ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
10301 22 ก.พ. 2557
ถึง 23 ก.พ. 2557
131230029 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ศึกษาดูงาน จ.กาญจนบุรี (กองกลาง) สอ.ใหม่ 08:00 จ.กาญจนบุรี 140 ตู้นั่งสี่ตอน
10302 22 ก.พ. 2557
ถึง 23 ก.พ. 2557
131230029 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ศึกษาดูงาน จ.กาญจนบุรี (กองกลาง) สอ.ใหม่ 08:00 จ.กาญจนบุรี 140 ตู้นั่งสี่ตอน
10303 22 ก.พ. 2557
ถึง 23 ก.พ. 2557
131230029 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ศึกษาดูงาน จ.กาญจนบุรี (กองกลาง) สอ.ใหม่ 08:00 จ.กาญจนบุรี 140 ตู้นั่งสี่ตอน
10304 22 ก.พ. 2557
ถึง 23 ก.พ. 2557
131230029 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ ศึกษาดูงาน จ.กาญจนบุรี (กองกลาง) สอ.ใหม่ 08:00 จ.กาญจนบุรี 140 ตู้นั่งสี่ตอน
10305 22 ก.พ. 2557
ถึง 23 ก.พ. 2557
131230029 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ ศึกษาดูงาน จ.กาญจนบุรี (กองกลาง) สอ.ใหม่ 08:00 จ.กาญจนบุรี 140 ตู้นั่งสี่ตอน
10306 22 ก.พ. 2557
ถึง 23 ก.พ. 2557
131230029 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ ศึกษาดูงาน จ.กาญจนบุรี (กองกลาง) สอ.ใหม่ 08:00 จ.กาญจนบุรี 140 ตู้นั่งสี่ตอน
10307 22 ก.พ. 2557
ถึง 23 ก.พ. 2557
131230035 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ อบรม งานสัมมนา กองกลาง กองกลาง 08:00 จ.กาญจนบุรี 150 ตู้นั่งสี่ตอน
10308 22 ก.พ. 2557
ถึง 23 ก.พ. 2557
131230035 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ อบรม งานสัมมนา กองกลาง กองกลาง 08:00 จ.กาญจนบุรี 150 เก๋งสองตอน
10309 22 ก.พ. 2557
ถึง 23 ก.พ. 2557
131230035 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ อบรม งานสัมมนา กองกลาง กองกลาง 08:00 จ.กาญจนบุรี 150 เก๋งสองตอน
10310 22 ก.พ. 2557
ถึง 23 ก.พ. 2557
131230035 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ อบรม งานสัมมนา กองกลาง กองกลาง 08:00 จ.กาญจนบุรี 150 เก๋งสองตอน
10311 24 ก.พ. 2557
ถึง 25 ก.พ. 2557
131130070 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง (คณะศิลปศาสตร์ อ.ประสิทธ์) ์คณะศิลปศาสตร์ 08:00 ต่างจังหวัด(ยังไม่ระบุสถานที่) 80 รถบัสโดยสาร
10312 24 ก.พ. 2557
ถึง 25 ก.พ. 2557
131130070 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง (คณะศิลปศาสตร์ อ.ประสิทธ์) ์คณะศิลปศาสตร์ 08:00 ต่างจังหวัด(ยังไม่ระบุสถานที่) 80 รถบัสโดยสาร
10313 24 ก.พ. 2557 131210015 ญส-3852 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w16.รับวิทยากร ถนนตากสิน 06:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
10314 24 ก.พ. 2557 140110123 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมฟังสัมมนาของบริษัท mfec คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 มหาสิทยาลัยบูรพา กำแพงแสง ชลบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10315 24 ก.พ. 2557 140110164 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการ CGIA หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบรี 07:30 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
10316 24 ก.พ. 2557 140210034 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ส่งวาระการประชุม ที่ ม.ศิลปากร,ม.เกษตร,จุฬา,มจพ.,ราม21,แจ้งวัฒนะ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.ศิลปากร,ม.เกษตร,จุฬา,มจพ.,ราม21,แจ้งวัฒน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10317 24 ก.พ. 2557 140210074 ญส-3851 กองคลัง ไปติดต่องานกรมบัญชีกลาง ข้างตึกอธิการ 10:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
10318 24 ก.พ. 2557 140210080 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน คลองสามวา คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 11:00 เขตคลองสามวา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10319 24 ก.พ. 2557 140220003 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคระเทคโนเกษตร ศูนย์รังสิต 04:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 24 ตู้นั่งสี่ตอน
10320 24 ก.พ. 2557 140220003 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคระเทคโนเกษตร ศูนย์รังสิต 04:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 24 ตู้นั่งสี่ตอน
10321 24 ก.พ. 2557 140220003 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคระเทคโนเกษตร ศูนย์รังสิต 04:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 24 ตู้นั่งสี่ตอน
10322 24 ก.พ. 2557 140220003 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคระเทคโนเกษตร ศูนย์รังสิต 04:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 24 ตู้นั่งสี่ตอน
10323 25 ก.พ. 2557 140110165 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบรี 07:30 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
10324 25 ก.พ. 2557
ถึง 27 ก.พ. 2557
140130044 ฮภ-8150 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย อาคาร 48 พระชันษา 07:00 วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 16 ตู้นั่งสี่ตอน
10325 25 ก.พ. 2557 140210035 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:30 แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ๊นตั้น 2 เก๋งสองตอน
10326 25 ก.พ. 2557 140210036 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ - ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10327 25 ก.พ. 2557 140210037 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-รร.ปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ราม21-รร.ปริ๊นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10328 25 ก.พ. 2557 140210038 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ โรงแรมปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 โรงแรมปริ๊นตั้น 1 เก๋งสองตอน
