขนของบริเวณมหาวิทยาลัย กพน 09:30 บริเวณมหาวิทยาลัย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5317 17 ธ.ค. 2555 121110309 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ มทร.ธัญบุรี 07:00 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 4 เก๋งสองตอน
5318 17 ธ.ค. 2555 121110320 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ TG 302 เครื่องลงเวลา 16.40 น. 15:45 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5319 17 ธ.ค. 2555 121210025 ญส-3850 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมท่ีกระทรวงศึกษาธิการ คณะศิลปศาสตร์ 11:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
5320 17 ธ.ค. 2555 121210026 นค-4554(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ ผอ จากสนามบินดอนเมือง สนามบินดอนเมือง 17:00 บ้านพัก 1695 ม ชมฟ้า ซ 10 ถ รังสิต-นครนายก อ ธัญบุรี ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5321 17 ธ.ค. 2555 121210106 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01อำนวยการ โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17ธค.55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 SCG ถนนเลียบทางด่วน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5322 17 ธ.ค. 2555 121210107 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02อำนวยการ โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17ธค.55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 SCG ถนนเลียบทางด่วน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5323 17 ธ.ค. 2555 121210108 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03อำนวยการ โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17ธค.55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 SCG ถนนเลียบทางด่วน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5324 17 ธ.ค. 2555 121210109 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04อำนวยการ โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17ธค.55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 SCG ถนนเลียบทางด่วน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5325 17 ธ.ค. 2555 121210111 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:30 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9 ตู้นั่งสี่ตอน
5326 17 ธ.ค. 2555 121210122 นค-4539(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน กลับจากไปศึกษาดูงาน ณ สหภาพพม่า สนามบินสุวรรณภูมิ 15:00 อาคารบ้านพักราชการ อาคาร 36 7 ตู้นั่งสี่ตอน
5327 17 ธ.ค. 2555 121210123 นค-4546(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน กลับจากไปศึกษาดูงาน ณ สหภาพพม่า สนามบินสุวรรณภูมิ 15:00 อาคารบ้านพักราชการ อาคาร 36 7 ตู้นั่งสี่ตอน
5328 17 ธ.ค. 2555 121230013 40-0785(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 บางประอิน (จังหวัดอยุธยา) 40 รถบัสโดยสาร
5329 18 ธ.ค. 2555 121010154 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
5330 18 ธ.ค. 2555 121010210 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 2 นั่งสามตอนแวน
5331 18 ธ.ค. 2555 121110301 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา พานักศึกษา เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 กองพัฒนานักศึกษา 08:30 มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5332 18 ธ.ค. 2555 121110310 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ มทร.ธัญบุรี 07:00 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5333 18 ธ.ค. 2555 121210030 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬา-เกษตร สำนักงานอธิการบดี 10:00 ม.จุฬา-ม.เกษตร 2 เก๋งสองตอน
5334 18 ธ.ค. 2555 121210031 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ืทรงคุณวุฒิที่ ม.เกษตร สำนักงานอธิการบดี 11:00 ม.เกษตร 2 เก๋งสองตอน
5335 18 ธ.ค. 2555 121210085 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกสอน อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 โรงเรียนวัดนาวง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5336 18 ธ.ค. 2555 121210101 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01อำนวยการ โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18ธค.55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 SCG ถนนเลียบทางด่วน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5337 18 ธ.ค. 2555 121210102 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02อำนวยการ โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18ธค.55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 SCG ถนนเลียบทางด่วน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5338 18 ธ.ค. 2555 121210103 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03อำนวยการ โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18ธค.55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 SCG ถนนเลียบทางด่วน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5339 18 ธ.ค. 2555 121210114 อร-8846(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ไปร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 05:00 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5340 18 ธ.ค. 2555 121210119 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วม งานโครงการร่วมมือหลักสูตรอัธยาศัยกับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล คณะศิลปศาสตร์ 12:00 โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล 11 ตู้นั่งสี่ตอน
5341 18 ธ.ค. 2555 121210124 นค-4556 สำนักงานอธิการบดี ไปรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล) กระทรวงศึกษาธิการ (ตึกรัชมังคลาฯ) สำนักงานผู้ตรวจราชการ ชั้นลอย 13:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี วิทยาเขตรังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5342 18 ธ.ค. 2555 121210182 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับกรรมการสภามทร.ธัญบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ(ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)รับท่านเวลา 15.00 น. รับที่บ้านเลขที่ 27/50 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 36 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 13:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี วิทยาเขตรังสิต 1 เก๋งสองตอน
