ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
12401 9 ก.พ. 2559 160110051 ฮภ-8150 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 สหกรณ์-ศธ./ปทุม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12402 10 ก.พ. 2559 160110055 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12:00 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12403 10 ก.พ. 2559 160230001 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวส สวส 08:00 sme bank 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12404 10 ก.พ. 2559 160230001 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวส สวส 08:00 sme bank 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12405 11 ก.พ. 2559 151210008 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านพระราม5รับอาจารย์นพรัตน์,บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับอาจารย์สุวรรณ๊,บ้านแถวแมคโคจรัลรับอาจารย์ประคอง 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12406 11 ก.พ. 2559 160110011 ฮภ-8150 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 สหกรณ์-ศธ./ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12407 11 ก.พ. 2559 160110036 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ม.มหิดล 12 ตู้นั่งสี่ตอน
12408 12 ก.พ. 2559 160110001 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยปูนซีเมนต์ธรรมชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 กรมสิ่งแวดล้อม คลอง5 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12409 12 ก.พ. 2559 160130029 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวพ สอ.ใหม่ 04:00 จ.ตราด 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12410 12 ก.พ. 2559 160130029 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวพ สอ.ใหม่ 04:00 จ.ตราด 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12411 13 ก.พ. 2559 151210022 ฮภ-8150 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ บ้านพักราชการ มทร.ธัญบุรี 07:00 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
12412 13 ก.พ. 2559 160110005 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไปกระทรวงศึกษาธิการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 กระทรวงศึกษาธิการ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
12413 14 ก.พ. 2559
ถึง 18 ก.พ. 2559
160130013 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.สำรวจพื้นที่ ถ.เจริญราษฏร์ จ.เชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04:00 จ.เชียงใหม่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12414 14 ก.พ. 2559
ถึง 18 ก.พ. 2559
160130014 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.สำรวจพื้นที่ ถ.เจริญราษฏร์ จ.เชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04:00 จ.เชียงใหม่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12415 18 ก.พ. 2559 151210010 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านพระราม5รับอาจารย์นพรัตน์,บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับอาจารย์สุวรรณ๊,บ้านแถวแมคโคจรัลรับอาจารย์ประคอง 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12416 19 ก.พ. 2559 160110008 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกกรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 11:00 โรงแรมปริ้นตั้นส์ ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12417 19 ก.พ. 2559 160110009 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 10:30 ปตท.สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12418 19 ก.พ. 2559 160110010 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 10:30 ม.เกษตร คณะประมง อาคารธารชลานุกิจ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12419 20 ก.พ. 2559
ถึง 24 ก.พ. 2559
160130026 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน สัมมนา กพน 05:00 จ.นครราชสีมา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12420 20 ก.พ. 2559
ถึง 24 ก.พ. 2559
160130026 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน สัมมนา กพน 05:00 จ.นครราชสีมา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12421 20 ก.พ. 2559
ถึง 24 ก.พ. 2559
160130026 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน สัมมนา กพน 05:00 จ.นครราชสีมา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12422 25 ก.พ. 2559 151210009 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านพระราม5รับอาจารย์นพรัตน์,บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับอาจารย์สุวรรณ๊,บ้านแถวแมคโคจรัลรับอาจารย์ประคอง 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12423 25 ก.พ. 2559 160110012 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี้ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ธ.กสิกรไทย-คลอง6/ธอส.-คลอง 2/กรุงไทย-คลอง 4/ออมสิน-คลองหลวง/สหกรณ์-ปทุม/ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12424 25 ก.พ. 2559
ถึง 26 ก.พ. 2559
160130012 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานงาน กองกฏหมาย สอ.ใหม่ 05:00 จ.พิษณุโลก 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12425 26 ก.พ. 2559 160110002 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยปูนซีเมนต์ธรรมชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 กรมสิ่งแวดล้อม คลอง5 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12426 27 ก.พ. 2559
ถึง 29 ก.พ. 2559
160130028 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนเกษตร ศูนย์รังสิต 04:00 จ.เชียงใหม่ 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12427 27 ก.พ. 2559
ถึง 29 ก.พ. 2559
160130028 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนเกษตร ศูนย์รังสิต 04:00 จ.เชียงใหม่ 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12428 27 ก.พ. 2559
ถึง 29 ก.พ. 2559
160130028 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนเกษตร ศูนย์รังสิต 04:00 จ.เชียงใหม่ 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12429 1 มี.ค. 2559 160230014 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 จ.นครปฐม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12430 1 มี.ค. 2559 160230014 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 จ.นครปฐม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12431 1 มี.ค. 2559 160230014 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 จ.นครปฐม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12432 2 มี.ค. 2559 160210004 ฮภ-8151 กองกลาง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่2/2559 สำนักงานอธิการบดี 11:00 สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12433 2 มี.ค. 2559 160210005 ฮภ-8150 กองกลาง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2559 สำนักงานอธิการบดี 11:00 สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12434 3 มี.ค. 2559 151210011 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านพระราม5รับอาจารย์นพรัตน์,บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับอาจารย์สุวรรณ๊,บ้านแถวแมคโคจรัลรับอาจารย์ประคอง 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12435 3 มี.ค. 2559