10329 25 ก.พ. 2557 140210071 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อพานักศึกษาไปทัศนศึกษา ณ บริษัทเดโซโย่ (ไทยแลนด์)จำกัด 48/155 หมู่ที่ 10 ถ.นวิมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 บริษัทเดโซโย่ (ไทยแลนด์)จำกัด 48/155 หมู่ที่ 10 ถ.นวิมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 39 ตู้นั่งสี่ตอน
10330 25 ก.พ. 2557 140210072 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อพานักศึกษาไปทัศนศึกษา ณ บริษัทเดโซโย่ (ไทยแลนด์)จำกัด 48/155 หมู่ที่ 10 ถ.นวิมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 บริษัทเดโซโย่ (ไทยแลนด์)จำกัด 48/155 หมู่ที่ 10 ถ.นวิมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 39 ตู้นั่งสี่ตอน
10331 25 ก.พ. 2557 140210085 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมประชุม โค้งบ้านดิน 08:30 สกอ. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10332 26 ก.พ. 2557 140110144 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองผู้บริหารของ Temasek Foundation ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ, ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10333 26 ก.พ. 2557 140110166 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบรี 07:30 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
10334 26 ก.พ. 2557 140120016 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน บริษัททโสสุโก้ จังหวัด สระบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 บริษัทโสสุโก้ จังหวัดสระบุรี 49 รถบัสโดยสาร
10335 26 ก.พ. 2557 140210002 ญส-3851 กองคลัง ชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สหกรณ์ ศธ. 1 เก๋งสองตอน
10336 26 ก.พ. 2557 140210025 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เข้าอบรม CDIO Component 5: Evaluation Programs and Continuous Improvement ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10337 26 ก.พ. 2557 140210030 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี วิ่งภายในมหาวิทยาลัยโครงการสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรม ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:00 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10338 26 ก.พ. 2557 140220007 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 16:00 ศูนย์รังสิต 24 ตู้นั่งสี่ตอน
10339 26 ก.พ. 2557 140220007 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 16:00 ศูนย์รังสิต 24 ตู้นั่งสี่ตอน
10340 26 ก.พ. 2557 140220009 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะเทคโนโลยีเกษตร(รับส่งผู้บริหาร) ศูนย์รังสิต 05:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10341 26 ก.พ. 2557 140230005 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการเดินทางไปโครงการศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 ราชบุรี 35 รถบัสโดยสาร
10342 26 ก.พ. 2557 140230040 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการประชุม โค้งบ้านดิน มทร.ธัญบุรี 07:30 ม.ราชภัฏนครปฐม 2 เก๋งสองตอน
10343 27 ก.พ. 2557 131110101 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอน บ้านอ.สุวรรณี ย่าน มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ อ.สุวรรณ๊และอ.วันทนีย์ ,บ้าน อ นพรัตน์ ย่านพระราม5 ,บ้าน อ.ประคอง แถวแม็คโคจลัญ อ มณฑา ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
10344 27 ก.พ. 2557 140110120 40-0785(40ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานโครงการเครื่อข่ายวัฒนธรรม ท่าน้ำปทุม ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 ท่าน้ำปทุมธานี 30 รถบัสโดยสาร
10345 27 ก.พ. 2557 140110121 40-0786(40ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูโครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ท่าน้ำปทุม ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 ท่าน้ำปทุมธานี 30 รถบัสโดยสาร
10346 27 ก.พ. 2557 140110145 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองผู้บริหารของ Temasek Foundation อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10347 27 ก.พ. 2557 140110167 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการ หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบรี 07:30 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
10348 27 ก.พ. 2557 140210011 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เดินทางเข้าร่วมประชุมที่ รร.ฟอร์จูน หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 รร. ฟอร์จูน กรุงเทพ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10349 27 ก.พ. 2557 140210026 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เข้าอบรม CDIO Component 5: Evaluation Programs and Continuous Improvement ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10350 27 ก.พ. 2557 140210031 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรม ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ท่าน้ำปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10351 27 ก.พ. 2557 140210089 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อไปติดต่อดูสถานที่ เพื่อจัดศิลปนิพนธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลด์ ศิลปกรรมศาสตร์ 13:30 แฟชั่นไอแลนด์ รามอินทรา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10352 27 ก.พ. 2557 140210090 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 ลาดพร้าว 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10353 27 ก.พ. 2557 140210093 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเผาศพ มารดา อาจารย์ (พระราชทานเพลิงศพ) (ผศ.ธนา เหมวงษา) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 วัดยางใหญ่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 12 ตู้นั่งสี่ตอน