5343 18 ธ.ค. 2555 121210246 นค-4543(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับเอกสารการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 10:00 บริษัทการบินไทยหลานหลวง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5344 18 ธ.ค. 2555 121230014 40-0785(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 บางประอิน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 40 รถบัสโดยสาร
5345 19 ธ.ค. 2555 121010130 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม คกก.บห.วิชาการและวิจัย มังคลอุบล สวพ. 09:15 มังคลอุบล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5346 19 ธ.ค. 2555 121010155 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย ภายในและภายนอกมหาลัย 08:30 สจส 3 นั่งสองตอนแวน
5347 19 ธ.ค. 2555 121010350 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานีวิทยุประชุม ประชานิเวศร์ 1 10:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5348 19 ธ.ค. 2555 121110311 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ มทร.ธัญบุรี 07:00 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 4 เก๋งสองตอน
5349 19 ธ.ค. 2555 121110346 ญส-3850 กองประชาสัมพันธ์ รับที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ ประชุม สนามบินดอนเมือง, ประชานิเวศร์ 1 10:30 ตึกสำนักงานอธิการบดี 2 เก๋งสองตอน
5350 19 ธ.ค. 2555 121130012 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประสานงาน ดร.สมหมาย ผิวสอาด 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 40 รถบัสโดยสาร
5351 19 ธ.ค. 2555 121130013 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)จำกัด ผู้ประสานงาน ดร.สมหมาย ผิวสอาด08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5352 19 ธ.ค. 2555 121130022 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนที่วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ.สระบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ.สระบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5353 19 ธ.ค. 2555 121210023 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับกรรมการบริหารสถานีวิทยุประชุมฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 14:00 ลาดพร้าว 71 6 ตู้นั่งสี่ตอน
5354 19 ธ.ค. 2555 121210048 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11:30 สถาบันวจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5355 19 ธ.ค. 2555 121210086 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นิเทศนักนักษศึกษาฝึกสอน อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5356 19 ธ.ค. 2555 121210087 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปหมู่บ้านจักรสานไม้ไผ่ จ.อ่างทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 อ่างทอง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5357 19 ธ.ค. 2555 121210178 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาไปดูงานในสถานประกอบการ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 37 ตู้นั่งสี่ตอน
5358 19 ธ.ค. 2555 121210179 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูงาน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 37 ตู้นั่งสี่ตอน
5359 19 ธ.ค. 2555 121210180 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูงาน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 37 ตู้นั่งสี่ตอน
5360 19 ธ.ค. 2555 121210181 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูงาน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 37 ตู้นั่งสี่ตอน
5361 19 ธ.ค. 2555 121210278 นค-4534(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:30 ภายในและภายนอก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5362 20 ธ.ค. 2555 121010156 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย ภายในและภายนอกมหาลัย 08:25 สจส 2 นั่งสองตอนแวน
5363 20 ธ.ค. 2555 121010211 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 2 นั่งสามตอนแวน
5364 20 ธ.ค. 2555 121010401 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู็เชี่ยวชาญทำการสอนของภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5,บ้านอ.สุวรรณี และบ้านอ.สอิ้ง แถวราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,วิทยาลัยนาฏศิลป์รับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5365 20 ธ.ค. 2555 121030076 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกาาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5366 20 ธ.ค. 2555 121110202 นค-4544(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล site visits ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานอธิการบดี 07:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5367 20 ธ.ค. 2555 121110203 นค-4539(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล site visits ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5368 20 ธ.ค. 2555 121110312 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ มทร.ธัญบุรี 07:00 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 4 เก๋งสองตอน
5369 20 ธ.ค. 2555 121110352 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) 27/50 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 36 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
5370 20 ธ.ค. 2555
ถึง 29 ธ.ค. 2555
121130068 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา รายวิชาภูมิทัศน์วัฒนธรรม N.01ธค. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 แพร่-น่าน-ลำปาง-เชียงใหม่-เพชรบูรณ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5371 20 ธ.ค. 2555
ถึง 29 ธ.ค. 2555