ถึง 6 มี.ค. 2559
160230012 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 07:05 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12436 3 มี.ค. 2559
ถึง 6 มี.ค. 2559
160230012 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 07:05 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12437 3 มี.ค. 2559
ถึง 6 มี.ค. 2559
160230012 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 07:05 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12438 4 มี.ค. 2559 160210007 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยที่เรือนจำกลางระยอง คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำกลางระยอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12439 7 มี.ค. 2559 160210012 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยที่เรือนจำกลางระยอง คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำกลางระยอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12440 7 มี.ค. 2559 160210015 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ใต้ถุนอาคารจอดรถสำนักงานอธิการบดี 06:00 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12441 8 มี.ค. 2559 160110030 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:00 ม.รังสิต 12 ตู้นั่งสี่ตอน
12442 8 มี.ค. 2559 160110031 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:00 ม.รังสิต 12 ตู้นั่งสี่ตอน
12443 8 มี.ค. 2559 160110032 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:00 ม.รังสิต 12 ตู้นั่งสี่ตอน
12444 9 มี.ค. 2559 160120011 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.เก็บงานนิทรรศการ “พิศเมืองเพชร ผ่านสายตาสถาปัตย์” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ ปทุมวัน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12445 9 มี.ค. 2559 160120012 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.เก็บงานนิทรรศการ “พิศเมืองเพชร ผ่านสายตาสถาปัตย์” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ ปทุมวัน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12446 9 มี.ค. 2559 160120013 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van.เก็บงานนิทรรศการ “พิศเมืองเพชร ผ่านสายตาสถาปัตย์” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ ปทุมวัน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12447 10 มี.ค. 2559 151210012 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านพระราม5รับอาจารย์นพรัตน์,บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับอาจารย์สุวรรณ๊,บ้านแถวแมคโคจรัลรับอาจารย์ประคอง 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12448 10 มี.ค. 2559 160110013 ฮภ-8150 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 สหกรณ์-ศธ./ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12449 11 มี.ค. 2559 160130008 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยปูนซีเมนต์ธรรมชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 คลองโคน สมุทรสงคราม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12450 12 มี.ค. 2559 160210006 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับส่งข้อสอบ คณะสถาปัตย์ 08:30 สวท. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12451 13 มี.ค. 2559
ถึง 15 มี.ค. 2559
160230009 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ หน้า สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12452 13 มี.ค. 2559
ถึง 15 มี.ค. 2559
160230009 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ หน้า สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12453 13 มี.ค. 2559
ถึง 15 มี.ค. 2559
160230009 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ หน้า สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12454 14 มี.ค. 2559 160210013 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจันที่เรือนจำกลางระยอง คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำกลางระยอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12455 16 มี.ค. 2559 160230004 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการ smart university 06:00 ข้างตึกอธิการบดี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12456 16 มี.ค. 2559 160230005 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน โครงการ smart university ข้างตึกอธิการบดี 06:00 รร.รอยัลฮิลล์ จ.นครนายก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12457 16 มี.ค. 2559 160230005 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการ smart university ข้างตึกอธิการบดี 06:00 รร.รอยัลฮิลล์ จ.นครนายก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12458 16 มี.ค. 2559 160230006 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน โครงการ smart universiyt ข้างตึกอธิการบดี 06:00 รร.รอยัลฮิลล์ จ.นครนายก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12459 17 มี.ค. 2559 151210013 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านพระราม5รับอาจารย์นพรัตน์,บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับอาจารย์สุวรรณ๊,บ้านแถวแมคโคจรัลรับอาจารย์ประคอง 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12460 17 มี.ค. 2559
ถึง 18 มี.ค. 2559
160230003 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน โครงการ SMATR UNIVERSITY ด้านข้างตึกอธิการบดี 06:00 รร.รอยัลฮิลล์ จ.นครนายก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12461 17 มี.ค. 2559
ถึง 18 มี.ค. 2559
160230003 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการ SMATR UNIVERSITY ด้านข้างตึกอธิการบดี 06:00 รร.รอยัลฮิลล์ จ.นครนายก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12462 17 มี.ค. 2559
ถึง 18 มี.ค. 2559
160230003 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการ SMATR UNIVERSITY ด้านข้างตึกอธิการบดี 06:00 รร.รอยัลฮิลล์ จ.นครนายก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12463 19 มี.ค. 2559
ถึง 20 มี.ค. 2559
160230010 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 07:05 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12464 19 มี.ค. 2559
ถึง 20 มี.ค. 2559
160230010 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 07:05 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12465 19 มี.ค. 2559
ถึง 20 มี.ค. 2559