10354 27 ก.พ. 2557 140210097 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ส่งเครื่องมือสอบเทียบ กับบูรพา เมโทรโลยี่ ซิสเต็ม จำกัด ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:00 บริษัทบูรพา เมโทรโลยี่ ซิสเต็ม จำกัด 270 ถ.เปรมใจราษฎร์ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 2 เก๋งสองตอน
10355 27 ก.พ. 2557 140210098 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปประชุมสภาคณบดีศิลปกรรม (ผศ.สมควร สนองอุทัย) หน้า รพ.ปทุมเวช รังสิต 12:00 ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท 1 เก๋งสองตอน
10356 27 ก.พ. 2557 140210112 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุม สำนักงานอธิการบดี 10:30 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10357 27 ก.พ. 2557 140210118 ฮภ-8150 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่อรับเอกสาร กองคลัง 09:00 กระทรวงศึกษาธิการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10358 28 ก.พ. 2557 140110146 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองผู้บริหารของ Temasek Foundation อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10359 28 ก.พ. 2557 140110168 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการ หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบรี 07:30 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
10360 28 ก.พ. 2557 140130045 40-0785(40ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน (สอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.ไฉน น้อยแสง เบอร์ 08 7674 7304) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 บริษัทสมุนไพรไทย จำกัด อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีน จ.ปทุมธานี 82 รถบัสโดยสาร
10361 28 ก.พ. 2557 140130046 40-0786(40ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำนักศึกษไปศึกษาดูงาน (สอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.ไฉน น้อยแสง เบอร์ 08 7674 7304) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 บริษัทสมุนไพรไทย จำกัด อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีน จ.ปทุมธานี 82 รถบัสโดยสาร
10362 28 ก.พ. 2557 140210027 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เข้าอบรม CDIO Component 5: Evaluation Programs and Continuous Improvement ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10363 28 ก.พ. 2557 140210086 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 1 เก๋งสองตอน
10364 28 ก.พ. 2557 140210111 ญส-3852 กองคลัง กรมบัญชีกลาง ข้างตึกอธิการบดี 09:30 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
10365 28 ก.พ. 2557 140210121 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ไปกรมบัญชีกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10366 28 ก.พ. 2557 140210125 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี รับเอกสารกับบริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเชียน จำกัด ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:10 บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเชียน จำกัด 1363 อาคารไฮโดรเทค ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10367 28 ก.พ. 2557 140230038 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10368 3 มี.ค. 2557 140210079 ญส-3851 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมเตรียมงานโครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 3 เก๋งสองตอน
10369 3 มี.ค. 2557 140210092 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
10370 3 มี.ค. 2557 140210124 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 09:20 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก 1 เก๋งสองตอน
10371 3 มี.ค. 2557 140210132 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่กรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 3 เก๋งสองตอน
10372 3 มี.ค. 2557 140230068 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปงานฌาปนกิจศพ วัดบ่อเงิน จังหวัดนครปฐม คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 11:00 วัดบ่อเงิน จังหวัดนครปฐม 6 ตู้นั่งสี่ตอน
10373 3 มี.ค. 2557 140230069 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ 07:30 จ.นครปฐม 28 ตู้นั่งสี่ตอน
10374 3 มี.ค. 2557 140230069 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ 07:30 จ.นครปฐม 28 ตู้นั่งสี่ตอน
10375 3 มี.ค. 2557 140310001 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี 17:30 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10376 4 มี.ค. 2557 140210105 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ เทคนิคกรุงเทพฯ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 เทคนิคกรุงเทพ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10377 4 มี.ค. 2557 140220005 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไปเตรียมสถานที่ในการจัดแสดงนิทรรศการ และแสดงผลงานแฟชั่นโชว์งาน Thesis คณะศิลปกรรมศาสตร์ 17:00 ห้างสรรพสินค้าเช้นทรัลเวิร์ด 40 รถบัสโดยสาร