121130069 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา รายวิชาภูมิทัศน์วัฒนธรรม N.02ธค. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 แพร่-น่าน-ลำปาง-เชียงใหม่-เพชรบูรณ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5372 20 ธ.ค. 2555
ถึง 29 ธ.ค. 2555
121130070 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา รายวิชาภูมิทัศน์วัฒนธรรม N.03ธค. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 แพร่-น่าน-ลำปาง-เชียงใหม่-เพชรบูรณ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5373 20 ธ.ค. 2555 121210036 นค-4546(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิประชุม ม.ศิลปากร(ท่าพระจันทร)-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 10:00 ม.ศิลปากร(ท่าพระจันทร)-มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5374 20 ธ.ค. 2555 121210037 นค-4527(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผุ้ืทรงคุณวุฒิประชุม สนามบินสุวรรณภูมิ-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 10:30 สนามบินสุวรรณภูมิ-มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5375 20 ธ.ค. 2555 121210038 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ืทรงคุณวุฒิประชุม มศว.องค์รักษ์-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 10:30 มศว.องค์รักษ์-มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5376 20 ธ.ค. 2555 121210064 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม สภา มทรธ. สวพ. 08:45 มังคลอุบล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5377 20 ธ.ค. 2555 121210219 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมสภา มทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 08:00 วข.ปทุมธานี (ศูนย์รังสิต) 35 รถบัสโดยสาร
5378 20 ธ.ค. 2555 121210220 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ รับส่งผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ทำข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ กองประชาสัมพันธ์ 07:00 บางบัวทอง องครักษ์ บางนา 3 เก๋งสองตอน
5379 20 ธ.ค. 2555 121210258 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ-ส่งพระ กพน. 09:30 วัดหวานบุญ 9 ตู้นั่งสี่ตอน
5380 20 ธ.ค. 2555 121210280 นค-4534(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/55 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มบ.ชมฟ้า ซ.10 07:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จ.ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5381 20 ธ.ค. 2555 121210291 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปรับของขวัญปีใหม่ กองประชาสัมพันธ์ 10:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5382 21 ธ.ค. 2555 121010157 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย ภายในและภายนอกมหาลัย 08:30 สจส 3 นั่งสองตอนแวน
5383 21 ธ.ค. 2555 121110171 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:00 อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
5384 21 ธ.ค. 2555 121110172 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:00 อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
5385 21 ธ.ค. 2555 121110173 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:00 อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
5386 21 ธ.ค. 2555 121110174 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:00 อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 30 รถบัสโดยสาร
5387 21 ธ.ค. 2555 121110313 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ มทร.ธัญบุรี 07:00 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 4 เก๋งสองตอน
5388 21 ธ.ค. 2555 121110318 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองกฎหมาย ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 ศาลจังหวัดธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5389 21 ธ.ค. 2555 121130026 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนที่วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10:00 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5390 21 ธ.ค. 2555 121210004 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงาน มทร.ธัญบุรี มทร.ธัญบุรี 08:00 มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5391 21 ธ.ค. 2555 121210004 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงาน มทร.ธัญบุรี มทร.ธัญบุรี 08:00 มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5392 21 ธ.ค. 2555 121210004 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงาน มทร.ธัญบุรี มทร.ธัญบุรี 08:00 มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5393 21 ธ.ค. 2555 121210004 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงาน มทร.ธัญบุรี มทร.ธัญบุรี 08:00 มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5394 21 ธ.ค. 2555 121210004 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงาน มทร.ธัญบุรี มทร.ธัญบุรี 08:00 มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5395 21 ธ.ค. 2555 121210004 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงาน มทร.ธัญบุรี มทร.ธัญบุรี 08:00 มทร.ธัญบุรี 1 นั่งสามตอนแวน
5396 21 ธ.ค. 2555 121210004 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงาน มทร.ธัญบุรี มทร.ธัญบุรี 08:00 มทร.ธัญบุรี 1 รถบัสโดยสาร
5397 21 ธ.ค. 2555 121210207 นค-4539(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมแผน งปม.57 + รองฯฝบ. ประชุม วช. สวพ. 09:20 มังคลอุบล+วช. กทม. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5398 22 ธ.ค. 2555 121110314 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ มทร.ธัญบุรี 07:00 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 4 เก๋งสองตอน
5399 22 ธ.ค. 2555 121210290 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 TOT องค์การโทรศัพท์ งามวงศ์วาน 2 เก๋งสองตอน
5400 22 ธ.ค. 2555 121220027 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับกลุ่มโอท็อป ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 07:00 คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารอาคาร 4 10 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132