160230010 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 07:05 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12466 21 มี.ค. 2559 160110040 ฮภ-8150 กองกลาง ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2559 สำนักงานอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12467 21 มี.ค. 2559 160110045 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมCGIA ใต้ถุนตึกอธิการบดี 06:30 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12468 22 มี.ค. 2559 160110042 ฮภ-8150 กองกลาง ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2559 สำนักงานอธิการบดี 11:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12469 22 มี.ค. 2559 160110046 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมCGIA ใต้ถุนตึกอธิการบดี 06:30 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12470 23 มี.ค. 2559 160110047 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมCGIA ใต้ถุนตึกอธิการบดี 06:30 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12471 23 มี.ค. 2559 160210008 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยที่เรือนจำกลางระยอง คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำกลางระยอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12472 23 มี.ค. 2559
ถึง 24 มี.ค. 2559
160230007 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวพ สอ.ใหม่ 07:00 จ.อยุธยา 20 ตู้นั่งสี่ตอน
12473 23 มี.ค. 2559
ถึง 24 มี.ค. 2559
160230007 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวพ สอ.ใหม่ 07:00 จ.อยุธยา 20 ตู้นั่งสี่ตอน
12474 23 มี.ค. 2559
ถึง 24 มี.ค. 2559
160230007 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวพ สอ.ใหม่ 07:00 จ.อยุธยา 20 ตู้นั่งสี่ตอน
12475 24 มี.ค. 2559 151210014 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้ชี่ยวชาญทำการสอน บ้านพระราม5รับอาจารย์นพรัตน์,บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับอาจารย์สุวรรณ๊,บ้านแถวแมคโคจรัลรับอาจารย์ประคอง 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12476 24 มี.ค. 2559 160110048 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมCGIA ใต้ถุนตึกอธิการบดี 06:30 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12477 25 มี.ค. 2559 160110049 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมCGIA ใต้ถุนตึกอธิการบดี 06:30 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12478 25 มี.ค. 2559 160130009 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยโครงการปูนซีเมนต์ธรรมชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 คลองโคน สมุทรสงคราม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12479 25 มี.ค. 2559 160210009 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยที่เรือนจำกลางระยอง คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำกลางระยอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12480 28 มี.ค. 2559 160110052 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมCGIA ใต้ถุนตึกอธิการบดี 06:30 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12481 28 มี.ค. 2559 160210014 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยที่เรือนจำกลางระยอง คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำกลางระยอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12482 28 มี.ค. 2559 160330019 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำรวจพื้นที่จัดIWAH2016 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:30 จ.อยุธยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12483 29 มี.ค. 2559 160110014 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี้ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ธ.กสิกรไทย-คลอง6/ธอส.-คลอง 2/กรุงไทย-คลอง 4/ออมสิน-คลองหลวง/สหกรณ์-ปทุม/ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12484 29 มี.ค. 2559 160110043 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 10:30 ราม21 ไปประชุมที่โรงแรมปริ้นส์ตั้น ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12485 29 มี.ค. 2559 160110050 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมCGIA ใต้ถุนตึกอธิการบดี 06:30 กรมบัญชีกลาง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12486 30 มี.ค. 2559 160210010 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยที่เรือนจำกลางระยอง คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำกลางระยอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12487 30 มี.ค. 2559
ถึง 31 มี.ค. 2559
160330020 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการ SMART UNIVERSITY ข้างตึกอธิการบดี 06:00 โรงแรมรอยัลฮิลล์ จ.นครนายก 20 ตู้นั่งสี่ตอน
12488 31 มี.ค. 2559 151210015 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านพระราม5รับอาจารย์นพรัตน์,บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับอาจารย์สุวรรณ๊,บ้านแถวแมคโคจรัลรับอาจารย์ประคอง 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12489 31 มี.ค. 2559 160110053 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมCGIA (สอบ) ใต้ถุนตึกอธิการบดี 06:30 กรมบัญชีกลาง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12490 1 เม.ย. 2559
ถึง 8 เม.ย. 2559
160130021 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.จัดงานเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12491 4 เม.ย. 2559
ถึง 5 เม.ย. 2559
160330005 ฮภ-8149 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ ข้างตึกอธิการบดี 06:00 อยุธยา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12492 7 เม.ย. 2559 151210016 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้าพระราม5รับอาจารย์นพรัตน์,บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับอาจารย์สุวรรณ๊,บ้านแมคโคจรัญรับอาจารย์ประคอง 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12493 8 เม.ย. 2559 160410001 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ไปสำนักงาน ก.พ. นนทบุรี สำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12494 9 เม.ย. 2559
ถึง 11 เม.ย. 2559
160130001 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยโครงการปูนซีเมนต์ธรรมชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 คลองโคน สมุทรสงคราม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12495 11 เม.ย. 2559 160310011 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจั้ยที่เรือนจำกลางระยอง คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำกลางระยอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12496 11 เม.ย. 2559 160310024 ฮภ-8149 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์-ศธ./ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12497 12 เม.ย. 2559 160310010 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยที่เรือนจำกลางระยอง คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำกลางระยอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12498 12 เม.ย. 2559
ถึง 19 เม.ย. 2559
160430002 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12499 12 เม.ย. 2559
ถึง 19 เม.ย. 2559
160430002 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12500 12 เม.ย. 2559
ถึง 19 เม.ย. 2559
160430002 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [125] 126 127 128 129 130 131 132