10378 4 มี.ค. 2557 140310004 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน วิเทศสัมพันธ์ รับตั๋วเครืองบิน ใต้ตึก สอ.ใหม่ 09:00 หลานหลวง 1 เก๋งสองตอน
10379 4 มี.ค. 2557 140310013 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสอบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 ภายในราชมงคลธัญบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10380 4 มี.ค. 2557 140310014 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ไปกรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
10381 4 มี.ค. 2557 140310020 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ขอรับทุนจากบริษัทไทยปิคอล จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 บริษัทไทยปิคอล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10382 5 มี.ค. 2557 140210083 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อนำนักศึกษาและอาจารย์ไปร่วมงานแสดงนิทรรศการ และแสดงแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อแสดงงาน Thesis สู่สาธารณชน และแสดงนิทรรศการให้บุคคลที่มีความสนใจด้านแฟชั่นและสิ่งทอได้ศึกษาดุงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นเวิร์ด ราชประสงค์ 40 รถบัสโดยสาร
10383 5 มี.ค. 2557 140210095 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสู่บุญ วุฒิวงศ์) เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย สนามบินสุวรรณภูมิ 09:30 ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี โรงแรมฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก สี่แยก อสมท. กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10384 5 มี.ค. 2557 140210096 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 12:30 สำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี โรงแรมฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก สี่แยก อสมท. กรุงเทพฯ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
10385 5 มี.ค. 2557 140210106 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ เทคกรุงเทพ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 เทคนิคกรุงเทพ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10386 5 มี.ค. 2557 140210128 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา รับรองผู้เข้าร่วมประชุม บริเวณลานจอดรถ ด้านข้างห้องประชุมมังคลอุบล 11:30 ครัวรังสิต กรุงกวี คลองห้า จ.ปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10387 5 มี.ค. 2557 140210129 ฮภ-8151 สำนักบัณฑิตศึกษา รับรองผู้เข้าร่วมการประชุม บริเวณลานจอดรถ ด้านข้างห้องประชุมมังคลอุบล 11:30 ครัวรังสิต กรุงกวี คลองห้า จ.ปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10388 5 มี.ค. 2557
ถึง 6 มี.ค. 2557
140230037 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง(งานแต่งงาน ) กพส 04:00 จ.บึงกาฬ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10389 5 มี.ค. 2557 140310002 ญส-3850 คณะศิลปกรรมศาสตร์ งานศิลปนิพนธ์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 13:00 เซ็นทรัลเวิลด์ 3 เก๋งสองตอน
10390 5 มี.ค. 2557 140310019 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (ประชุมโครงการวิจัยของ กบข) ตึก สวท. 07:00 อาคารจามจุรีสแควร์ 1 เก๋งสองตอน
10391 5 มี.ค. 2557 140310023 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี(ส่งเอกสารนิด้า) ข้างตึก สอ.ใหม่ 10:00 นิด้า 1 เก๋งสองตอน
10392 6 มี.ค. 2557 140210094 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 สถานีวิทยุกระจายเสียง อาคารฟอร์จูน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10393 6 มี.ค. 2557 140210104 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบอธิการบดี และนายกสภาฯ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10394 6 มี.ค. 2557 140210107 ญส-3852 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายและการจัดการภาครัฐ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
10395 6 มี.ค. 2557 140220004 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อรับนักศึกษาแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอที่ไปแสดงนิทรรศการและงานแสดงแฟชั่นโชว์ และแสดงผลงาน Thesis นักศึกษา เก็บของและจัดเก็บพื้นที่ กลับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ห้างสรรพสินค้าเช้นทรัลเวิร์ด ราชประสงค์ 22:00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 40 รถบัสโดยสาร
10396 6 มี.ค. 2557 140310007 ญส-3850 กองคลัง สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร ตึกอธิการบดี 09:00 สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร 1 เก๋งสองตอน
10397 6 มี.ค. 2557 140310026 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี หน้า สอ.ใหม่ 13:00 ฟอร์จูน 1 เก๋งสองตอน
10398 6 มี.ค. 2557 140310027 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองง คณะวิศวกรรมศาสตร์(เลี้ยงส่งนักศึกษาจีน) วิศวะ 9 ชั้น 11:30 คลอง 8 14 ตู้นั่งสี่ตอน
10399 7 มี.ค. 2557 140210075 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รับส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม โค้งบ้านดิน 08:30 อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10400 7 มี.ค. 2557 140210077 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รับส่งเข้าร่วมการประชุม โค้งบ้านดิน 08:30 กระทรวงพาณิชย์ 4 เก๋งสองตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132